Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, a gyermekekkel, diákokkal áldozatosan törődő pedagógusokért és pedagógákért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

 

    Buzdítás Ne feledjük, hogy  húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja!

 

A jelenlegi helyzetben Főegyházmegyénkben jövő vasárnapig él a felmentés a vasárnapi Szentmisén való személyes részvétel alól. Az általános szabály szerint aki betegsége, vagy betegápolás okán, vagy munkahelyi beosztása miatt nem tud részt venni a szentmisén, annak felmentése van.

Aki közösségi (tehát külön bűnbevallás nélküli) feloldozásban részesült volna bárhol az elmúlt hetekben, az első lehetséges alkalommal szükséges a bűneit rendes, tehát bűnbevallással történő szentgyónásban is elmondani. A Szentmisében való bűnbánati imádság azonban (»Gyónom a Mindenható Istennek« kezdetű) nem szentgyónás!

 

A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és vágyódás, hogy az Eucharisztikus Jézussal találkozzunk, a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Kiváltképp, akik a bérmálás szentsége vételére készülnek.

 

Te Deum A tanév megannyi ajándékáért is hálát adunk jövő vasárnap. Hívunk és várunk minden hittanost és családtagjaikat, hogy együtt köszönjük meg az Úrnak a segítséget. Természetes, hogy a körmenetben ők is részt vesznek.

 

   A közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: az arc-maszk viselete, a kézfertőtlenítő használata és a 1,5 távolságtartás (nem egy háztartásban élők számára) kötelező.

 

A halasztott miseszándékokra lehet új időpontot kérni.

 

  Ünnep Épp 82 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Ezért hálával gondolunk azokra, akik a Gondviselés eszközei voltak, mint e templom építői, illetve fenntartói!

 

   Felnőtt hittan Hétfőn Süttőn, pénteken Piszkén este 7 órakor Fehi-Bóra.

 

   Készüljünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére!

Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, illetve a gyermekek buzdításával, hogy ők is bekapcsolódjanak az ünneplésbe.

Másrészt Szentgyónásunk elvégzésével. Jóllehet, eddig is volt lehetőségünk a bűnbocsánat szentségének vételére, megfelelő távolságtartás mellett, de az előírások enyhítésével gondoljunk arra, hogy az elmúlt hetek feszültségeit, a részben azokból is következő vétkeinket le tudjuk tenni.

Harmadrészt a világméretű Szentségimádásba való bekapcsolódás által.

 

  Zarándoklat Idén főegyházmegyénkben zárt körű lesz a diakónus és a papszentelés. Imádkozzunk értük. Erre nagyszerű alkalom lesz szombaton az a gyalogos zarándoklat, mely a héten, 13-án, szombaton Péliföldszentkeresztről indul Esztergomba.  Érdeklődni, jelentkezni Szőcs László atyánál lehet.

 

   Házasság Hirdetem, hogy Pásztor Máté feleségül kívánja venni Latorcai Dalma Mónikát. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

 

 

Szentatya 2020.,  júniusi imaszándéka:   Imádkozzunk minden szenvedőért: engedjék, hogy Jézus Szíve megérintse őket és ezáltal megtalálják az életre vezető utat.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.:  -Azért, hogy a Szentlélek Úristen világosítsa meg a Világ vezetőit abban az értelemben, hogy legyen -BÉKE- a Föld minden Országa között, független attól, hogy a népeik milyen Vallást gyakorolnak! – Azért, hogy a Szentlélek által tudjuk felismerni azt a szeretet, amit kapunk, szenvedők, betegek, árvák, magányosak, bajba jutottak és a családok! – Azért, hogy akik a Mezőgazdaságban dolgoznak, egészségügyben, a kereskedelemben, üzemekben, minden dolgozóért, akik minden nap tevékenykedtek, azért, hogy az emberiségnek legyen meg a mindennapi eledele a krízis helyzetben is! –  Tanárokért, hitoktatókért, diákokért, hogy tudjanak jó pihenéssel, jó egészséggel felkészülni a következő tanévre! – Azért, hogy a plébánia-közösség újra tudjon együttműködni a helyi Plébánossal, mint az elsőáldozók és akik bérmálkozni szeretnének!
B.I.: – Szentelendőkért; – tanárokért, pedagógusokért; – Hazánkért; – diákokért, és tartalmas, Jézustól nem távoli vakációért; – termésért (aratás eredményességéért)

 

Plébános: Hálával és bocsánatkéréssel az elmúlt negyedszázadért.

 

A polgári esztendő 24. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 08. Hétfő 15 óra Temetés: +Jeges Tiborné – Bargel Kornélia, majd Szentmise  
 Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra (felnőtt hittan)  
 
Piszke 09. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 10. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 11. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 12. Péntek 18 óra Szentmise  
Piszke 19 óra Fehi-Bóra (felnőtt hittan)  
 
Lábatlan 13. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Magdolna és +József szülőkért,

 majd körmenet

előtte
 
Süttő 14. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Ferenc, majd körmenet  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Pathó Endre, a Pathó és a Szatai család + Tagjai  
Süttő 16 óra Gyóntatás – Ftdő Szőcs László atya  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

08. Hétfő  Szent Medárd pp. ||| Prágai Szent Ágnes szűz  ||| Boldog Sándor István vt. |||

Az óceánok világnapja III Czetz János, honvéd tábornok,  az argentin katonai térképészeti intézet és a katonai akadémia megalapítója és vezetője. SZN – 1822

09. Kedd Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Szerda Apáczai Csere János szn – 1625

A Magyar Ügyészség Napja ||| Oláh Pál, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Csütörtök Szent Barnabás apostol
12. Péntek Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689
13. Szombat Páduai Szent Antal

Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért

14. Vasárnap Chudy József szn.– 1753, Az optikai és akusztikai távíró feltalálója

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

id, risus Curabitur accumsan justo ut consectetur libero commodo Praesent risus.