1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött ügyészeinkért, tanárainkért, a hazai ipar fejlődéséért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Hónap eleje van, még a héten várom a testvérek imaszándékait.

 

  1. Hálát adunk a Szentlélek ajándékaiért! Arra kérjük Urunkat és Éltetőnket, mindenkor segítsen a hitvalló, cselekvő szere­tetben!

 

  1. Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja! A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és a lelki áldozás (vágyódás az Eucharisztikus Jézussal való találkozás után) pedig a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

 

  1. Liturgia A mai nappal véget ér a Húsvéti idő. A harangszóra ismét az ‘Úrangya­lát’ imádkozzuk, antifónaként pedig az ‘Irgalmas Szűzanyánk’, (és ennek megfele­lő többi) szent éneket. A mindennapi köszönésnél pedig a jól ismert >>Dicsértes­sék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Ámen!<< – formát használjuk. Ügyeljünk a tel­jes, szép köszönésre, hiszen ez is imádság, és arra is, hogy ha nekünk köszön­nek, akkor mi válaszolunk: ‘Mindörökké! Ámen!’

 

  1. Köszönet a templomainkat, kertjeinket rendben tartó testvérek buzgalmáért! Tegnap szép együttműködésben Süttőn két süttői és egy lábatlani testvérünk vágta le a füvet. Adja az Úr, hogy ilyen egységben munkálkodhassunk a jövőben is.

 

  1. Holnap délután 4 órától plébániai délutánt tartunk Süttőn. Aki itthon van és örömmel csatlakozik, várjuk.

 

  1. Kérjük szépen, hogy már most gondoljunk Úrnapjára, és gyűjtsük a szirmokat a körmenetre.

 

  1. Jövő vasárnap adunk hálát a tanév ajándékaiért a Jóistennek. A templomba ritkábban járó gyermekeket is várjuk, hogy együtt zárhassuk a hittanos tanévet. Két hét múlva pedig Úrnapjára várjuk őket, a körmenetre.

 

  1. Főpásztorunk szombaton egy papot és négy diakónust szentel. Országszerte 35 újmisés papot ünnepelhetünk. Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerint végezzék szolgálatukat! Buzdítom a testvéreket, hogy minél többen kapcsolódjunk be a hivatásokért végzett adorációkba!
A 24.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 9 óra!!! Szentmise, majd adoratio előtte
16 óra PLÉbániai Délután  
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise: +Emmer István  
Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 13. Csütörtök 18 óra Szentmise 18 óra
Lábatlan 14. Péntek 18 óra Szentmise, majd  adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
Lábatlan 15. Szombat 18 óra Szentmise: közös szándék  
Süttő 16. Vasárnap 8 óra  Szentmise – +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők

Némedi Zétény és Babos Dominik keresztelője

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : +Szülők és +Testvérek

Szabó Vita Réka keresztelője

utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

10. Hétfő Apáczai Csere János szn – 1625

A Magyar Ügyészség Napja

Oláh Pál, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Kedd Szent Barnabás apostol
12. Szerda Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689
13. Csütörtök Páduai Szent Antal

Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért

14. Péntek Chudy József szn.– 1753, Az optikai és akusztikai távíró feltalálója
15. Szombat Árpád-házi Boldog Jolán

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Vasárnap A Független Magyarország Napja

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
id leo ut ultricies vel, suscipit leo. risus. Phasellus eleifend dapibus