1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

1.2 A Szentatya, a plébánia és a testvérek áprilisi imaszándékait alább olvashatjuk.

Szentatya 2020., áprilisi imaszándéka:  A függőségekből való szabadulásért: Imádkozzunk azért, hogy a függőségekben szenvedők segítséget és támogatást kapjanak.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: 

P Mné E.: -Azért, hogy Húsvét Ünnepének örömét, kegyel­mét merjük kérni imáinkban, Jézus Krisztus feltámadásá­ban! – Azért, hogy a betegek és a szomorkodók Jézus Bol­dogságos Anyjánál, Szűz Máriánál tudjanak vigasztalódni! – Azért, hogy a Világ összes papjai a járvány ellenére is tudjanak Szentmisét bemutatni, jó erőben, jó egészséggel!!   B.I.:Járvány megszüntetéséért, áldozataiért; – a megváltás értékének, misztériumnak felismeréséért; – püspökeinkért;  – Európa megtéréséért;

– családjainkért;  Plébános: Azért, hogy a szentáldozásra, bérmálkozásra készülők  tartsa­nak ki, és ne veszítsék el lelkesedésüket; Azokért, akik krízis-helyzetbe kerülnek: kapja­nak támogatást gondjaik megoldásához;

 

3.1 A nagyheti szertartások is rendhagyó módon, a kedves hívek távollétében tarttatnak meg. A rendkívüli helyzetben a süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos  esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – lehet kijönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:

 

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

Mindez pedig a hatósági intézkedések tükrében. Ha azok szigorodnak, felelősen mi is ahhoz igazodunk.

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból. Szentáldozáshoz a liturgiákon kívül, megfelelő szabályok megtartásával járulhatunk. E szabályokat helyben ismertetem. Jelzem a táblázatban, amikor erre lehetőség nyílik.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk!

A bíboros atya engesztelő imádságát   megtaláljuk a https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhá­lós címen.

 

3.5 A Szentmiséket, liturgiákat a jelzett időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket, mint például a keresztúti áhítatot.

Itt köszönöm meg a közvetítésben és a szükséges segédkezésben résztvevő testvéreink áldozatos munkáját, és mindazok érdeklődését, akik figyelemmel kísérik ezeket a közvetítéseket, különös tekintettel a fiatalokra.

 

A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés. Főegyházmegyénk központi eseményeit külön is feltüntettem, hogy azokat a jelölt csatornákon tudjuk követni.

 

A közvetítéseknél is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

  1. Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.
  2. Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.
  3. A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, például ezekkel a szavakkal:

Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,

hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

 

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást, pihenéssel, egymással való törődéssel!

Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

 

3.7. A családi liturgiákhoz segédanyagot , ötleteket találhatunk a

https://katolikus.hu/cikk/segedanyag-a-nagyhet-szemelyes-es-csaladi-imadsagaihoz

világhálós címen. Lehetőség ez az időszak, hogy újra felfedezzük a családi közös imádság szépségét, értékét. Azoknak is lehetőség ez az időszak, akik családjukban egyedüliként gyakorolják a hitüket. A gondokat bajokat türelmesen viselve, keresztényi derűt sugározva tehetünk tanúságot a hittől távolabb járó, illetve azt nem gyakorló családtagjaink felé.

 

5.1.  Tudjuk, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. 5.2. Többek között (…) Nagypénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, az egészséges felnőtt ember pedig 18 – 60 éves koráig e napon csak háromszor ehet, és ebből egyszer lakhat jól! A jelenlegi helyzet nehézségeit is felajánlhatjuk bűnbánatunk jeleként, engesztelésül is.  Megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

6.1. Köszönetet mondok mindenkinek, aki a sajátos körülmények között is segített templomaink díszítésében, kertjeink, a szabadtéri kálvária rendbehozatalában!

 

 

 

 

 

 

 

 

A polgári esztendő 15. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje megjegyzés
 
 Süttő 06. Nagy

hétfő

18 óra Szentmise  
 
Süttő 07. Nagy

kedd

8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Gyóntatás Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 08. Nagy

szerda

18 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Közvetítés 09. Nagy-csütörtök 10 óra Bíboros atya üzenete Bonum TV, világháló
18 óra Szentmise a Főpásztorral
Süttő 19 óra Szentmise

 az Utolsó Vacsora emlékére

A templom a Szentmise után – 21 óráig nyitva, magánimádság céljára

Szentmise után áldozás kérésre,

gyóntatás kérésre a templom­kertben – 20 óráig

 
Közvetítés 10. Nagy-péntek 9 óra Keresztút Gábor püspök atyával Bonum TV, világháló
Süttő 10 óra Keresztúti áhítat

a Süttői kálvárián, majd a kápolnában a szentsír megnyitása

 
Közvetítés 15 óra Liturgia György püspök atyával Bonum TV, világháló
Piszke 17 óra Keresztúti áhítat

 a Piszkei kálváriáról

 
18 óra Nagypénteki Liturgia  
 
Süttő 11. Nagy-szombat 11-12 óra Csendes Szentségimádás

A templom nyitva magánimádság   céljára

Alatta a templom­kertben délig
Közvetítés 18 óra Vigília a Bíboros atyával Bonum TV, világháló
Lábatlan 20 óra Vigília és Szentmise  
 
Süttő 12. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – délig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után áldozás, mintegy 11 órakor
Közvetítés 11 óra Szentmise a Bíboros atyával Duna televízió

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Ybl Mikós szn. – 1814 – építészeinkért
07. Kedd De la Salle Szent János –  keresztény nevelőkért ||| Egészségügyi világnap
08. Szerda Koltay Pál, A méhészkedés szakértője és szakírója SZN – 1896 – méhészeinkért
09. Csütörtök Vásárhelyi Győző –  festőművész szn. – 1906.
10. Péntek Nemzeti rákellenes nap – betegeinkért és felelős viselkedésért
11. Szombat Szent Szaniszló püspök, vt. ||| a Parkinson-kór világnapja
12. Vasárnap A Muhi csata emléknapja – 1241 ||| az űrhajózás napja

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Praesent tristique in libero quis, elementum