1. Imádkozzunk Hazánkért, gondolva nemcsak az Aradon a mai napon, de bármely időben vértanúvá lett Hősökért, akikre feltekintve tartást, erőt nyerünk. Imádkozzunk továbbá a naptárban jelzett szándékokra, a héten töb­bek kö­zött az orvosokért, a postásokért, a műemlékvédelem munkatársaiért, amint ez a szándéknaptárból kiderül,  a név-, születésn­apjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. Mutassunk példát gyermekeinknek, fiataljainknak azzal, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat. A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. Nagyszerű alkalmunk kínálkozik erre ma (vasárnap) délután Süttőn, 16 órától. A Szentsé­gektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülé­sének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét.

 

  1. A héten megkezdem az újabb első gyónók, illet­ve a bérmálkozók felkészítését. Természetes része a ké­születnek vasárnaponként (bármelyik) Szentmisén való részvétel. Süttőn hétfőnként, délután ½ 5-től a plébáni­án, Piszkén vasárnaponként a Szentmise után lesz az előkészítő.

 

Bérmálásra szombatonként lesz délután ½ 5-től Süttőn, a plébá­nián készülünk.

 

Azok a felnőttek is készülhetnek, akiknél elmaradtak e szentségek, a bérmálás, a szentgyónás-áldozás, esetleg a keresztség. Számukra »Útkereső-hittant« fogunk tartani, sajátos helyzetüknek megfelelően. Az alkalmak Süttőn lesznek a hónap első és harmadik csütörtökjén, az esti Szent­mise után, 19 órakor. A következő alkalom október 17-én, csütörtökön lesz.

 

  1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának.

 

  1. A termények megáldásával hálát adunk a föld terméséért, és imádkozunk annak megbecsüléséért. Botrány, hogy háromszor annyi ételt dobunk ki a jóléti társadalmainkban, amennyiből a föld éhezői jóllaknának. Tegyünk ez ellen!

 

  1. Az önkormányzati választások közeledtével három dologra figyeljünk. Egyrészt e témában való beszélgetéseink, eszmecseréink közben mindig tisztelettel és az igaz­ságot szem előtt tartva fogalmazzuk meg gondolatainkat, észrevételeinket, kritikáin­kat. Az ilyenkor megfigyelhető indulatos, sokszor trágár megnyilvánulások még a vir­tuális térben sem megengedettek. Mutassunk példát, és erre figyelmeztessünk máso­kat is!

Másrészt tájékozódjunk (például olvassuk el a jelöltek programját), és igyekezzünk olyan személyeket kitüntetni a bizalmunkkal, akik a mindennapi életben is bizonyítot­ták mind rátermettségüket, mind emberségüket, és lehetőség szerint a keresztény ér­tékeket is tiszteletben tartják.

Mindenekfölött pedig imádkozzunk értük és településeinkért.

 

  1. Piszkén, a plébánia templomban, a(z) (elhúzódó) felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

  1. Mosolyogva, örömteli lélekkel ünneplünk kedden 17 órakor Bikolpusztán. Piszkén hasonlóképpen örvendünk, midőn föltekintünk, és látjuk, amit láthatunk.

 

 

 

 

 

 

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő 16:30 Elsőgyónási készület  
18 óra Szentmise,  majd adoratio előtte
 
Piszke 08. Kedd Nem lesz Szentmise  
Süttő – Bikol-puszta 17 óra Szentmise a  felújított kápolnában  
 
Süttő 09. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 10. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 11. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 12. Szombat 11 óra Temetés: +Szabó Istvánné – Edit, majd Szentmise  
16:30 Bérmálási készület  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Közös szándék,

majd elsőgyónási készület

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

07. Hétfő  Rózsafüzér Királynője 
08. Kedd Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
09. Szerda Szent Dénes püspök és társai vértanúk, ||| Leonardi Szent János áldozópap,

Segner János András, a »Turbina atyja« szn.– 1704 ||| Postai világnap

október második szerdája A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

10. Csütörtök Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809

A lelki egészség világnapja ||| október második csütörtökje A látás világnapja

11. Péntek Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885

12. Szombat Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz)

13. Vasárnap Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
Aliquam sem, justo facilisis elit. ipsum venenatis ultricies Donec velit, ut