1.Imádkozzunk protestáns testvéreinkért, fényképészekért, vadászokért, erdészekért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül,  a név-, születés-napjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket. A közös imádságra még a héten van lehetőségünk a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának.

 

  1. Pénteken, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, szombaton, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – miután mun­kaszüneti nap – Magyarországon parancsolt ünnep, vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! Akik azonban e napon is dolgozni kényszerül­nek, azok számára lesz előesti Szentmise Süttőn, csütörtökön este 6 órakor. A többiek pedig a napján ünnepelhetik a megdicsőültek hatalmas seregét az Eucharisztikus lakomán. A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről is a túloldalon olvashatunk.

 

  1. Piszkén, a plébánia templomban, a felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

  1. A missziók javára 68,505.- Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból.

 

  1. Köszönetet mondunk a temetők, és benne a kiemelt sírok, keresztek rendben-tartásáért, de különösen is a Lábatlani katolikus temető szépítéséért, ápolásáért!

 

  1. A Süttői Testület tagjait november 4-én, hétfőn, a Piszkei Testület tagjait november 9-én, szombaton várom este 7 órára plébániára, tanácskozásra.

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő Nem lesz Elsőgyónási készület  
Nem lesz Szentmise  
 
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 30. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 31. Csütörtök 18 óra Előesti Szentmise:

+Dani Pál és +Szülők, +Nagyszülők

 
 
Süttő 01. Péntek 15 óra Szentmise, majd  megemlékezés az emlékműveknél és a temetőben előtte
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio  
 
Süttő 02. Szombat 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,

majd temetői megemlékezés (Rákóczi Ferenc út)

 
Lábatlan ½ 12 óra Temetői megemlékezés (Dózsa György út)  
18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Családtagok,

majd elsőgyónási készület

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

28. Hétfő  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Kedd Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építé­szeinkért
30. Szerda Klasz Márton vízépítő mérnök szn. – 1819
31. Csütörtök Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A reformáció emléknapja – protestáns testvéreinkért

“Őszirózsás forradalom” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Péntek Mindenszentek ünnepe
02. Szombat Halottak napja ||| Divald Károly szn.– 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért
03. Vasárnap Porres Szent Márton szerzetes, ||| Szent Hubertus– vadászokért, erdészekért

 

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
sit fringilla Lorem Praesent dictum dolor. dolor ut at tempus efficitur. ut