1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött építészeinkért, kertészeinkért, zarándokokért, úton lévőkért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. A Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a »Péter-fillérek« gyűjtésével idén e célra 25,030 (tavaly 26,440) illetve 42,920 (tavaly 29,360) Ft-ot továbbítottunk a testvérek buzgóságából a három templomból.

 

  1. Holnap 17 gyerek indul a hittanos táborba . (Tavaly 16-an voltak). A megvalósu­láshoz a velük tartó hitoktatók és felnőtt segítők mellett mi is hozzájárulhatunk étellel, adománnyal a szokott módon.

 

  1. A Szentatya, a plébánia, a testvérek imaszándékait alább olvashatjuk.

 

  1. Előre jelzem, hogy augusztus 1-én, csütörtökön, Piszkén tartunk hittanos napot. Jelentkezni a plébánián lehet, vagy a Szentmisék után.

 

A 29.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 15. Hétfő 15 óra Temetés: +Varga Miklósné – Margit  
Lábatlan 20. Szombat 18 óra Szentmise: közös szándék  
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nágel Mihály és N:+Czechner Erzsébet  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Lénárt János  
 

 

A 30.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
18 óra Szentmise: +Magdolna Édesanya, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise: +Imre, Szülők, +Testvérek  
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 25. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
Lábatlan 26. Péntek 18 óra Szentmise: +Horváth Béláné – Borbála (tem.III.27.), majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Süttő 27. Szombat 11 óra Temetés: +Mann Kálmán, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Hujber Győző (tem. VII. 8.)  
9-12 Szentségimádás  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : +János és +Családtagok utána

 

 

 

Szentatya 2019., júliusi imaszándéka:  Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

Plébániai imaszándékok 2019., július: Leendő első-gyónókért, bérmálkozókért, jegyesekért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Azért, hogy Ferenc pápa, Erdő Péter bíboros úr, a püspökök, a világ minden tájékán lévő papok, valamint a diakónusok, kántorok, ministránsok a hívőkkel együtt tudjanak békében-nyugalomban imádkozni a templomokban, vagy éppen más közösségben, a Szűz Mária közbenjárásával. – Azokért, akik a szabadban dolgoznak, hogy el tudják viselni az időjárás viszontagságait. – A mezőgazdaságban dolgozókért, a jó termésért. – Egy hívő társunk gyógyulásáért, aki sok minden jó szolgálatot tett a piszkei egyházközségért, és a templomban szorgoskodván.

  1. I.: -Európáért (Szt. Benedek) – A tisztaság értékeinek megőrzéséért (Goretti Szent Mária) – Újonnan kinevezett püspökeinkért. – Új feladatot kapott papokért, diakónusokért. – Nyaraló diákokért. – Hittanos-táborért. – Nagyszülőkért.

Süttő:  nincs újabb

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

15. Hétfő  Szent Bonaventúra ||| Jáky József szn. – 1893 – út- és alagút-építőkért
16. Kedd             Kármelhegyi Boldogasszony
17. Szerda Szent Zoerard András és Benedek remeték,
18. Csütörtök Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 – kertészekért
19. Péntek Jánszky Béla szn. – 1884 – építészeinkért
20. Szombat Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Vasárnap Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht. ||| Schlattner Jenő szn. – 1896
22. Hétfő Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456
23. Kedd  Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr. SZN – 1889
24. Szerda Árpád-házi Szent Kinga –  a házasokért és a házasságra készülőkért
25. Csütörtök                         Szent Jakab – zarándokokért, úton lévőkért
26. Péntek Szent Anna és Szent Joákim – nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért
27. Szombat Szent Charbell Makhlouf áldozópap, Libanoni szerzetes, remete, +1898.

Eötvös Loránd szn. – 1848 – a természettudományok művelőiért, hogy tudásukat nemes célokért szolgálatába állítsák

28. Vasárnap Szent Pantaleon orvos, vértanú († 305)

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
ipsum mi, Praesent dapibus odio neque. libero dictum porta. libero