Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.07.14.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött építészeinkért, kertészeinkért, zarándokokért, úton lévőkért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. A Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a »Péter-fillérek« gyűjtésével idén e célra 25,030 (tavaly 26,440) illetve 42,920 (tavaly 29,360) Ft-ot továbbítottunk a testvérek buzgóságából a három templomból.

 

 1. Holnap 17 gyerek indul a hittanos táborba . (Tavaly 16-an voltak). A megvalósu­láshoz a velük tartó hitoktatók és felnőtt segítők mellett mi is hozzájárulhatunk étellel, adománnyal a szokott módon.

 

 1. A Szentatya, a plébánia, a testvérek imaszándékait alább olvashatjuk.

 

 1. Előre jelzem, hogy augusztus 1-én, csütörtökön, Piszkén tartunk hittanos napot. Jelentkezni a plébánián lehet, vagy a Szentmisék után.

 

A 29.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 15. Hétfő 15 óra Temetés: +Varga Miklósné – Margit  
Lábatlan 20. Szombat 18 óra Szentmise: közös szándék  
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nágel Mihály és N:+Czechner Erzsébet  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Lénárt János  
 

 

A 30.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
18 óra Szentmise: +Magdolna Édesanya, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise: +Imre, Szülők, +Testvérek  
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 25. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
Lábatlan 26. Péntek 18 óra Szentmise: +Horváth Béláné – Borbála (tem.III.27.), majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Süttő 27. Szombat 11 óra Temetés: +Mann Kálmán, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Hujber Győző (tem. VII. 8.)  
9-12 Szentségimádás  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : +János és +Családtagok utána

 

 

 

Szentatya 2019., júliusi imaszándéka:  Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

Plébániai imaszándékok 2019., július: Leendő első-gyónókért, bérmálkozókért, jegyesekért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Azért, hogy Ferenc pápa, Erdő Péter bíboros úr, a püspökök, a világ minden tájékán lévő papok, valamint a diakónusok, kántorok, ministránsok a hívőkkel együtt tudjanak békében-nyugalomban imádkozni a templomokban, vagy éppen más közösségben, a Szűz Mária közbenjárásával. – Azokért, akik a szabadban dolgoznak, hogy el tudják viselni az időjárás viszontagságait. – A mezőgazdaságban dolgozókért, a jó termésért. – Egy hívő társunk gyógyulásáért, aki sok minden jó szolgálatot tett a piszkei egyházközségért, és a templomban szorgoskodván.

 1. I.: -Európáért (Szt. Benedek) – A tisztaság értékeinek megőrzéséért (Goretti Szent Mária) – Újonnan kinevezett püspökeinkért. – Új feladatot kapott papokért, diakónusokért. – Nyaraló diákokért. – Hittanos-táborért. – Nagyszülőkért.

Süttő:  nincs újabb

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

15. Hétfő  Szent Bonaventúra ||| Jáky József szn. – 1893 – út- és alagút-építőkért
16. Kedd             Kármelhegyi Boldogasszony
17. Szerda Szent Zoerard András és Benedek remeték,
18. Csütörtök Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 – kertészekért
19. Péntek Jánszky Béla szn. – 1884 – építészeinkért
20. Szombat Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Vasárnap Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht. ||| Schlattner Jenő szn. – 1896
22. Hétfő Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456
23. Kedd  Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr. SZN – 1889
24. Szerda Árpád-házi Szent Kinga –  a házasokért és a házasságra készülőkért
25. Csütörtök                         Szent Jakab – zarándokokért, úton lévőkért
26. Péntek Szent Anna és Szent Joákim – nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért
27. Szombat Szent Charbell Makhlouf áldozópap, Libanoni szerzetes, remete, +1898.

Eötvös Loránd szn. – 1848 – a természettudományok művelőiért, hogy tudásukat nemes célokért szolgálatába állítsák

28. Vasárnap Szent Pantaleon orvos, vértanú († 305)

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.06.30

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött a magyar egészségügy dolgozóiért, orgonaépítőkért, Európáért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Ma a Szentatya karitatív tevékenységét támogatjuk a »Péter-fillérek« gyűjtésével. Tavaly e célra 26,440 illetve 29,360 Ft-ot továbbítottunk a testvérek buzgóságából a három templomból.

 

 1. Sarlós Boldogasszony ünnepén együtt örülünk a piszkei plébánia-közösséggel. Kedden ezért este 6 órakor lesz a Szentmise. Ma, vasárnap, mintegy elővételezzük ezt az örömet. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, a szokott feltételek mellett búcsút nyerhetünk e templomban a Szentatya szándékaira imádkozván. E szándékokat alább olvashatjuk. A testvérek imaszándékait is várom.

