1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

1.2 Várom a testvérek áprilisi imaszándékait.

 

3.1 A rendkívüli helyzetben a süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos  esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – lehet kijönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – csak a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! Egy új kezdeményezés szerint délben a Szentatya és a Bíboros atya engesztelő imádságát   közösen végezzük. A https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-egyutt-naprol-napra-jarvany-megszunesert világhálós címen olvashatunk erről.

 

3.5 A Szentmiséket a jelzett időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket, mint például a keresztúti áhítatot.

Itt köszönöm meg a közvetítésben és a szükséges segédkezésben résztvevő testvéreink áldozatos munkáját, és mindazok érdeklődését, akik figyelemmel kísérik ezeket a közvetítéseket, különös tekintettel a fiatalokra.

A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

 

Itt is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

– Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

– Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

– A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, a túloldalon írt imádságot mondva. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

 

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást, pihenéssel, egymással való törődéssel!

{{Itt köszönöm meg a példamutató egymásra-figyelést, az irányomban is megnyilvánuló törődést – kertrendezés, érdeklődés, »maszkok« készítése –, és minden imádságot!}}

Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Most különösen is igye­kezzünk jól fel­használni ezt a kegyelmi időt. Tudjuk, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. 5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Ha azonban a rendkívüli állapo­tok miatt nem tudunk beszerezni húsmentes eledelt, úgy felmentésünk van, és más módon fejezzük ki a bűnbánatunkat. A jelenlegi helyzet nehézségeit is felajánlhatjuk bűnbánatunk jeleként, engesztelésül is. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

6.1 A héten elsőpéntek. Mivel akadályoztatva vagyunk, a lelki-áldozást végezve nem szakad meg a nagykilenced.

 

7.1 Jövő héten megkezdődik a nagyhét. Ezek a szertartások sajátosak lesznek az idén. Mindazonáltal barkát szentelünk, de azokat eltesszük, és majd a járvány elmúltával vihetjük magunkkal otthonainkba.

 

A polgári esztendő 14. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje Gyóntatás
 
 Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise  
 
Süttő 31. Kedd 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 01. Szerda 18 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 02. Csütörtök 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 03. Péntek 18 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 04. Szombat 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 05. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

30. Hétfő Szent Quirinus (Kerény)
31. Kedd  Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Szerda Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)
02. Csütörtök Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja
03. Péntek

Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

04. Szombat Zipernowsky Károly szn.  – 1853 – mérnökeinkért |||  Kőrösi Csoma Sándor szn.– 1784 – Hazánk jó hírnevéért
05. Vasárnap Urunk szenvedése »Virágvasárnap« ||| Ferreri Szent Vince – Hithirdetőkért

 

 Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splp

venenatis, Donec dolor. Praesent vel, tempus ut facilisis risus. amet, libero. felis