1. Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkesedéssel kezdjük hitünk titkainak újra-ünneplését! E lendületben segítenek az adventi alkalmak, úgymint:

 

A/ Kedden reggel 6 órakor Piszkén, csütörtökön reggel 6 órakor Süttőn lesz hajnali Szentmise.

 

B/ Idén folytatjuk a »Szállást keres a Szentcsalád« imád­ság szép hagyományát. Süttőn hétfőnként, Piszkén pénteken­ként a plébánián találkozunk egy rövid órára, melyben imádság és beszélgetés fog­laltatik. A hét többi napján az adott kép ván­dorol a családok kö­zött. A lényeg, hogy amikor új helyre érke­zik, ott a képet hozó és az azt fogadó család együtt imádkoz­zék. Akik részt vennének ebben, kérem iratkozzanak föl a hátul el­helyezett lapon.

 

C/ Jövő vasárnap délután 3 órától Péliföldszentkereszten a plébániai munkatársak lelki találkozója ad lehetőséget a lelki töltekezésre.  Részletek a meghívón.

 

D/ Két hét múlva, december 15-én,  délután 3 órakor Ftdő Szőcs László atya Piszkén ad alkalmat a bűnbocsánat szentségének vé­telére. Buzdítok min­denkit, végezzék el a Szentgyóná­sukat, amíg Urunk éltet. Magam a jelzett időpon­tokban gyóntatok, de meg­beszélés alapján más időpontban is rendelkezésre állok.

 

2.Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, megváltásunk szent titka! Válasz: Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük Urunk, amíg el nem jössz!

 

  1. Imádkozzunk fogyatékkal élő embertársainkért, bányászokért, a modern kori rabszolgaság minden formájának felszámolásáért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születés-napjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A héten várom a testvérek decemberi imaszándékait!

 

  1. A Szentkenet szentségét Piszkén jövő vasárnap, december 8-án vehetik mindazok, akik Szentgyónással felkészülnek rá. Jelentkezési lapot hátul találunk. Ezt kell kitöltenünk, és majd 8-án magunkkal hozni, amikor sorra kerülünk, a segédkezőnek átadni.

Ha tudunk olyan idős, lakáshoz kötött katolikus testvérünkről, aki örömmel venné a Szentségeket, jelezzük a plébánosnak, hiszen e betegek sincsenek kizárva a kegyelmi közösségből.

 

  1. Ma délután, a városi adventi készület keretében kerül sor Fecske Orsolya festőművész, szociális nővér kiállításának megnyitására, délután 4 órakor a Gerenday házban (Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 170.). A kiállítás január 17-ig, hétköznapokon 9-16 óráig látogatható. Ismeretes, a nővér Lábatlan szülöttje, rajzai díszítik az alsósok hittankönyveit, és egy ideig az Élő kenyér hittanos-misekalauzban is az ő rajzaival találkozhattunk.

 

A vásáron a karitász munkatársakkal is találkozhatunk, akiknek a sátrát fölkeresvén a jótékonysági gyertyák által segíthetjük szolgálatukat.

 

  1. NEK hírek: Regisztráltam plébániáink közös csoportját az Eucharisztikus Kongresszusra. Aki szeretne részt venni az eseményeken, és ezt a plébánia tagjaként szeretné tenni, annak csoporttagként regisztrálnia kell magát. Így egy helyen foglalhatunk helyet. Egyelőre a nyitó Szentmisére jelöltem be a csoportot, azaz 2020., szeptember 13-ra, a Puskás Ferenc stadionba.

A regisztrációnál meg kell adni a csoport azonosítóját, mely »ATMEZXH9«. Lehet online és lehet papíralapon is regisztrálni. Akinek nehézséget jelent a regisztrálás, forduljanak bizalommal a kongresszusi küldöttekhez!

Egyúttal előzetesen felmérnénk, kik jönnének az egyes alkalmakra, hogy a közös utazást meg tudjuk szervezni. Erről szóló lapot hátul találunk.

  1. Miserend változás kérdése. Látván a péntek esti Szentmisék látogatottságát (legutóbb a kántorral együtt négyen voltak), felmerült a miserendváltozás kérdése. Vagyis kedd reggel 8 órakor lenne Lábatlanon a Szentmise, míg péntek este 6-kor Piszkén ünnepelnénk az Eucharisztiát. Néhányan már jelezték szándékukat, ma még van alkalmunk nyilatkozni. A hátul elhelyezett lapon tessenek névvel, és a megfelelő oszlopba tett »X«-jellel jelezni, melyiket szeretnék inkább. Ennek fényében tudunk dönteni – januártól.

 

  1. Miközben megköszönjük a szolgálatokat, mint a tegnapi koszorú-kötésen segítő felnőttek, hitoktatóink (és örömmel írnám, ifjúsági hittanosok) szolgálatát, a templomainkat takarító, díszítő testvérek szorgalmát, kérjük, hogy aki tud templomba való fenyőfa felajánlásról, jelezze gondnokainknak.

 

December 14-én a Szent István templomot szeretnénk takarítani. Reggel 8 órakor várjuk a segítő testvéreket.

 

A 48. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 02. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád imádság  
 
Piszke 03. Kedd 6 óra!!! Szentmise utána
 
Süttő 04. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 05. Csütörtök 6 óra!!! Szentmise  
 
Lábatlan 06 Péntek 18 óra Szentmise: +Édesapa és +Rokonok, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád imádság  
 
Süttő 07. Szombat 16:30 Bérmálási előkészület  
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Szeifert László, Szülei: +László és +Piroska, apósa: +Németh József, N:+Viktória, testvére: +Kálmán és +Nagyszülők  
 
Süttő 08. Vasárnap 8 óra Szentmise: +id. és ifj. Heizelmann Árpád  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék, és Betegek kenete  kiszolgáltatása,

majd elsőgyónási  készület

 
Péliföld-szent-kereszt 15 óra

Plébániai Munkatársak adventi lelki-délutánja

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

02. Hétfő A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
03. Kedd Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Szerda              Bányásznap
05. Csütörtök A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja
06. Péntek Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Szombat Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Vasárnap Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért

 

Teremtésvédelem: a 80%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül

Betűméret
Kontrasztos mód
ut elit. suscipit mattis mi, ipsum libero ut