1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért, valamint a Szentatya, a plébánia és a testvérek által küldött szándékokra.

 

  1. A héten még nyerhetünk teljes búcsút elhunyt szeretteinkért, ha a szokott feltételek mellett a temetőben imádkozunk a Szentatya szándékára. Részletek a túloldalon.

 

  1. Köszönet a sokféle szolgálatért, kiemelten a téli tüzelő aprításáért, berakásáért. Öröm, hogy a legifjabb nemzedék is képviseltette magát…

 

  1. A betegek kenetét egy hét múlva, 10-én szombaton, Süttőn vehetik mindazon testvéreink, akik jelentkeztek és szentgyónással felkészültek. Ha tudunk otthonukhoz kötött betegekről, akik szintén vennék a kenetet, kérem jelezzék, hogy őket is meglátogathassa Jézus a pap szolgálata által.

 

  1. A naptárakra még ma iratkozhatunk föl.

 

  1. A missziók javára mintegy 66,000 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából.

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Kedd Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért
07. Szerda Erkel Ferenc szn – 1810 – zenészekért
08. Csütörtök A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Péntek A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – egyházunkért
10. Szombat Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

11. Vasárnap Szent Márton püspök

Az első világháború végének emléknapja – békéért

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise: +Áprily Károly, N:+Holdampf Mária, fiúk: +Áprily Róbert, majd adoratio Előtte
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise: +Családtagok  
17 óra Karitász gyűlés a szedecsben  
 
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Süttő 08. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan  

09.

Péntek 18 óra Szentmise  
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 10. Szombat 10 óra Szentmise és betegek kenete  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +ifj. Heizelmann Árpád, kereszteltek ünneplése  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

 

 

 

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

 

Szentatya 2018., novemberi imaszándéka:  A béke szolgálatáért: Hogy a szív és a párbeszéd szava mindig felülkerekedjen a fegyverek szaván.

Plébániai imaszándékok 2018., november:   Szentségek nélkül megholtakért. – Hitoktatóinkért. – Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve lelkesedésért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: -Szent Imre közbenjárását kérve az ifjúságért. – Az »56-os Forradalom áldozataiért. –  Újkori magyar szentekért. –  Nagyszülőkért. – Egyházközségeink Eucharisztiában való megújulásáért. – Hálaadásul az egyházi év végéhez közeledve. –  Borászokért, szőlős gazdákért.

 

P Mné E.: –  -Azért, hogy a Szenteknek hősies, kitartó erős hitük példaképe legyen a plébániai közösségnek, a keresztény hívőknek, és merjük a könyörgésünket felajánlani imáinkban,  kérni az ő segítségüket! –  Azért, hogy az év bármelyik napján tisztelettel és szeretettel gondoljunk az elhunyt hozzátartózóinkra imáinkban. – A Karitász tagjainak Szent Erzsébet ünnepe legyen mindig fontos, üzenete az ő segítő,  áldozatos munkája, ahogyan látogatta a szegényeket, a rászorulókat, és betegeket. Ezért fontos, hogy a plébániai közösségnek megköszönve a támogatást minden jó szeretett szolgálatért, cselekedetért, adományokért, azokat el lehessen juttatni a szegény családoknak! –  Kismamákért, akik a gyermekeiket várják, jó egészséget kívánva, és ahogyan a Szent Szűzanya látogatta meg rokonát, Szent Erzsébetet, legyenek példaképek. Ahogyan nagy szeretettel, erős hittel nevelték annak idején a kis gyermekeiket a kis Jézust és Keresztelő Szent Jánost, nagy felelősséggel, szerényen, minden édesanyának, édesapának, családoknak legyenek ők példaképek!

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken ker

Betűméret
Kontrasztos mód
neque. Donec Aliquam Aenean libero felis id