1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött az ifjúságért és nevelőikért, a sportolókért, a szerzetesekért, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ünneplő­kért!

 

  1. Szombaton, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Lábatla­non, a Szent István templomban szenteljük meg az egész évre való gyertyát. Másnap, vasárnap, Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesülhetünk.

 

  1. Idén a hónap első vasárnapjain Szentségimádást, majd ezt követően plébániai délutánokat fogunk tartani. Az első ilyen alkalom jövő vasárnap lesz. Örömmel várjuk a híveket a testvéri együttlétre.

 

  1. A testületek megvitatták és elfogadták a plébániák szám­adását és költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak.

 

Az előző évekhez képest sikerült jobban gazdálkodni, de úgy tűnik, idén is lesznek rendkívüli feladataink. Süttőn a kövezet javítása, Piszkén a szentély tetőfedésén túl a toronykereszt és a megrongált Kálvária ad többlet feladatot, míg a Szent István templomban a harmónium felújítása szerepel terveink között. Ezen felül a szent edények felújítása is feladatunk lesz.

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó­jával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek. Külön köszönet Kállai Gyuláné és Nemes Imréné és Oláh Melinda megajánlások gyűjtése terén végzett áldozatos munkájáért.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a tavalyi rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók február 26-ig, a magánszemélyek pedig május 20-ig rendelkez­hetnek erről.

 

  1. Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

Idén a szomszédos plébániaközösségekkel szervezünk felnőtt farsangi bált Bajótra, március 2-ra, szombatra. A hittanosok számára február 16-án, a piszkei plébániaház­ban lesz játékos délután.

 

  1. Csíksomlyóra, a Szentatya látogatásának idejére busszal való zarándoklatot szervezünk. A május 30 – június 2-ig tartó útra a hátul elhelyezett lapon jelentkezhetünk. Bővebb felvilágosítást Lernyei Csaba testvérünk tud adni a +36 30 337 4452-es távbeszélőn.

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

28. Hétfő  Aquinói Szent Tamás – teológusokért
29. Kedd Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Szerda A lepra elleni harc világnapja

Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért

31. Csütörtök Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Péntek Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Szombat Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

03. Vasárnap Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

 

A 4. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke  28. Hétfő 13 óra Temetés: + Kovács Józsefné – Margit  
Lábatlan 14 óra Szentmise: + Kovács Józsefné – Margit  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 01. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 02. Szombat 18 óra Szentmise: +Kiss László; +Magdolna  
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
Süttő 16 óra Elsővasárnapi Szentségimádás  
16:30 Plébániai délután  

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
dapibus massa Nullam leo luctus tempus felis ut