1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött főpapjainkért, űrkutatókért, pedagógusokért, idősekért, amint ez a szándéknaptárból kiderül,  a név-, születésn­apjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. Mutassunk példát gyermekeinknek, fiataljainknak, és a nyári időszakot egy alapos, szép szentgyónással zárjuk le. A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. Nagyszerű alkalmunk kínálkozik erre jövő vasárnap Süttőn, délután 4 órától. A Szentsé­gektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülé­sének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét.

 

  1. Apostolkodjunk! Októberben megkezdem az újabb első gyónók, illet­ve a bérmálkozók felkészítését. A jelentkezni a Szentmise után, a nálam kapható lapon lehet. Első Szentgyónáshoz a legalább harmadik osztályba lépő, és legalább két éve hittant tanuló gyerekek jelentkezhetnek. Természetes része a ké­születnek vasárnaponként (bármelyik) Szentmisén való részvétel. (Például a ma futó diákok, gyerekek akár szombaton este Lábatlanon, akár vasárnap este Nyergesújfalun is részt vehetnek Szentmisén.)

A készület ideje októbertől Süttőn hétfőnként, délután ½ 5-től a plébáni­án, Piszkén vasárnaponként a Szentmise után lesz. Al­kalmanként lehetnek eltérések.

 

Bérmálásra a legalább 7. osztályos, elsőáldozáshoz járult, hittant leg­alább 3 éve tanuló fiatal jelentkezhet. A készületnek itt is természetes része a vasárnapi Szentmise. Lehetséges, sőt kívánatos, hogy a más településre iskolába járó, de plébániáinkhoz tartozó fiatalok is itt készüljenek, és járuljanak Szentségekhez. A készület ideje októbertől szombatonként lesz délután ½ 5-től Süttőn, a plébá­nián. Alkalmanként lehetnek eltérések.

 

Azok a felnőttek is készülhetnek, akiknél elmaradtak e szentségek, a bérmálás, a szentgyónás-áldozás, esetleg a keresztség. Számukra »Útkereső-hittant« fogunk tartani, sajátos helyzetüknek megfelelően. Az alkalmak Süttőn lesznek a hónap első és harmadik csütörtökjén, az esti Szent­mise után, 19 órakor. Első alkalom most csütörtökön lesz.

 

  1. Folytatódik Nyergesújfalun Dr. Török Csaba atya előadás-sorozata. Október 1-én, kedden 19 órától, a plébánia emeleti közösségi termében. Idei téma Ferenc pápa Gaudete et exsultate apostoli buzdítása. Továbbiak a hirdetőtáblán.

 

  1. Szentírás vasárnapján úgy fogadjuk az áldást, hogy elhatározzuk, ezután még inkább tanulmányozni fogjuk Isten nekünk szóló üzenetét. A hagyományos formán kívül számos formája van a napi olvasásnak, villámlevélben, vagy okos-eszközös alkalmazásban is eljuthat hozzánk Isten üzenete. Minderről többek között az evangelium365.hu címen tájékozódhatunk.
  2. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának.

 

  1. A termények megáldására egy hét múlva kerül sor. Nézzünk körül kertjeinkben, mit tehetünk az oltár elé október első vasárnapján, hogy ezáltal adhassunk hálát a föld termésért.

 

  1. Az önkormányzati választások közeledtével három dologra figyeljünk. Egyrészt e témában való beszélgetéseink, eszmecseréink közben mindig tisztelettel és az igaz­ságot szem előtt tartva fogalmazzuk meg gondolatainkat, észrevételeinket, kritikáin­kat. Az ilyenkor megfigyelhető indulatos, sokszor trágár megnyilvánulások még a vir­tuális térben sem megengedettek. Mutassunk példát, és erre figyelmeztessünk máso­kat is!

Másrészt tájékozódjunk (például olvassuk el a jelöltek programját), és igyekezzünk olyan személyeket kitüntetni a bizalmunkkal, akik a mindennapi életben is bizonyítot­ták mind rátermettségüket, mind emberségüket, és lehetőség szerint a keresztény ér­tékeket is tiszteletben tartják.

Mindenekfölött pedig imádkozzunk értük és településeinkért.

 

  1. Piszkén, a plébánia templomban, a(z) (elhúzódó) felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

A 40. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise,  majd adoratio előtte
 
Piszke 01. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 02. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Piszke 03. Csütörtök 15 óra Temetés: +Kiss Csilla  
 

Süttő

18 óra Szentmise  
19 óra Útkereső hittan  
 
Lábatlan 04. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 05. Szombat 18 óra Szentmise, termények megáldása  
 
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise:  közös szándék, termények megáldása  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Hálaadásul, termények megáldása utána
Süttő 16 óra Gyónási lehetőség –

Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

30. Hétfő  Szent Jeromos – Szentírás elterjedéséért

A helyi önkormányzatok napja Magyarországon – helyi elöljárókért

Benedek Elek szn. – 1859; A népmese napja  – A felnövekvő nemzedékért

01. Kedd A zene világnapja – zenészekért;  Az idősek világnapja – idősekért

Lisieux-i Szent Teréz – missziókért

02. Szerda  Szent Őrzőangyalok ||| Barlai Béla (1870 – 1986) kohómérnök, főiskolai tanár, szakíró, a Vaskohászat és a  Tüzeléstan című kézikönyvek szerzője.||Habitat világnap||| A Hepatitis világnapja
03. Csütörtök Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, vértanú |||Sárváry Pál szn. – 1765 – a magyar nyelv ápolásáért
04. Péntek Assisi Szent Ferenc – ferencesekért ||| Pázmány Péter szn.– 1570 – Főpapjainkért ||| Az állatok világnapja – ökológiai békéért;  október 4-10.       ||| A világűr világhete – űrkutatókért
05. Szombat Czekelius Aurél szn.– 1844 – hídépítőkért ||| A pedagógusok világnapja
06. Vasárnap Szent Brúnó, ||| Az Aradi Vértanúk emléknapja – Gróf Batthyány Lajos vértanúsága napja – Nemzeti gyásznap ||| Az építészek világnapja

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
felis dictum dolor. ut vulputate, fringilla felis pulvinar libero quis,