1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött Hazánkért, tudós orvosainkért, a magyar nyelv megbecsüléséért, korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. Köszönet a Szent Ilona kápolna ünnepi díszbe öltöztetéséért, a szép Szűz Anya szoborért. Hasonlóképpen a Szent István templom és kertje rendbetételéért. Ugyancsak hála azért a szeretetért, amellyel körbevették a Jerikó zarándoklat résztvevőit, velük imádkozva, őket bőséggel megvendégelve.

 

  1. Apostolkodjunk! Ősszel megkezdem az újabb első gyónók, illetve a bérmálkozók felkészítését. Évről-évre szomorúan látjuk a már szentségekhez járult gyerekek és fiatalok elmaradását közösségünkből, összejöveteleinkről Szentmisékről, (ne hagyjuk el összejövetelünket, mint némelyek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál inkább, minél inkább látjátok a napot közeledni. /Zsid10,25/). Plébánia-közösségeink, de az ő jövőjük sokban függ attól, mennyire veszik komolyan a Jézushoz való hűséget. Ezért már most imádkozzunk értük – és a régiekért is –, hogy a felkészülés után a lelkükbe vetett mag kicsírázzon, és termést hozzon.

Ezen felül szólítsuk meg a környezetünkben lévő fiatalokat és családokat, és buzdítsuk őket, jelentkezzenek e szentségek vételére. Részleteket később írok.

 

  1. A szerdai Szentségimádásra feliratkozhatunk a hátul elhelyezett lapon.

 

  1. Plébániai pólóra feliratkozhatunk a hátul elhelyezett lapokon.

 

  1. Tartsuk szem előtt e hirdetést, és érezzük magunkat megszólítva a heti liturgikus és közösségi alkalmak gazdag tárháza láttán! Különösen ami gyónási alkalmakat, a Szentmiséket és Szentségimádást, valamint a közösség-építő délutánt illeti. Eszerint:

 

 

A 34. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 19. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők, majd adoratio előtte
 
Süttő 20. Kedd 8 óra Szentmise,  kenyér-áldás, ünnepség  
Lábatlan 10 óra Szentmise, kenyér-áldás, ünnepség, agapé  
 
Lábatlan 21. Szerda 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
 
Süttő 22. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 23. Péntek 15 óra Temetés: +Szilva Károly  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 25. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N:+Simon Ilona, +István, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
16-20 óra Nyár-végi közösség-építő alkalom a plébánián  

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

19. Hétfő Szent Bernát – Szent életű szerzetesekért
20. Kedd Szent István király – Hazánkért

Gruby Dávid szn. – 1810 – tudós orvosainkért

21. Szerda .Szent X. Piusz pápa – A liturgia szépségének felfedezéséért

.Brust Dávid szn. – 1846 A magyar nyelv megbecsüléséért

.Forró Magdolna szn. – 1904 – Tudományos munkát folytató nő­kért

22. Csütörtök Boldogságos Szűz Mária királynő

Beke József szn.  – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért

23. Péntek                         A rabszolga-kereskedelemről és annak eltörléséről való  megemlékezés napja – Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért
24. Szombat Szent Bertalan apostol
25. Vasárnap Kalazanci Szt. József áp, rendalapító  – Egyházi iskoláinkért

 

  1. A hirdetés végén néhány közelgő eseményre is felhívom a figyelmüket.

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Szeptember 08. 8 óra Süttő Tanévnyitó Szentmise, tanszerek megáldása
¾ 10 óra Piszke
Szeptember 16. 19 – 21 óra Süttő Testületi ülés
Szeptember 21. 19 – 21 óra Piszke Testületi ülés

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/ és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
libero venenatis, ut Sed Curabitur ut sem, vulputate, facilisis elit. pulvinar Aliquam