1.1 Imádkozzunk  Hazánkért, Nemzetünkért a mai szép napon! Továbbá a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! Különös szeretettel Szentatyánkért, akinek választási évfordulója volt, valamint a járvánnyal sújtott embertársainkért, azokon segítő orvosokért, ápolókért, legfőképpen békességért, megtérésért, és minden más, az emberiséget sújtó katasztrófa elkerülésért, úgy mint éhínség, háborúk, abortuszok, tiszta levegő és ivóvíz hiánya, etc. Van miért imádkozni, engesztelni!

 

1.2 Szentatya 2020., márciusi imaszándéka:  A kínai katolikusokért: imádkozzunk, hogy a kínai egyház kitartson az Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az egységben.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: -Azért, hogy a szeretetéhség ne a bűnök által legyen csillapíttassék, és a családokon belül tudjuk megtanulni, milyen fontos szerepe van a szeretetnek, hitnek, reménynek, és a megbocsátásnak!! – Azért, hogy az igazságszolgáltatás a rossz-szándékú emberek, a vétkesek javulására szolgáljon, ezzel is segítve a társadalomnak; aki rossz útra tévedett, tudjon mihamarabb jó útra visszatérni !! – Azért, hogy az orvostudomány minél hamarabb meg tudja állítani a korona vírus (COVID-19) fertőzését, és akik ebben szenvednek, mielőbb meggyógyuljanak!!
B.I.: -családokért; -azokért a betegekért, idősekért, akiket nem látogathatnak; – Ferenc pápáért; – papjainkért; – azon rokonaink lelki üdvéért (dédszüleink felmenői), akiket nem ismertünk. – Európa, Hazánk krisztusi megújulásáért;

 

Plébános: Azért, hogy a nagyböjtben minél többen elvégezzék a szentgyónásukat;

 

3.1 A Püspök atyák ajánlásai mellett további óvatosságra van szükség. Jó lélekkel fogadjuk meg ezeket. Eddig is törekedtünk a tisztaságra, ezután sem lesz másképpen. A következőket tartsuk meg:

– csak kézbe áldozzunk, tiszta  kézzel, és megtartva az ide vonatkozó szabályokat;

– ehhez kapcsolódik, hogy a perselygyűjtést ezután nem felajánláskor, hanem a Szentmise végén tartjuk, a kijáratnál. Kérjük, hogy adományaikat akkor helyezzék el;

– a közös szenteltvíz-használatot kerüljük, de bátran vigyünk magunkkal szenteltvizet otthonainkba;

– a kézfogást kerüljük;

Mindezt nem önmagunkért, vagy saját egészségünket féltve, hanem azon idősebb, vagy gyengébb immunrendszerű embertársainkra figyelve, akikkel találkozhatunk, és tudtunkon kívül továbbadhatjuk nekik a kórokozókat.

 

3.2 További rendelkezésig a liturgikus alkalmakat – Szentmisék, keresztutak, adoratiok – megtartjuk. Minden más alkalom – szentségi előkészítő, Fehi-Bóra, ministránsok foglalkozása, ifisek, énekkarosok, rózsafüzér társulatok találkozója –, elmarad, kivéve, ha azok liturgikus körülmények között történnek. Ha lesz ilyen, jelezni fogom. Fontos, hogy csak akkor vegyünk részt ezeken, ha egészségesnek érezzük magunkat. Betegen, lázzal, köhögve ne menjünk semmilyen közösségbe!!!

 

3.3 A Péliföldszentkeresztre tervezett plébánia-közi keresztút elmarad nagyböjt V. vasárnapján.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! A bíboros atya engesztelő imádságát külön lapon olvashatjuk, illetve megtaláljuk a  https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhálós címen.

 

  1. Evangelizáljunk! Jóllehet, elmaradt, illetve elmarad a leendő első osztályosok szüleinek a tájékoztatója, de reméljük, hogy előbb-utóbb visszatér a megszokott életrend. Ezért buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. A keresztutak Piszkén tematikusak lesznek. Aki szeretne bekapcsolódni, felolvasással szolgálni, Sárdi Tibor testvérünknél érdeklődjön.

 

5.8. A nagyböjti szentbeszéd-sorozat befejező részeként holnap, hétfőn ismét nagyböjti elmélkedést hallhatunk Süttőn, az esti Szentmise keretében, Ftdő Cselik László atyától. László atya a Szentmise előtt gyóntatni fog. Szánjunk időt a lelkünkre, és tegyük szabaddá magunkat erre az estére is, megtisztelve a vendég atyát, aki messziről érkezik hozzánk.

 

  1. A korábbi évek hagyománya szerint március 15-22-ig tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk. Kérjük, hogy adományaikat azon a héten hozzák maguk­kal ide, a templomba. Az adományokat a karitász munkatársak fog­ják szétosztani a rászorulóknak. Tavaly a kedves hívek buzgóságából Süttőn és Piszkén 180-180 kg élelmet 26, illetve 18 család között tudtunk szétosztani.

 

A polgári esztendő 12. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise, benne lelkigyakorlatos Szentbeszéd,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 19. Csütörtök 18 óra Nem lesz Szentmise  
 
Piszke 20. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat alatta
18 óra Szentmise  
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise: +Pataki László és +Pataki István  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann József és +Lengyel József  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Mária Róza szerz. nővérért  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

16. Hétfő Kölni Szent Heribert püspök/+1021/ – világi vezetőknek jó tanácsadókért
17. Kedd Szent Patrik, az írek térítője és nemzeti szentje (†461)
18. Szerda  Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

A Pesti Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása – 1850

19. Csütörtök Szent József – a Boldogságos Szűz jegyese
20. Péntek Boldog Csák Móric O.P. ||| Gestetner Dávid, a stencilgép és –papír feltalálója SZN – 1854
21. Szombat A költészet világnapja
22. Vasárnap A víz világnapja

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

ut Donec sed leo. Aliquam at sem, quis,