 

 1. Holnap, hétfőn este 7 órakor a hittanos-tábor kapcsán szülői értekezletet tartunk a süttői plébánián.

 

 1. Előre jelzem, hogy augusztus 1-én, csütörtökön, Piszkén tartunk hittanos napot. Jelentkezni a plébánián lehet, vagy a Szentmisék után.

 

A 27-28.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 01. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Lábatlan 02. Kedd 11 óra Temetés: +Szűcs József, majd Szentmise  
Piszke 18 óra!!! Szentmise:  A piszkei és lábatlani hívekért  
Süttő 07. Vasárnap 8 óra Közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Közös szándék  
 
Süttő 08. Hétfő 15 óra Temetés: +Hujber Győző  
18 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal, N:+Wendl Vilma előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 09. Kedd 8 óra Szentmise  
Lábatlan 12. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
Lábatlan 13. Szombat 18 óra Szentmise  
Süttő 14. Vasárnap 8 óra Szentmise: +György és fia +Péter  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

 

Szentatya 2019., júliusi imaszándéka:  Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

Plébániai imaszándékok 2019., július: Leendő elsőgyónókért, bérmálkozókért, jegyesekért.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

01. Hétfő Semmelweis Ignác szn – 1818 – A magyar egészségügy napja
02. Kedd Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária látogatása

Fonó Albert szn. 1881.  a repülőgép-sugárhajtómű feltalálója

03. Szerda Szent Tamás apostol
04. Csütörtök Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,
05. Péntek Csontváry Kosztka Tivadar szn.  – 1853
06. Szombat Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Vasárnap Angster József szn.– 1834 – orgonaépítőkért

Lénárd Fülöp (Fizikai Nobel-díj: 1905) szn. – 1862;

08. Hétfő Szent Kilián – hithirdetőkért
09. Kedd Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,

Makó Pál szn– 1723 – tankönyvírókért

10. Szerda Kandó Kálmán szn. – 1869

Petényi Salamon János, A magyar állattan megalapítója SZN – 1799

11. Csütörtök Nursiai Szent Benedek, Európa védőszentje
12. Péntek A Tizennégy Segítőszent
13. Szombat Szent Henrik
14. Vasárnap Lelliszi Szent Kamill – betegápolókért||| Hültl Hümér szn – 1868 – sebészekért

 

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.06.16.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött íróinkért, az igazi menekültekért, zenészeinkért, iskolai szünetet kezdő gyerekekért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya, a plébánia és a testvérek által küldött újabb imaszándékokat a túloldalon olvashatjuk és  kérem, imádkozzunk is e szándékokra!

 

 1. Hálát adunk az elmúlt tanév minden ajándékáért! Köszönet hitoktatóinknak: Urbánné Titter Gabriella, Molnárné Harkai Marianna, Rozmánné Eckl Erzsébet, Lángné Harkai Edit és Sárdi Tibor testvéreinknek, akik lelkiismeretesen és nagy türelemmel foglalkoztak a gyerekekkel, hithez közeli, és attól távoli háttérből érkezőkkel egyaránt!

Eszközeinkhez képest mindent tegyünk meg, hogy e hittanosok a nyáron ne távolodjanak, hanem inkább közeledjenek Krisztushoz és Egyházához. Szentmisére pedig az ország bármely szegletében eljuthatunk, legalább vasárnap és Nagyboldogasszony ünnepén. Nyaralás előtt tájékozódjunk. Becsüljük ennyire hitünket!

Külön köszönet mindazoknak, akik bekapcsolódtak a felnőtt-hittanokba, egymást gazdagítva gondolataikkal. Köszönet Piszkén a terem előkészítéséért, fűtéséért! A »Fehi-Bórák« nyáron is folytatódnak, a hirdetések szerint.

 

 1. Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja! A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és a lelki áldozás (vágyódás az Eucharisztikus Jézussal való találkozás után) pedig a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére. Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.

 

 1. Egy hét múlva Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe, azaz Úrnapja. A liturgia rendjét a táblázatban olvashatjuk. Öröm, ha az éppen nem távol nyaraló gyerekek bekapcsolódnak a körmenetbe, és a szirmok szórásával szolgálnak.

 

A 25.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 17. Hétfő 18 óra Szentmise: +Laczó Ferenc ob. (tem III.18.), majd adoratio előtte
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise: A Boros és Ézsiás család +Tagjaiért  
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Lábatlan 21. Péntek 18 óra Nem lesz Szentmise  
Lábatlan 22. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás  
18 óra Szentmise, majd körmenet  
Süttő 23. