1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra!

1.2. Egyúttal a világ éhezőiről tevékenyen emlékezzünk meg! Az asztalunkra került étel megbecsülése, a pazarlás kerülése, a magánúton, vagy karitatív szervezeteken keresztül való jótékonykodás teszi hitelessé az értük való imádságot! A hagyományos tartós-élelmiszer gyűjtés majd a nagyböjtben lesz.

 

  1. Ma a katolikus iskolák javára gyűjtünk. Tavaly e célra 68,650 Ft-ot, (2018-ban 44,650 Ft-ot) továbbítottunk a testvérek jóvoltából. Bővebben a https://katolikus.hu/cikk/orszagos-gyujtes-a-katolikus-iskolak-javara-53355033 világhálós címen olvashatunk.

 

  1. A héten kedden, azaz 25-én Süttőn, a héten pénteken pedig, azaz február 28-án Piszkén lesz Szentség­imádás. Délután 3 – 6 óráig imádjuk a kenyér színben rejtőző Urunkat. E napok a mi plébániáink szol­gálata az egész Főegyházme­gye képviseletében! Este litániával és Szentmisével zárjuk az alkalmakat. Iratkoztunk föl, jöjjünk, Jézus vár reánk. Mind­annyiunknak van kiért, miért imádkozni! Külön figyelemmel várjuk a bérmálásra, illetve elsőáldozásra készülőket. Buzgóságuk szép jele, ha bekapcsolódnak ezen alkalmakba.

 

  1. Ne feledjük, hogy Nagyböjtben a pénteki Szentmisék mindig Piszkén, a plébánia-templomban lesznek. A keresztúti áhítatok is itt lesznek, a Szentmisék előtt, kivéve a mostani pénteket, hiszen Szentségimádás lesz.

 

5.1. A héten Hamvazószerdával megkezdődik a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, vagyis minden 18-60 közötti katolikus keresztény e napon csak háromszor eszik és ebből egyszer lakhat jól, és tartózkodik a húseledeltől. E napon és minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem  megfelelő lelkület elérése, bűnbánatunk kifejezése a cél, szem előtt tartva Jézus szavát: „(…)ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van!” /Mt 6,18/

5.3. Hamvazószerdán idén Piszkén, a plébániatemplomban ünnepel a két plébánia közössége, este 6 órakor. A Szentmise keretében hamvazkodunk. Ha valami akadályozna e napon, jövő vasárnap, a Szentmise után részesülhetünk e szentelményben.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától.

5.5. Készületünket segíti a ferences atyák által összeállított ‘Nagyböjti Lap’, mely letölthető a https://www.dropbox.com/sh/gv95hg958o6oadd/AAAo9mMzj9DvNzWo7u99BzYha?dl=0  világhálós címről, il­letve a lelki tükrök. Használjuk azokat!

5.6. Terveink szerint idén is lesz énekelt Passió. Aki szívesen bekapcsolódik, az Sudár Zoltán testvérünknél jelentkezzék.

 

 

 

 

A polgári esztendő 9. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 24. Hétfő 15 óra Temetés: +Veszelka Lajos, majd Szentmise  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő!!! 25. Kedd 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +ifj. Horogi Ottó 17 -17:30
 
Piszke 26. Szerda 15 óra Temetés: +Horn Lászlóné   –  Erzsébet  
18 óra Szigorú böjti nap!!! Szentmise előtte
 
Süttő 27. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 28. Péntek 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise 17-17:30
19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 29. Szombat ½ 11  óra Szentmise:  +Sánta Lászlóné – Margit, majd temetés  
16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 01. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Staudinger és a Holdampf család

+ Tagjai

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, majd elsőgyónási előkészítő  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

24. Hétfő Szent Mátyás apostol

Hankóczky Jenő, A búza és a liszt minőségi értékelésének világhírű szakértője, a farinométer, a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszer, és a fermentográf megalkotója szn. Pusztazselyke, 1879

25. Kedd A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
26. Szerda Sigmond Elek, a szikes talajok kutatója szn. – 1873 – termőföldünk megbecsüléséért
27. Csütörtök Boldog Báthory László OSPPE, az első majdnem teljes magyar nyelvű bibliafordítás készítője

Karch Alajos malomtechnikus, többek között a Rugós porlasztószelep, és az Oldalt rázó hullámos sík szita feltalálója szn. – 1869

28. Péntek Rácz Aladár  cimbalomművész szn. – 1886

Jankó Sándor erdőmérnök, a háromszögháló-hibaelmélet kidolgozója szn. – 1866

29. Szombat  Gioachino Antonio Rossini szn. – 1792 –  zenészekért
01. Vasárnap  A nukleáris fegyverek elleni harc világnapja ||| A polgári védelem világnapja

 

Közelgő események

Március  2.,  hétfő,  18 óra

Március  9.,  hétfő,  18 óra

Március 16., hétfő,  18 óra

Triduum – Nagyböjti lelkigyakorlatos Szentbeszédek, előtte gyónási lehetőség

Ftdő Cselik László atya

Süttő
Március 7.,  szombat, 10 – 14 óra Regionális Ministráns lelki nap Piszke
Március 8.,   vasárnap, 16 óra Gyóntatás – Ftdő Szőcs László atya Piszke
Március 22., vasárnap, 16 óra Gyóntatás – Ftdő Szőcs László atya Süttő
Március 29., vasárnap, 15 óra

(11 óra: gyalogos zarándoklat indul Süttőről)

Regionális keresztút –

előtte gyóntatás 14 órától

Péliföld-szentkereszt

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

sem, in commodo diam id libero efficitur. Phasellus