1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

 

1.2  Június hónapra várom a testvérek imaszándékait.

 

1.3 Ma még bekapcsolódhatunk a Szűz Anya köszöntésébe.

 

1.4 A mai nappal véget ér a Húsvéti idő. A harangszóra ismét az ‘Úrangya­lát’ imádkozzuk, antifónaként pedig az ‘Irgalmas Szűzanyánk’, (és ennek megfele­lő többi) szent éneket. A mindennapi köszönésnél pedig ismét a jól ismert >>Dicsértes­sék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Ámen!<< – formát használjuk. Ügyeljünk a tel­jes, szép köszönésre, hiszen ez is imádság, és arra is, hogy ha nekünk köszön­nek, akkor mi válaszolunk: ‘Mindörökké! Ámen!’

 

1.5 Buzdítás Ne feledjük, hogy  húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja!

A jelenlegi helyzetben Főegyházmegyénkben él a felmentés a vasárnapi Szentmisén való személyes részvétel alól, valamint élhettünk a közös feloldozás lehetőségével is, ha egészségi állapotunk, korunk ezt indokolja. Tudnunk kell azonban, hogy aki közösségi (tehát külön bűnbevallás nélküli) feloldozásban részesült volna bárhol az elmúlt hetekben, az első lehetséges alkalommal szükséges a bűneit rendes, tehát bűnbevallással történő szentgyónásban is elmondani. A Szentmisében való bűnbánati imádság azonban (»Gyónom a Mindenható Istennek« kezdetű) nem szentgyónás!

 

A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és vágyódás, hogy az Eucharisztikus Jézussal találkozzunk, a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Kiváltképp, akik a bérmálás szentsége vételére készülnek.

 

 

3.1 A közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: az arc-maszk viselete, a kézfertőtlenítő használata és a 1,5 távolságtartás (nem egy háztartásban élők számára) kötelező.

 

3.3 A halasztott miseszándékokra lehet új időpontot kérni.

 

4.2 . A bérmálandók félbemaradt készületét alkalmas időben folytatjuk. Addig is a Szentmiséken való részvétel, illetve a közösség életébe más, alkalmas módon való bekapcsolódás annak jele, hogy a jelöltek továbbra is komolyan veszik a felkészülést.  Ilyen például az Úrnapjára való készület, a köznapi Szentmiséken való részvétel. A szentség vételére ősszel kerül sor.

 

4.3 Az első szentgyónásra-áldozásra készülő gyerekekre is ugyanez érvényes.

 

4.4 Mindeközben imádkozzunk a bérmálkozásra és szentgyónásra készülőkért.

 

4.5 Csütörtökön folytatjuk az Útkereső hittant – Süttőn…

 

8.1 A héten csütörtökön Süttőn, pénteken Piszkén emlékezünk arra, hogy a politikai határok lelkiekben nem választhatják szét a magyarokat: összetartozunk. Csütörtökön Délután fél ötkor a 9 (8) harang zúgása közös imádságra szólt fel. Ha komoly akadályba ütközne a Szentmisén való részvételünk, ebben az időben legalább az Úr imáját mondjuk el mély hittel, áhítattal. Erről a https://777blog.hu/2016/06/04/imadsag-a-hazaert/ oldalon olvashatunk. Aznap este 20 óra 20 perckor pedig – a szabályok megtartása mellett – tűzgyújtással, vagy legalább gyertyagyújtással emlékezhetünk, üzenhetünk, fohászkodhatunk. Milyen szép lenne, ha a Duna két partján, egymást kiegészítve fellobbannának az összetartozás lángnyelvei. Erről a kezdeményezésről a https://vasarnap.hu/2020/05/29/cserkesztuzek-gyulnak-trianon-100-evfordulojan/ oldalon olvashatunk.

 

8.2 A héten lesz 82 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Ezért szombaton ünnepi lélekkel jövünk Szentmisére!

 

9.1 Már most készüljünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére!

Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, illetve a gyermekek buzdításával, hogy ők is bekapcsolódjanak az ünneplésbe.

Másrészt Szentgyónásunk elvégzésével. Jóllehet, eddig is volt lehetőségünk a bűnbocsánat szentségének vételére, megfelelő távolságtartás mellett, de az előírások enyhítésével gondoljunk arra, hogy az elmúlt hetek feszültségeit, a részben azokból is következő vétkeinket le tudjuk tenni.

 

9.2 A munkatársak után a két Képviselő Testület gazdasági tanácsának tagjait várom megbeszélésre június 2-án, kedd estére, Süttőre, hogy át tudjuk tekinteni az anyagi lehetőségeinket, meg tudjuk beszélni a teendőinket.

 

10.1 Hirdetem, hogy Pásztor Máté feleségül kívánja venni Latorcai Dalma Mónikát. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

 

A polgári esztendő 23. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 01. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 02. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 19 óra Gazdasági tanács (Süttő és Piszke)  
 
Süttő 03. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 04. Csütörtök 17 óra!!! Szentmise, majd  megemlékezés  a Nemzeti Összetartozás jegyében  
19 óra Útkereső hittan  
 
Piszke!!! 05. Péntek 16 óra!!! Szentmise, majd  megemlékezés  a Nemzeti Összetartozás jegyében   
 
Lábatlan 06. Szombat 18 óra Szentmise – templomunk építtetőiért és mindenkori fenntartóiért, az ide betérő hívekért előtte
 
Süttő 07. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

01. Hétfő Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja; Szent Jusztinusz vértanú
02. Kedd Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erazmus vértanú (†303)
03. Szerda Lwanga Szent Károly és Tsi vértanúk; Békésy György szn. 1899. akusztikus, biofizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas (1961).
04. Csütörtök A mi Urunk Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe;

A trianoni békediktátum, Országunk felszabdalásának napja;

Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja

05. Péntek Szent Bonifác pp. és vt. ||| környezetvédelmi világnap;

Gábor Dénes szn  – 1900; fizikai Nobel-díj: 1971

06. Szombat Szent Norbert püspök

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Vasárnap Szentháromság vasárnapja; Bözsöny Dénes,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

risus. massa vulputate, mattis ut non dictum Aliquam quis, Praesent