Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött rok­kant embertársainkért, a koreai népért, feltalálóinkért,  a név-, születésn­apjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. Mutassunk példát gyermekeinknek, és a nyári időszakot egy alapos, szép szentgyónással zárjuk le. A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentsé­gektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülé­sének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét.

 

  1. Apostolkodjunk! Hamarosan megkezdem az újabb első gyónók, illet­ve a bérmálkozók felkészítését. Jelentkezni még a héten lehet. Első Szentgyónáshoz a legalább harmadik osztályba lépő, és legalább két éve hittant tanuló gyerekek jelentkezhetnek. Természetes része a ké­születnek vasárnaponként (bármelyik) Szentmisén való részvétel.

A készület ideje októbertől Süttőn hétfőnként, délután ½ 5-től a plébáni­án, Piszkén vasárnaponként a Szentmise után. Al­kalmanként lehetnek eltérések.

 

Bérmálásra a legalább 7. osztályos, elsőáldozáshoz járult, hittant leg­alább 3 éve tanuló fiatal jelentkezhet. A készületnek itt is természetes része a vasárnapi Szentmise. Lehetséges, sőt kívánatos, hogy a más településre iskolába járó, de plébániáinkhoz tartozó fiatalok is itt készüljenek, és járuljanak Szentségekhez. A készület ideje októbertől szombatonként lesz délután ½ 5-től Süttőn, a plébá­nián. Alkalmanként lehetnek eltérések.

 

Azok a felnőttek is készülhetnek, akiknél elmaradtak e szentségek, a bérmálás, a szentgyónás-áldozás, esetleg a keresztség. Számukra »Útkereső-hittant« fogunk tartani, sajátos helyzetüknek megfelelően. Az alkalmak Süttőn lesznek a hónap első és harmadik csütörtökjén, az esti Szent­mise után, 19 órakor.

 

  1. Örömmel jelzem, hogy Szűz Mária neve napján Bikol-pusztán megáldatott a felújí­tott Keresztelő Szent János kápolna, ahol alkalmanként ismét lesznek Szentmisék. Köszönet a tulajdonos Szebényi családnak az áldozatos munkáért, mellyel évtizedes fáradozással megmentették a kápolnát, ahol utoljára évtizedekkel ezelőtt még Békés Antal atya misézett. Legközelebb október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén lesz ott Szentmise, este 5 órakor, melyre a kedves híveket is várjuk.

 

  1. Zarándoklatot szerveznek Mariazell-be, 2019., október 5-én. A busz reggel 5 óra tájban indul, megáll Lábatlanon és Süttőn is. A magyar nyelvű Szentmisét a tervek szerint Székely János püspök atya fogja pontifikálni. Visszaérkezés este 10 óra tájt. Részvételi díj 8,000 Ft. Érdeklődni, jelentkezni Tóth Gyulánénál lehet, a +36 20 823 2228-as távbeszélőszámon.

 

  1. Az önkormányzati választások közeledtével három dologra figyeljünk. Egyrészt e témában való beszélgetéseink, eszmecseréink közben mindig tisztelettel és az igaz­ságot szem előtt tartva fogalmazzuk meg gondolatainkat, észrevételeinket, kritikáin­kat. Az ilyenkor megfigyelhető indulatos, sokszor trágár megnyilvánulások még a vir­tuális térben sem megengedettek. Mutassunk példát, és erre figyelmeztessünk máso­kat is!

Másrészt tájékozódjunk (például olvassuk el a jelöltek programját), és igyekezzünk olyan személyeket kitüntetni a bizalmunkkal, akik a mindennapi életben is bizonyítot­ták mind rátermettségüket, mind emberségüket, és lehetőség szerint a keresztény ér­tékeket is tiszteletben tartják.

Mindenekfölött pedig imádkozzunk értük és településeinkért.

 

 

 

  1. Piszkén, a plébánia templomban, a felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

  1. A lábatlani Szent István templom harangjainak hibáját már a nyáron is többször jeleztük a szakemberek felé. Ígéretet kaptunk annak orvoslására. A süttői harang hibájának elhárítása szintén folyamatban van. Megértésüket kérjük.

 

A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise,  majd adoratio előtte
19 óra Testületi Tanácskozás  
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
 
Lábatlan 19. Csütörtök 15 óra Temetés: +Stróber János  
Süttő 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 20. Péntek 18 óra Szentmise: +Stróber János ob. (tem. IX.19.),

majd adoratio

előtte
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise:   +Szabó Ernő, +Zsebeházi Mária, +Csa­ládtagok  
Piszke 19 óra Testületi Tanácskozás  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Pédl Ottó (1. évf.), +Erzsébet édesanya utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

16. Hétfő Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Kedd Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Szerda A Rokkantak napja
19. Csütörtök Vándor József vegyészmérnök szn – 1897 ||| Szent Januáriusz püspök, vértanú,
20. Péntek Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási Áron író szn – 1897

Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk

21. Szombat Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Vasárnap

Szent Mór és Társai vértanúk

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisvál­tós mozdonyt szn – 1891 ||| Autómentes világnap

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Október 05. 05 – 22 óra Mariazell Zarándoklat
Október 08. 17 óra Bikolpuszta Szentmise a felújított ká­polnában

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
at vel, Aliquam fringilla Lorem massa tristique ut ipsum ipsum mattis