Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, első szentgyónásukra és szentáldozásukra készülő gyermekekért, az oltártól elmaradottakért, hitoktatóinkért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

 

    Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is kötelessége, akik ritkán járul­nak e szentségekhez. A mai napon nagyszerű alkalmunk lesz a szentgyónásra Süttőn, délután 4 órakor Ftdő Szőcs László atya szolgálata által.

 

Főegyházmegyénkben máig élt a felmentés a vasárnapi Szentmisén való személyes részvétel alól. Az általános szabály szerint aki betegsége, vagy betegápolás okán, vagy munkahelyi beosztása miatt nem tud részt venni a Szentmisén, annak felmentése van.

 

A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és vágyódás, hogy az Eucharisztikus Jézussal találkozzunk, a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

 

Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Kiváltképp, akik a bérmálás szentsége vételére készülnek.

 

Te Deum A tanév megannyi ajándékáért is hálát adunk a mai vasárnap. Külön köszönet hitoktatóinknak egész éves munkájukért, elhivatottságukért. Köszönet az egész tanévben, de kiváltképp az utóbbi hónapok sajátos helyzetében is együttműködő szülők buzgóságáért, akik lelkükön viselik gyermekük lelki, hitbéli fejlődését! A körmenetben résztvevő gyermekek és fiatalok számossága mutatja közösségeink erejét, jövőjét!

 

   További rendelkezésig a közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: az arc-maszk viselete, a kézfertőtlenítő használata és a 1,5 távolságtartás (a nem egy háztartásban élők számára) kötelező.

 

   Úrnapján, Krisztus Testének és Vérének ünnepén az Eucharisztikus Jézus iránti szeretetünk jele a készülődés, a szépen takarított, díszített templomok, oltárok. Urunk áldása az ebben résztvevő, illetve az erre adakozó, és a világméretű Szentségimádásba bekapcsolódó testvéreken!

 

Papszentelés Tegnap Főpásztorunk négy új papot szentelt a Főegyházmegye szolgálatára, míg most szombaton szerpapokat fog szentelni. Imádkozzunk értük! A kedves hívek papság iránti szeretete már sokszor megnyilvánult, többek között a hivatásokért való rendszeres imádság, a kispapoknak küldött sütemények, és a mostani, szerdai papi találkozóra való lelkes előkészület kapcsán. Köszönet érte!

 

   Házasság Hirdetem, hogy

 

Pásztor Máté feleségül kívánja venni Latorcai Dalma Mónikát,

 

valamint

 

Galambosi László feleségül kívánja venni Sárközi Tamarát.

 

Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigyek akadályát ismeri, írásban jelezze a plébánosnak.

 

  Plébániai Délután Jövő vasárnap testvéri együttlétre, »Plébániai Délután«-ra hívjuk a testvéreket, ezúttal Süttőre, délután 4 órára. Hasonlóan a Piszkén szervezett alkalmakhoz, ide is egyaránt várjuk Lábatlanról, Piszkéről és Süttőről is a testvéreket.

 

 

 

   Készület a Szentségek vételére  Az elmaradt bérmálásokat öt központi helyszínen pótolják Egyházmegyénkben. Hozzánk Esztergom áll közel, ahol 2020., szeptember 26-án, ½ 11-kor kerül sor a szentség kiszolgáltatására.

 

Az első Szentgyónásra és Szentáldozásra – amennyire azt tudni lehet – október első hétvégéjén kerülhet sor. Aki a jövőre halasztott Kongresszuson szeretne Szentáldozáshoz járulni, arra is lehetőség van.

 

A felkészülés félbeszakadt. Ezért a korlátozások megszűntével jelzem, hogy az elsőáldozók felkészítő foglalkozásai szeptemberben folytatódnak, a bérmálkozók pedig augusztus 16-tól folytatják az előkészületet.

 

A sajátos helyzet miatt pedig a Szentmisén való részvétel még hangsúlyosabb szerepet kap. Nyáron is!!! Kérem, hogy a jelöltek, ha a nyár folyamán máshol vesznek részt Szentmisén, akkor is írassák alá a misenaplót. Újat kapnak a Szentmise után.

 

A polgári esztendő 25. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 15. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 16. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 17. Szerda 10 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 18. Csütörtök 15 óra Temetés: +Kiss Zoltán, majd Szentmise  
19 óra Útkereső hittan  
 
Lábatlan 19. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio  
 
Süttő 20. Szombat 16 óra Esküvő: Pásztor Máté – Latorcai Dalma  
Lábatlan 18 óra Szentmise,

 majd litánia és adoratio

 
 
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel, unokája +Aliz ; +Heizelmann József  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  
Süttő 16 óra Plébániai Délután  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

15. Hétfő Árpád-házi Boldog Jolán

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Kedd A Független Magyarország Napja
17. Szerda Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő. ||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem
18. Csütörtök Korányi Sándor szn.– 1866
19. Péntek Szent Romuald apát
20. Szombat A menekültek világnapja
21. Vasárnap Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

ut adipiscing nec odio Donec sed eleifend dictum elementum Lorem dapibus diam