1. 1. Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkesedéssel kezdjük hitünk titkainak újra-ünneplését! E lendületben segít ma délután 3 órakor Ftdő Szőcs László atya, aki Piszkén ad alkalmat a bűnbocsánat szentségének vé­telére. Azzal köszönjük meg László atya készségét, hogy élünk a lehetőséggel. Buzdítok min­denkit, végezzék el a Szentgyóná­sukat, amíg Urunk éltet. Magam a jelzett időpon­tokban gyóntatok, de meg­beszélés alapján más időpontban is rendelkezésre állok.

 

  1. Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, hitünk szent titka! Válasz: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!

 

  1. Ma Piszkén, az adventi vásáron a helyi karitászcsoport munkáját támogatjuk, ha a sátrukat meglátogatjuk…

 

  1. Ugyancsak javunkra válik a ferences atyák által összeállított ‘lelki-menetrend’, Szent II. János Pál pápa gondolataival. Vigyük, olvassuk, vagy töltsük le a https://www.dropbox.com/s/upayvp4vhn7a5sm/ADVENTpr18_ofm.pdf?dl=0 világhálós címről, és használjuk lelki egészséggel!

 

  1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért! A héten várom a testvérek imaszándékait.

 

  1. Idén folytatjuk a »Szállást keres a Szentcsalád« imád­ság szép hagyományát. Süttőn hétfőnként, Piszkén pénteken­ként a plébánián találkozunk egy rövid órára, melyben imádság és beszélgetés fog­laltatik. A hét többi napján az adott kép ván­dorol a családok kö­zött. A lényeg, hogy amikor új helyre érke­zik, ott a képet hozó és az azt fogadó család együtt imádkoz­zék. Akik részt vennének ebben, kérem iratkozzanak föl a hátul el­helyezett lapon.

 

  1. Köszönet az adventi koszorú-készítésen segítő katekéták és szülők áldozatáért, templomainkat díszbe öltöztető, hétről-hétre takarító testvérek munkájáért!

 

  1. Kedden este 6 órakor Nyergesújfalun a felnőtt-katekézis ad alkalmat a lelki gazdagodásra. Dr. Török Csaba atya a hitvallásról szóló előadását folytatja.

 

  1. Az előttünk álló hét alkalmait a táblázatban olvashatjuk. A hajnali Szentmisék kedden Piszkén, csütörtökön Süttőn lesznek, reggel 6 órakor.

 

  1. A plébániai munkatársak adventi találkozójára jövő vasárnap, decem­ber 09-én 15 órától kerül sor Péliföldszentkereszten. A lelki ráhangolódás után Csorba Gábor, a Főegyházmegyei karitász új igazgatója mondja el gondolatait.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Kedd              Bányásznap
05. Szerda A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja
06. Csütörtök Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Péntek Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Szombat Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért
09. Vasárnap A labdarúgás világnapja

 

 

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Piszke 04. Kedd 6 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 06. Csütörtök 6 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 07. Péntek 15 óra Temetés: +Kurmann Artúrné, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise: +Szeifert László, Szülei: +László és +Piroska, apósa:+Németh József, N:+Viktória, +Nagyszülők  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +id. Heizelmann Árpád, +ifj. Heizelmann Árpád  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszínhez kevesebb festék kell.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

Betűméret
Kontrasztos mód
elit. mattis dictum justo venenatis, vel, massa eleifend