Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.05.31.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

 

1.2  Június hónapra várom a testvérek imaszándékait.

 

1.3 Ma még bekapcsolódhatunk a Szűz Anya köszöntésébe.

 

1.4 A mai nappal véget ér a Húsvéti idő. A harangszóra ismét az ‘Úrangya­lát’ imádkozzuk, antifónaként pedig az ‘Irgalmas Szűzanyánk’, (és ennek megfele­lő többi) szent éneket. A mindennapi köszönésnél pedig ismét a jól ismert >>Dicsértes­sék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Ámen!<< – formát használjuk. Ügyeljünk a tel­jes, szép köszönésre, hiszen ez is imádság, és arra is, hogy ha nekünk köszön­nek, akkor mi válaszolunk: ‘Mindörökké! Ámen!’

 

1.5 Buzdítás Ne feledjük, hogy  húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja!

A jelenlegi helyzetben Főegyházmegyénkben él a felmentés a vasárnapi Szentmisén való személyes részvétel alól, valamint élhettünk a közös feloldozás lehetőségével is, ha egészségi állapotunk, korunk ezt indokolja. Tudnunk kell azonban, hogy aki közösségi (tehát külön bűnbevallás nélküli) feloldozásban részesült volna bárhol az elmúlt hetekben, az első lehetséges alkalommal szükséges a bűneit rendes, tehát bűnbevallással történő szentgyónásban is elmondani. A Szentmisében való bűnbánati imádság azonban (»Gyónom a Mindenható Istennek« kezdetű) nem szentgyónás!

 

A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és vágyódás, hogy az Eucharisztikus Jézussal találkozzunk, a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le. Kiváltképp, akik a bérmálás szentsége vételére készülnek.

 

 

3.1 A közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: az arc-maszk viselete, a kézfertőtlenítő használata és a 1,5 távolságtartás (nem egy háztartásban élők számára) kötelező.

 

3.3 A halasztott miseszándékokra lehet új időpontot kérni.

 

4.2 . A bérmálandók félbemaradt készületét alkalmas időben folytatjuk. Addig is a Szentmiséken való részvétel, illetve a közösség életébe más, alkalmas módon való bekapcsolódás annak jele, hogy a jelöltek továbbra is komolyan veszik a felkészülést.  Ilyen például az Úrnapjára való készület, a köznapi Szentmiséken való részvétel. A szentség vételére ősszel kerül sor.

 

4.3 Az első szentgyónásra-áldozásra készülő gyerekekre is ugyanez érvényes.

 

4.4 Mindeközben imádkozzunk a bérmálkozásra és szentgyónásra készülőkért.

 

4.5 Csütörtökön folytatjuk az Útkereső hittant – Süttőn…

 

8.1 A héten csütörtökön Süttőn, pénteken Piszkén emlékezünk arra, hogy a politikai határok lelkiekben nem választhatják szét a magyarokat: összetartozunk. Csütörtökön Délután fél ötkor a 9 (8) harang zúgása közös imádságra szólt fel. Ha komoly akadályba ütközne a Szentmisén való részvételünk, ebben az időben legalább az Úr imáját mondjuk el mély hittel, áhítattal. Erről a https://777blog.hu/2016/06/04/imadsag-a-hazaert/ oldalon olvashatunk. Aznap este 20 óra 20 perckor pedig – a szabályok megtartása mellett – tűzgyújtással, vagy legalább gyertyagyújtással emlékezhetünk, üzenhetünk, fohászkodhatunk. Milyen szép lenne, ha a Duna két partján, egymást kiegészítve fellobbannának az összetartozás lángnyelvei. Erről a kezdeményezésről a https://vasarnap.hu/2020/05/29/cserkesztuzek-gyulnak-trianon-100-evfordulojan/ oldalon olvashatunk.

 

8.2 A héten lesz 82 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Ezért szombaton ünnepi lélekkel jövünk Szentmisére!

 

9.1 Már most készüljünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére!

Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, illetve a gyermekek buzdításával, hogy ők is bekapcsolódjanak az ünneplésbe.

Másrészt Szentgyónásunk elvégzésével. Jóllehet, eddig is volt lehetőségünk a bűnbocsánat szentségének vételére, megfelelő távolságtartás mellett, de az előírások enyhítésével gondoljunk arra, hogy az elmúlt hetek feszültségeit, a részben azokból is következő vétkeinket le tudjuk tenni.

 

9.2 A munkatársak után a két Képviselő Testület gazdasági tanácsának tagjait várom megbeszélésre június 2-án, kedd estére, Süttőre, hogy át tudjuk tekinteni az anyagi lehetőségeinket, meg tudjuk beszélni a teendőinket.

 

10.1 Hirdetem, hogy Pásztor Máté feleségül kívánja venni Latorcai Dalma Mónikát. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

 

A polgári esztendő 23. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 01. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 02. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 19 óra Gazdasági tanács (Süttő és Piszke)  
 
Süttő 03. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 04. Csütörtök 17 óra!!! Szentmise, majd  megemlékezés  a Nemzeti Összetartozás jegyében  
19 óra Útkereső hittan  
 
Piszke!!! 05. Péntek 16 óra!!! Szentmise, majd  megemlékezés  a Nemzeti Összetartozás jegyében   
 
Lábatlan 06. Szombat 18 óra Szentmise – templomunk építtetőiért és mindenkori fenntartóiért, az ide betérő hívekért előtte
 
Süttő 07. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

01. Hétfő Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja; Szent Jusztinusz vértanú
02. Kedd Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erazmus vértanú (†303)
03. Szerda Lwanga Szent Károly és Tsi vértanúk; Békésy György szn. 1899. akusztikus, biofizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas (1961).
04. Csütörtök A mi Urunk Jézus Krisztus, az örök Főpap ünnepe;

A trianoni békediktátum, Országunk felszabdalásának napja;

Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja

05. Péntek Szent Bonifác pp. és vt. ||| környezetvédelmi világnap;

Gábor Dénes szn  – 1900; fizikai Nobel-díj: 1971

06. Szombat Szent Norbert püspök

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Vasárnap Szentháromság vasárnapja; Bözsöny Dénes,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.05.24.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

1.3 Május hónapban  a litániákat a naptárban jelzett időben és helyeken közösen végezzük.

2.1 Köszönet templomaink nyilvános Szentmisére való felkészítéséért.

3.1 A közös liturgiákon való részvételnél a feltételeket tartsuk meg: arc-maszk viselete, kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás kötelező.

3.3 A halasztott miseszándékokra lehet új időpontot kérni.

4.2 . A bérmálandók félbemaradt készületét alkalmas időben folytatjuk. Addig is a Szentmiséken való részvétel, illetve a közösség életébe más, alkalmas módon való bekapcsolódás annak jele, hogy a jelöltek továbbra is komolyan veszik a felkészülést. A szentség vételére ősszel kerül sor.

4.3 Az első szentgyónásra-áldozásra készülő gyerekekre is ugyanez érvényes.

4.4 Mindeközben imádkozzunk a bérmálkozásra és szentgyónásra készülő fiatalokért és gyermekekért.

  1. A héten, csütörtökön este 7 órától a két plébánia munkatársait várom baráti beszélgetésre Süttőre, a plébániára. A meghívókat a Szentmise után szeretném kézbesíteni.

 

A polgári esztendő 22. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 25. Hétfő 18 óra Szentmise, majd litánia és adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 26. Kedd 8 óra Szentmise, majd litánia utána
 
Süttő 27. Szerda 13 óra Temetés: +Rábl Ernőné – Magdolna,

majd Szentmise

 
 
Süttő 28. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd litánia  
 
Lábatlan 29. Péntek 18 óra Szentmise, majd litánia és adoratio előtte
 
Lábatlan 30. Szombat 18 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 31. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Latorcai István; a Barakka és a Latorcai család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise , majd litánia  
Süttő 15 óra Litánia  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

25. Hétfő Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Kedd Néri Szent Fülöp áldozópap
27. Szerda Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Csütörtök Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864
29. Péntek Arányi Lajos szn. – 1812 – <orvosokért>  Cholnoky László szn.– 1899 – <gyógyszerészekért>
30. Szombat Szent István király ereklyéinek átvitele,

ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Vasárnap Pünkösdvasárnap ||| Dohánymentes világnap

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.05.17.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, és az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra.

