1. Imádkozzunk Vietnám népéért, építészekért, zenészekért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születés-napjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

  1. Boldogság, hogy ma sokan elfogadták a meghívást, és Süttőn az utóbbi évtizedekben megbérmáltakkal, Piszkén pedig az egykori elsőgyónó-áldozókkal, nemkülönben jubiláns testvéreinkkel együtt adhatunk hálát. Köszönet az előkészületekben résztvevő testvérek buzgóságáért.

 

  1. A búcsúját ünneplő Szent Lipót templomban imádkozván azokért is hálát adunk, akik munkájukkal, hétről-hétre való takarítással, díszítéssel, a szent ruhák mosásával, karbantartásával, liturgikus szolgálatukkal, a Szent Zene művelésével, anyagi áldozataikkal fenntartják és ékesítik Isten Házát.

 

Köszönet az új vetítőállványért és a mellékoltár javításáért Latorcai Csaba kőfaragó-mester testvérünknek. Itt jelzem, hogy a templombelső megújításának átfogó tervére bizottság jön létre, amely örömmel fogadja a hívek észrevételeit is a hosszabb távú megújításra vonatkozólag. A bizottság a plébánia címén érhető el.

 

Az ünnep fényének emeléseként ma este 18 órától az »Ars Musica Esztergom« kórusa ad egyházzenei áhítatot.  Jöjjünk, ünnepeljünk együtt, és tiszteljük meg az Esztergomból érkező vendégeket.

 

  1. Tegnap Süttőn kiszolgáltattam a Szentkenetet. Piszkén december 8-án lesz erre lehetőségünk. Ha tudunk olyan idős, lakáshoz kötött katolikus testvérünkről, aki örömmel venné a Szentségeket, jelezzük a plébánosnak, hiszen e betegek sincsenek kizárva a kegyelmi közösségből.

 

  1. Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként a héten, november 23-án, szombaton este 5-6 óráig Szentségimádást tartunk Lábatlanon, a Szent István templomban, ezzel csatlakozva a világ-szerte e napon imádkozókhoz. A cél, hogy minél többen legyünk, akik kü­lönböző templomokban, de egy napon »lélekben és igaz­ságban« imádjuk az Urat. Azért, hogy egymást lelkesíteni tudjuk, regisztráljunk a https://corpusdomini.iec2020.hu/?lang=hu#/ világhálós oldalon, a helyszínek közül bejelölve a lábatlani Szent István Király templomot.

 

  1. Jövő vasárnap a Katolikus Szeretetszolgálat munkáját támogatjuk adományainkkal. Tavaly 90,000.- forin­tot továbbíthattunk a három templomból, a testvérek jóvoltából. A Szeretetszolgálat munkájáról a https://www.karitasz.hu vi­lághálós címen tájékozódhatunk.

 

Köszönet a helyben buzgólkodó önkéntesek áldozataiért, akiknek a munkáját egész évben a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal támogathatjuk. (Tavaly egész évben mintegy 40,000 – 40,000 Ft-ot továbbítottunk a csoportok felé e forrásból.)  Dicséretes az is, ha csatlakozunk a helyi ka­ritászcsoporthoz, melyre nemcsak az idősebb testvéreknek, hanem a fiata­loknak is van lehetőségük, akár közszolgálatként is. A Szentmise végén kapott megáldott kenyér emlékeztessen bennünket Árpád-házi Szent Erzsébet példájára és Urunk szavaira, miszerint bármi jót teszünk a rászorulóval, úgy veszi, vele cselekedtük. (vö. Mt 25, 34-46)

 

  1. A következő hetek eseményeit ajánlom figyelmükbe a túloldali táblázatban.
  2. Örömmel látjuk, hogy Piszkén elkészült a szedecstető újrafedése. Köszönet az egyházmegye rendkívüli segítségéért. A tető kijavítása után a szedecs mennyezetének javítása, és a festés szép feladata vár ránk. Jövőre ebben fogjuk kérni a testvérek anyagi segítségét. A szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot újból tudjuk használni.

 

  1. A jövő évi naptárakra még a mai napon feliratkozhatunk.

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 18. Hétfő 16:30 Elsőgyónási készület  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 19. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 20. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 21. Csütörtök 18 óra Szentmise: +Erzsébet édesanya és +Erzsébet testvér  
19 óra Felnőtt »Útkereső« hittan  
 
Lábatlan 22. Péntek 18 óra Szentmise: +Szeifert László, N: +Piroska, Gyermekeik: +László és +Kálmán, menyük:+Anikó, vejük: +Rezső, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 23. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Édesapa és +Nagyszülők  
 
Süttő 24. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Tóth István és N: +Mezei Margit  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, majd elsőgyónási készület  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

18. Hétfő A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
19. Kedd Árpád-házi Szent Erzsébet |||– Schulek Frigyes szn – 1841
20. Szerda Ifjú zenebarátok világnapja
21. Csütörtök Szűz Mária bemutatása  – A televízió világnapja
22. Péntek Szent Cecília – A magyar közoktatás napja

november negyedik péntekje            „Ne vásárolj semmit” nap

23. Szombat Szent Kelemen pápa
24. Vasárnap Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért

 

 

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 30. 10 óra Süttő – plébániaház Hittanosok adventi-koszorú készítése
December 01. 16 óra Lábatlan – Gerenday ház Fecske Orsolya SSS. Kiállítása megnyitója
December 08. ¾ 10 óra Piszke-templom Szentkenet kiszolgáltatása Szentmisében
15 óra Péliföldszentkereszt Plébániai Munkatársak adventi lelki-napja

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
leo. id venenatis et, massa accumsan dolor