1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött íróinkért, az igazi menekültekért, zenészeinkért, iskolai szünetet kezdő gyerekekért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya, a plébánia és a testvérek által küldött újabb imaszándékokat a túloldalon olvashatjuk és  kérem, imádkozzunk is e szándékokra!

 

  1. Hálát adunk az elmúlt tanév minden ajándékáért! Köszönet hitoktatóinknak: Urbánné Titter Gabriella, Molnárné Harkai Marianna, Rozmánné Eckl Erzsébet, Lángné Harkai Edit és Sárdi Tibor testvéreinknek, akik lelkiismeretesen és nagy türelemmel foglalkoztak a gyerekekkel, hithez közeli, és attól távoli háttérből érkezőkkel egyaránt!

Eszközeinkhez képest mindent tegyünk meg, hogy e hittanosok a nyáron ne távolodjanak, hanem inkább közeledjenek Krisztushoz és Egyházához. Szentmisére pedig az ország bármely szegletében eljuthatunk, legalább vasárnap és Nagyboldogasszony ünnepén. Nyaralás előtt tájékozódjunk. Becsüljük ennyire hitünket!

Külön köszönet mindazoknak, akik bekapcsolódtak a felnőtt-hittanokba, egymást gazdagítva gondolataikkal. Köszönet Piszkén a terem előkészítéséért, fűtéséért! A »Fehi-Bórák« nyáron is folytatódnak, a hirdetések szerint.

 

  1. Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja! A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és a lelki áldozás (vágyódás az Eucharisztikus Jézussal való találkozás után) pedig a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére. Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.

 

  1. Egy hét múlva Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe, azaz Úrnapja. A liturgia rendjét a táblázatban olvashatjuk. Öröm, ha az éppen nem távol nyaraló gyerekek bekapcsolódnak a körmenetbe, és a szirmok szórásával szolgálnak.

 

A 25.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 17. Hétfő 18 óra Szentmise: +Laczó Ferenc ob. (tem III.18.), majd adoratio előtte
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise: A Boros és Ézsiás család +Tagjaiért  
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Lábatlan 21. Péntek 18 óra Nem lesz Szentmise  
Lábatlan 22. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás  
18 óra Szentmise, majd körmenet  
Süttő 23. Vasárnap 8 óra  Szentmise – +Dr. Bombitz József,

N:+Irma, +Szülők, +Testvérek,

majd körmenet

 
Piszke ½ 11óra!! Szentmise : +János és +Családtagok utána

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

17. Hétfő Sütő András szn. 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő.
18. Kedd Korányi Sándor szn.– 1866
19. Szerda Szent Romuald apát
20. Csütörtök A menekültek világnapja
21. Péntek Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe
22. Szombat Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Vasárnap Olimpiai nap

 

Szentatya 2019., júniusi imaszándéka:  A papokért: imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alázatos életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorsközösséget a legszegényebbekkel.

Plébániai imaszándékok 2019., június: hitoktatóinkért – hittanos gyerekekért – hittanról elmaradókért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Azért, hogy Ferenc pápa csíksomlyói látogatása erősítse meg minden keresztény hitét. – Azért, hogy az egyházközségünkben és családjainkban Krisztus békéje uralkodjék! – Azért, hogy az elhagyatottak és az árvák felismerjék a Szentlélek erejét és a szeretetét! – Azért, hogy az iskolai szünet kezdetével jobban figyeljünk a gyermekre, figyelmeztetve őket az otthoni és a nyaralás közbeni veszélyekre! –  Egy idős néniért, jobbulást kívánva, aki évtizedek óta támogatta a plébániai közösséget!

 

  1. I.: diákokért – érettségizőkért – újmisés papokért – újonnan szentelt diakónusokért – terményért – mezőgazdaságban dolgozókért – megfelelő időjárásért

 

Süttő:  nincs újabb

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
dolor leo. eget Lorem ante. mi, non Sed eleifend luctus in ut