1. Imádkozzunk a gyengénlátókért, szegényekért, csillagászokért, amint ez a szándéknaptárból kiderül,  a név-, születésn­apjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. A diákok mellet azok a felnőttek is készülhetnek, akiknél elmaradt a bérmálás, a szentgyónás-áldozás, esetleg a keresztség. Számukra »Útkereső-hittant« tartunk, sajátos helyzetüknek megfelelően. Az alkalmak Süttőn lesznek a hónap első és harmadik csütörtökjén, az esti Szent­mise után, 19 órakor. A következő alkalom október 17-én, most csütörtökön lesz.

 

  1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának.

 

  1. Ma önkormányzati választások vannak. Miközben élünk a lehetőséggel, és elmegyünk választani, három dologra figyeljünk. Egyrészt e témában való beszélgetéseink, eszmecseréink közben mindig tisztelettel és az igaz­ságot szem előtt tartva fogalmazzuk meg gondolatainkat, észrevételeinket, kritikáin­kat. Az ilyenkor megfigyelhető indulatos, sokszor trágár megnyilvánulások még a vir­tuális térben sem megengedettek. Mutassunk példát, és erre figyelmeztessünk máso­kat is!

Másrészt tájékozódjunk (például olvassuk el a jelöltek programját), és igyekezzünk olyan személyeket kitüntetni a bizalmunkkal, akik a mindennapi életben is bizonyítot­ták mind rátermettségüket, mind emberségüket, és lehetőség szerint a keresztény ér­tékeket is tiszteletben tartják.

Mindenekfölött pedig imádkozzunk értük és településeinkért.

 

  1. Piszkén, a plébánia templomban, a(z) (elhúzódó) felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

  1. A missziók javára gyűjtünk jövő vasárnap. Tavaly mintegy 66,000 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból.

 

A 42. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 14. Hétfő 15 óra Temetés: +Kókai István  
16:30 Elsőgyónási készület  
18 óra Szentmise: +Kókai István ob.,  majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra (felnőtt-hittan)  
 
Piszke 15. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 16. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 17. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra »Útkereső« hittan (felnőttként keresztelkedni, Szentgyónáshoz-áldozáshoz járulni, bérmálkozni készülőknek)  
 
Lábatlan 18. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio 18 óra
 
Süttő 19. Szombat 16:30 Bérmálási készület  
Lábatlan 18 óra Szentmise: közös szándék  
 
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Varga József, a Varga és Tóth +Szülők,

Keresztelő Hortai Hanna és Kiss Gréta,

majd elsőgyónási készület

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

14. Hétfő Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Kedd Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja
16. Szerda Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  Élelmezési világnap, a kenyér világnapja |||Baross László, a »Bánkúti búzák atyja« szn – 1865
17. Csütörtök Antióchiai Szent Ignác – A szegénység elleni küzdelem világnapja
18. Péntek Szent Lukács evangélista
19. Szombat A »Gellérthegyi csillagvizsgáló« felavatása – 1815 – csillagászokért
20. Vasárnap A csontritkulás világnapja – e betegség sikeres háttérbe szorításá­ért

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

Szentatya 2019., októberi imaszándéka:  Az egyház missziós megújulásáért. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Plébániai imaszándékok 2019., október:   A közösségi imádság erejének megtapasztalásáért, újra felfedezéséért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:

P Mné E.:Rózsafüzér-imádkozókért;  az ima erősítse a papjainkat, akik életükkel, tiszta szívvel-lélekkel szolgálják az Úristen akaratát, és átadva minden hívőknek, Jézus Krisztus tanítását, és akik szeretett szolgálatot teljesítenek a Katolikus Anyaszentegyház javára. Azért, hogy a világ minden vezetőinek legyen elsősorban a legfontosabb, hogy a népek élhessenek nyugalomban, békében, és a saját hitük szerint tudjanak hálálkodni, pozitív irányba!!! Azért,hogy a Magyarok Nagyasszonya Ünnepe legyen fontos a házasságot kötőknek, a családok összetartásának, a babát váróknak, s majd a meg született gyermekeket neveljék erős szeretettel, erős hittel, nagy felelősséggel.– Azért, hogy a fehér és színes bőrű emberek között ne okozzon fajgyűlöletet az etnikai hovatartozása, inkább segítsük a társadalomban való jó beilleszkedést, felzárkózást, példát mutatva ezzel is, hogy aki tehetősebb, a szegényeknek segítve, nem csak fizikális értelemében, hanem, mint emberileg, és lelkileg is, az Úr Jézus szeretetével.

 

  1. I.: Hazánkért, dédszülőkért, békéért, missziókért, éhezőkért, elsőáldozásra, bérmálkozásra készülőkért, betegekért.

 

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
mi, ante. in mattis sed suscipit commodo vulputate, diam