1.2 A tömegtájékoztatás világnapján imádkozzunk a média munkatársaiért. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban és a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-tomegtajekoztatas-54-vilagnapja-alkalmabol világhálós címen olvashatjuk.

1.3 Május hónapban  a litániákat a naptárban jelzett időben és helyeken közösen végezzük.

2.1 Köszönet mindenkinek, akik templomainkról és közösségünkről szolgálataikkal, adományaikkal gondoskodnak.

3.1 A templomok nyitvatartásával, a szentségek kiszolgáltatásával, a nyilvános liturgiákkal kapcsolatban a megjelent általános közlemény szellemében vehetünk részt a liturgiákon. Akik jönnek, a megfogalmazott feltételeket tartsák meg: arc-maszk viselete, kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás kötelező.

3.2 A közvetítéseknél is tartsunk meg a korában megfogalmazott szabályokat.

3.3 A halasztott miseszándékokra mostantól lehet új időpontot kérni.

A polgári esztendő 20. hete Szentmise-szándékai,

liturgikus rendje

gyóntatás mindig megbeszélés szerint
 
Süttő 18. Hétfő 18 óra Szentmise: A Holdampf, a Resszer és a Nagy család élő és elhunyt Tagjaiért,

 majd litánia

 
 
Piszke 20. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért, majd litánia  
 
Lábatlan 22. Péntek 18 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 24. Vasárnap 8 óra!!! Szentmise, majd litánia  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, majd litánia  

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

18. Hétfő Szent I. János pápa ||| Szent II. János Pál pápa 100. szn.
19. Kedd Schodits Lajos szn. – 1872 építész, tanár
20. Szerda  Sienai Szent Bernardin
21. Csütörtök Magallán Szent Kristóf
22. Péntek Szent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Szombat Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Vasárnap Szűz Mária, a keresztények segítsége ||| A Rókus kórház megnyitása – 1798

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

 

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

 

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

 

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.04.26.

Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

2.1 Köszönet mindenkinek, akik templomainkról és közösségünkről szolgálataikkal, adományaikkal gondoskodnak.

 

  1. A templomok nyitvatartásával, a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolatban korábbi hetek gyakorlatát folytatjuk.

A közvetítéseknél is tartsunk meg a korában megfogalmazott szabályokat.

 

 

A polgári esztendő 17. hete Szentmise-szándékai,

liturgikus rendje

Megjegyzés

gyóntatás mindig megbeszélés szerint

 
Piszke 29. Szerda 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 01. Péntek 18 óra Szentmise

és Égi Édesanyánk köszöntése

 
 
Süttő 03. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – délig nyitva, magánimádság céljára,

 

Szentmise után áldozás

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

27. Hétfő Szent Peregrinus – betegekért
28. Kedd Chanel Szent Péter vértanú, Tiszteletreméltó Kelemen Didák szerzetes,

Tihanyi Kálmán, a televíziós képcső kikísérletezője szn – 1897 – fizikusainkért

29. Szerda Sienai Szent Katalin – Nemes Tihamér szn.– 1895
30. Csütörtök  Szent V. Pius pápa – A méhek napja Magyarországon
01. Péntek Munkás Szent JózsefSzent Zsigmond, burgund király
02. Szombat Szent Atanáz – A magyar sport napja
03. Vasárnap Szent Fülöp és Jakab apostol,–  A nemzetközi sajtószabadság napja

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Betűméret
Kontrasztos mód
Donec elit. venenatis ut ipsum suscipit Curabitur non commodo lectus eleifend efficitur.