1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! A héten várom a testvérek februári imaszándékait.

 

  1. A keresztények egységéért ma, február 2-án, a plébánia templomban, 9-én a református templomban imádkozunk, 16 órai kezdettel.

 

  1. Tart a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

  1. Ma, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén imádkozzunk a szerzetesekért, és új hivatásokért! A megszentelt gyertyák pedig emlékeztessenek Krisztusra és hivatásunkra: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,16) Ügyeljünk a gyertyák használatánál a tűzvédelemre: ne hagyjuk felügyelet nélkül, éghető anyag (pl. függöny) közelében az égő gyertyát, illetve a gyerekeket egyedül a tűzzel!!!

 

  1. Holnap, Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesülhetünk. Akinek nincs alkalma eljönni e napon Szentmisére, az jövő vasárnap csoportosan részesülhet e szentelményben.

 

  1. A héten elsőpéntek. Dicséretesen sokan kezdték meg a »Nagykilencedet« januárban, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére. Mivel bármelyik hónapban elkezdhetjük, ezért buzdítok mindenkit a szentgyónás elvégzésére és arra, hogy szentáldozáshoz járuljon. A héten Süttőn hétfőn és csütörtökön, valamint Lábatlanon pénteken a Szentmise előtt, Piszkén kedden a Szentmise után lesz alkalmunk gyónni. Megbeszélés alapján más időpontokban is állok rendelkezésre.

 

  1. A testületek megvitatták és elfogadták a plébániák 2019. évi szám­adását és 2020. évi költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak.

 

Tavaly Süttőn kisebb javítások történtek, illetve néhány szent edényt sikerült felújítani. Piszkén a szentély és sekrestye tetőfedésén túl az új toronykereszt és a megrongált Kálvária felújítása volt soron. Minderre 4millió 800 ezer forintot költöttünk, nagyrészt egyházmegyei segítséggel, de így is több, mint 600,000 Ft-ot  fizettünk ki saját forrásból, azaz a kedves hívek adományaiból. (A biztosítóra sajnos nem számíthatunk. Néhány éven belül ez már harmadik alkalom, hogy nem fogadják el a káreseményt.) Feladataink és terveink idén Süttőn továbbra is a templombelső festésének folytatása, illetve a kövezet megújítása, míg Piszkén a plébánia oldalsó kerítésének újjáépítése és a plébánia-templom sekrestye mennyezetének javítása és festése halaszthatatlan feladat. A főegyházmegye segítségén túl a kedves hívek adakozó készségére is szükség lesz mindezek megvalósításához.

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó­jával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek. Külön köszönet Kállai Gyuláné, Nemes Imréné és Oláh Melinda megajánlások gyűjtése terén végzett áldozatos munkájáért.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a tavalyi rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkez­hetnek erről.

 

  1. A kiadó februártól emelte az Új Ember és az Adoremus árát. Ez januárban még nem volt ismeretes, ezért kérjük, hogy aki januárban előre rendezte az előfizetését, rendezze a különbözetet.

 

A polgári esztendő 6. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 03. Hétfő 16:30 Elsőgyónó hittan  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise utána
17 óra Karitász tanácskozás (szedecsben)  
 
Süttő 05. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 06. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
19 óra Útkereső hittan  
 
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 08. Szombat 16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Richter István és +Hozzátartozók  
Lábatlan 16 óra Ökumenikus imaalkalom

a református templomban

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

04. Kedd Rákellenes világnap
05. Szerda  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért
06. Csütörtök Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért
07. Péntek Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
08. Szombat Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
09. Vasárnap A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja –  a »Voronyezsi katasztrófa” – 1943 – honvédelmünkért ||| Bolyai Farkas szn.– 1775 – tudósokért

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

id Curabitur quis diam amet, pulvinar velit, venenatis lectus