1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott embertársain­kért, azokon segítő orvosokért, ápolókért, legfőképpen békességért, megtérésért, és minden más, az emberiséget sújtó katasztró­fa elkerülésért, úgy mint éhínség, háborúk, abortuszok, tiszta levegő és ivóvíz hiánya, etc. Van miért imádkozni, engesztelni!

 

3.1 A Püspök atyák rendelkezése szerint 2020., március 21-e, szombat déltől további rendelkezésig semmilyen közös liturgikus alkalom nem lesz templomainkban.

A süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira, míg a másik két templom csak alkalomadtán.

Betérve a következő szabályokat tartsuk meg:

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – csak a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! A bíboros atya engesztelő imádságát   megtaláljuk a https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhá­lós címen.

3.5 A Szentmiséket általában a szokott időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén harangozni fogok, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét. A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

Itt is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

– Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

– Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

– A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, a túloldalon írt imádságot mondva. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

A kért szándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Most különösen is igye­kezzünk jól fel­használni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Ha azonban a rendkívüli állapo­tok miatt nem tudunk beszerezni húsmentes eledelt, úgy felmentésünk van, és más módon fejezzük ki a bűnbánatunkat. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

  1. A tartósélelmiszer-gyűjtést felfüggesztjük. A már megérkezett élelmet alkalmas időben juttatjuk el a rászorulókhoz.
A polgári esztendő 13. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje Gyóntatás
Süttő 21. Szombat 18 óra Szentmise: +Mária Róza szerz. nővérért  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
 Süttő 23. Hétfő 18 óra Szentmise  
 
Süttő 24. Kedd 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

 ½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
Süttő 25. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

 
 
Süttő 26. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Süttő 28. Szombat 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
Süttő 29. Vasárnap 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

23. Hétfő Meteorológiai világnap
24. Kedd A tuberkolózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője SZN – 1656

25. Szerda Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, A reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, SZN – 1795

26. Csütörtök  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Péntek II. Rákóczi Ferenc szn – 1676
28. Szombat Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Vasárnap  Kosztolányi Dezső szn – 1885

 

 Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy

a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,

jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

consequat. elit. ut id fringilla ipsum et, Aliquam Praesent adipiscing