1. Imádkozzunk a magyar oktatásért, a cukorbetegekért, a termőföld megőrzéséért, az atom-tudomány békés felhasználásáért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül,  a név-, születés-napjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. Piszkén, a plébánia templomban, a felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

  1. A héten 16-án, szombaton 10 órakor Süttőn kiszolgáltatom a Szentkenetet mindazon idős, illetve beteg testvéreknek, akik kérik a Szentséget. Feltétel, hogy egy éven belül még nem vettük e szentséget, és hogy Szentgyónással készüljünk föl. Aki ezt vállalja, a hátul elhelyezett lap se­gítségével jelentkezhet. Piszkén december 8-án lesz erre lehetőségünk. Ha tudunk olyan idős, lakáshoz kötött katolikus testvérünkről, aki örömmel venné a Szentségeket, jelezzük a plébánosnak, hiszen e betegek sincsenek kizárva a kegyelmi közösségből.

 

  1. Ünnep Jövő vasárnap Süttőn, reggel 8 órakor ünnepi Szentmisével üljük a templom búcsúját. E Szentmisére várjuk a templomunkban az utóbbi évtizedekben bérmáltakat hálaadásra. Aznap este pedig az Ars Musica Esztergom kórusa ad egyházzenei áhítatot.

 

Ugyancsak jövő vasárnap ¾ 10-kor Piszkén az elmúlt évtizedekben e templomban első Szentgyónáshoz-Szentáldozáshoz járultakat várjuk, hogy együtt örülhessünk velük.

 

  1. Buzgalom Elhunytjainkért Halottak napja utáni hetet követően is nyerhetünk rész­leges búcsút, ha a temetőben a Szentatya szán­dékára imádkozzuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Éljünk a lehetőséggel!

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 15 óra Temetés: +Czechner Sándor  
16:30 Elsőgyónási készület a templomban  
17:00 Az óvodások Szent Márton tisztelete  
18 óra Szentmise: +Mezei Béla, N:+Piroska, gyermekei: +Elemér, +Mátyás, +Flórián, +Veronika, unokájuk: +József, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 12. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 13. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 14. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 15. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 16. Szombat ½ 10  óra Gyónási lehetőség  
10 óra Szentmise és Szentkenet  
16:30 Bérmálási előkészület  
Lábatlan 18 óra Szentmise: közös szándék  
 
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Áprily Károly, Áprily család +Tagjai

Bérmáltak közös hálaadása

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,

egykori Elsőgyónók-áldozók hálaadása,

Jubiláns házaspárok hálaadása,

majd elsőgyónási készület

 
Süttő 18 óra Egyházzenei áhítat – Ars Musica kórus – Esztergom  

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

11. Hétfő Szent Márton püspök

Az első világháború végének emléknapja – békéért

12. Kedd Szent Jozafát – A katolikus – ortodox közeledésért
13. Szerda A Magyar Szentek emléknapja – hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért

14. Csütörtök A cukorbetegek világnapja
15. Péntek Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért
16. Szombat Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. SZN – 1866 – a termőföld megőrzéséért
17. Vasárnap Nagy Szent Gertrúd

Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

 

 

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 30. 10 óra Süttő – plébániaház Hittanosok adventi-koszorú készítése
December 01. 16 óra Lábatlan – Gerenday ház Fecske Orsolya SSS. Kiállítása megnyitója
December 08. ¾ 10 óra Piszke-templom Szentkenet kiszolgáltatása Szentmisében
15 óra Péliföldszentkereszt Plébániai Munkatársak adventi lelki-napja

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
quis dolor efficitur. nec consectetur leo. consequat. Praesent odio leo