1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! A héten még várom a testvérek imaszándékait márciusra!

Szentatya 2020., márciusi imaszándéka:  A kínai katolikusokért: imádkozzunk, hogy a kínai egyház kitartson az Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az egységben.

 

  1. Tegnap Piszkén a ministránsok regionális lelki találkozója volt. Köszönet István testvérünknek, aki magára vállalta a házigazda szerepét, és azoknak, akik elfogadták a meghívást.

 

  1. A Püspök atyák ajánlásait jó lélekkel fogadjuk meg. Eddig is törekedtünk a tisztaságra, ezután sem lesz másképpen. Mindazonáltal a következőket tartsuk meg:

– csak kézbe áldozzunk, feltéve, hogy tiszta a kezünk, és megtartjuk az ide vonatkozó szabályokat;

– a közös szenteltvíz-használatot kerüljük;

– a kézfogást ne erőltessük;

 

  1. Evangelizáljunk! Pénteken a leendő első osztályosok szüleinek ismertetőt tartunk a hitoktatás lehetőségéről a piszkei iskolában. Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. A keresztutak Piszkén tematikusak lesznek. Aki szeretne bekapcsolódni, felolvasással szolgálni, Sárdi Tibor testvérünknél érdeklődjön.

 

5.7. Az énekelt Passió újabb próbája pénteken Piszkén, a Szentmise után lesz.

 

5.8. Folytatódik a nagyböjti szentbeszéd-sorozat. Holnap, hétfőn ismét nagyböjti elmélkedést hallhatunk Süttőn, az esti Szentmise keretében, Ftdő Cselik László atya ajkáról. László atya a Szentmise előtt gyóntatni fog. Szánjunk időt a lelkünkre, és tegyük szabaddá magunkat erre az estére is, megtisztelve a vendég atyát, aki messziről érkezik hozzánk.

 

5.9. Ma, vasárnap délután pedig Ftdő Szőcs László atya érkezik Piszkére, 16 órára gyóntatni.

 

  1. A korábbi évek hagyománya szerint március 15-22-ig tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk. Kérjük, hogy adományaikat azon a héten hozzák maguk­kal ide, a templomba. Az adományokat a karitász munkatársak fog­ják szétosztani a rászorulóknak. Tavaly a kedves hívek buzgóságából Süttőn és Piszkén 180-180 kg élelmet 26, illetve 18 család között tudtunk szétosztani.

 

7.1.   Közeledik a magánszemélyek adóbevallásának ideje. Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Tavaly   633,640 adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 3.2 milliárd Ft értékben a katolikus egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük –, a nyugdíjas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni.

A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi ked­vezmények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támogatottságát jelzi.

 

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is.

7.2. Az egyes plébániák fenntartása azonban (villanyszámla, gázszámla, vízszámla, /mivel közületnek számít: kéményseprési díj, tűzvédelmi ellenőrzés, villamossági felülvizsgálat/, alkalmazottak tiszteletdíja, irodai költségek, kisebb-nagyobb javítások, közösségi alkalmak, etc.) alapvetően továbbra is a helyi közösségre tartozik, ahhoz csak rendkívüli esetben kaphat központi segítséget. Ezért megköszönve a sok támogatást a testvéreknek, valamint az önkéntes megajánlást szedő testvérek buzgóságát, jelzem, hogy akinek alkalmasabb, az utalással is adakozhat a plébániáink javára.

Az új rendszerben a hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 

A polgári esztendő 11. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 09. Hétfő 15 óra Temetés: +Géber Ferencné – Anna  
18 óra Szentmise: +Géber Ferencné – Anna,

 benne lelkigyakorlatos Szentbeszéd,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise: +János, +László, +Hozzátartozók  
 
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 12. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 13. Péntek 15 óra Temetés: +Kiss Mártonné – Judit, majd Szentmise  
Piszke 17:30 Keresztúti áhítat alatta
18 óra Szentmise  
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Lábatlan 14. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise: a Schór és a Harkai család + tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, majd elsőgyónási előkészítő

(akik nem mennek az ünnepségre)

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnő, Savio szent Domonkos
10. Kedd Negyven vértanú
11. Szerda Córdobai Szent Eulogius – üldözött keresztényekért
12. Csütörtök Kőszeghi-Mártony Károly *1783 –  életmentő lélegeztető készülék és a „gulyáságyú” feltalálója
13. Péntek Haggenmacher Károly szn. –  1835 – a síkszita és a daratisztító berendezés feltalálója
14. Szombat Nemzetközi akciónap a gátak ellen, a folyók, a víz és az élet mellett
15. Vasárnap Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

Dalmady Zoltán, A balneológia és sportorvoslás jeles alakja szn.– 1888

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.h

id eleifend lectus elit. leo ipsum odio luctus neque. Sed ultricies