1. Imádkozzunk a magyar ifjúságért, zenészekért, a kőfaragókért, Európáért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születés-napjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. Köszönet a Szentolvasó közös imádkozásába bekapcsolódó, ott szolgálatot végző testvérek buzgóságáért!

 

  1. Az elhunytakért ezen a héten nyerhetünk búcsút a túloldalon leírtak szerint.

 

  1. Piszkén, a plébánia templomban, a felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

  1. A Süttői Testület tagjait november 4-én, hétfőn, a Piszkei Testület tagjait november 9-én, szombaton várom este

7 órára az adott plébániára, tanácskozásra.

 

  1. E hó 16-án, szombaton Süttőn kiszolgáltatom a Szentkenetet mindazon idős, illetve beteg testvéreknek, akik arra felkészülnek és kérik a Szentséget. Jelentkezni a hátul kitett lap segítségével lehet. Hamarosan Piszkén is sor kerül e Szentség kiszolgáltatására.

 

A 45. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 16:30 Elsőgyónási készület  
18 óra Szentmise előtte
19 óra Testületi tanácskozás  
 
Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise utána
17 óra Karitász tanácskozás  
 
Süttő 06. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Süttő 07. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Felnőtt útkereső hittan  
 
Lábatlan 08. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 09. Szombat 16:30 Bérmálási előkészület  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás  
 
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +ifj. Heizelmann Árpád  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék,

keresztelő: Horváth Szelina Málna,

majd elsőgyónási készület

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

04. Hétfő Borromeo Szent Károly püspök ||| Az 1956-os forradalom leverésének gyásznapja
05. Kedd Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Szerda Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért
07. Csütörtök Erkel Ferenc szn – 1810 – zenészekért
08. Péntek A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Szombat A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – Egyházunkért
10. Vasárnap Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

 

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

Szentatya 2019., novemberi imaszándéka:  A Közel-Kelet békéjéért: Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, az egymásra találás és a megbékélés szelleme hassa át a Közel-Keletet, ahol különböző vallási közösségek élnek együtt.

 

Plébániai imaszándékok 2019., november:   A karitász munkatársakért. – Az évekkel ezelőtt elsőgyónáshoz-áldozáshoz járult, illetve bérmálkozott hívekért, hogy otthonosan mozogjanak az Egyházban, illetve visszataláljanak. – A jubiláns házasokért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:   P Mné E.:-Azért, hogy a Szentek közbenjárása segítse a szenvedő betegek gyógyulását. – Azért, hogy minél többet imádkozzunk a földi életünk lelki békéjéért. –  Az elhunyt szeretteinkért, azokért, akiknek nincs már családi hozzátartozójuk, akik megemlékezhetnének róluk imáikban. – Orvosokért, ápolókért, minden gondozóért, jó egészséget kívánva, hogy tudjanak teljes szívvel-lélekkel segíteni a rászoruló betegeknek, mint ahogyan annak idején tette ezt önfeláldozóan Szent Erzsébet. –  Azért, hogy a karitász csoport tagjai tudjanak a feladatokban, a szeretett szolgálat tevékenységében jól együttműködni a helyi Plébánossal, és a hívő közösséggel is tartani, ápolni a kapcsolatot. B. I.: -halottainkért, -azokért,akikért senki nem imádkozik -ifjúságért, -bérmálkozásra, elsőáldozásra készülőkért, -világegyházért, -szentatyánkért, -szülőfalunkért, -süttői plébánia híveiért, -plébániáink Eucharisztiában való megújulásáért. Gné K.J.: Fiatal lány gyógyulásáért! – Szent Imre közbenjárását kérve erősödjön a magyar ifjúság hite , hazaszeretete, hogy az Eucharisztikus Kongresszus igazi megújulás legyen Hazánknak. – Településeink egykori plébánosaiért, és azokért a papokért, püspökökért, szerzetesekért, akik városunkból indultak követni Krisztus keresztjét!

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 16. 10 óra Süttő templom Kenetelős Szentmise
November 17. 8 óra Süttő templom Bérmáltak közös Szentmiséje
  ¾ 10 óra Piszke templom Első-áldozottak és jubilánsok közös Szentmiséje
  18 óra Süttő templom Egyházzenei áhítat
December 01. 16 óra Lábatlan – Gerenday ház Fecske Orsolya SSS. Kiállítása megnyitója

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
adipiscing ipsum Donec venenatis velit, eleifend libero accumsan efficitur. dictum