Tausendschön Zweisprechinger Kindergarten, Kinderkrippe

Schleicher Csilla

2543 Süttő Kőfaragó tér 5.
Tel/fax.: +36 33  474 468
E-mail: ovoda@sutto.hu

1948-tól működik Süttőn óvoda egy csoporttal. Jelenlegi formáját költözése után, átépítésekkel, hozzáépítéssel nyerte el.
2002 szeptemberétől az óvoda 3 csoportos.

A szülők részéről a 80-as évek közepén jelentkezett a jogos igény a kisebbségi nyelv intézményes keretek közötti elsajátítására. A kisebbségi nyelv visszaszerzése legeffektívebben ebben az életkorban történhet. Minél kisebb egy gyermek, annál könnyebben tanul egy másik nyelvet, hangképző szervei még formálhatók. Az ebben az életkorban elsajátított nagyszámú fonéma megkönnyíti a gyermekek számára a későbbiekben más nyelvek elsajátítását.
A törvény adta változásoknak köszönhetően, 2006 őszén, megfogalmazódott az a gondolat, hogy mivel egyre több szülő igényelné gyermeke 2 éves korától a bölcsődei ellátást, alakítsuk át óvodánkat többcélú intézménnyé.
Mivel minden oldalon pozitív visszhangot kapott az elgondolás, ezt már a tettek követték, és az óvoda, valamint a Fenntartó összefogásával, intézményünk 2007. szeptemberében megnyithatta kapuit 12, 2 éves bölcsődés gyermek előtt. Melyre mindannyian méltán büszkék vagyunk!

Intézményünkben törekszünk:

  • a családokkal való szoros együttműködésre, bensőséges kapcsolat kialakítására, megtartására,
  • az érzelmi nevelés, értékőrzés,- közvetítés dominanciájára, a szülőkkel való bölcs kompromisszum megőrzésére,
  • a kulturális és civilizációs értékek ill. normák átadására,
  • nemzetiségi óvoda lévén, a nevelésben résztvevő gyermekek esetén, a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok ellátására,
  • valamint az identitástudat megőrzésére.

Arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk során a gyermekek komplex személyiségfejlesztésben részesüljenek, nyugodt, optimális személyi ill. tárgyi feltételek biztosítása mellett.

Nevelőgárdánkat jellemzi:

  • az egységes nevelési elveket valló, egy közös célért küzdő, innovációra fogékonyság,
  • a folyamatos továbbfejlődési igény,
  • jól koordinált, eredményes, szakmai nívóra törekvés.

Nevelőmunkánk tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget, a gyermek meg nem ismétlődő egyediségét.

Fenntartónk: Süttő Község Önkormányzata

Sed porta. accumsan Lorem vulputate, commodo dolor.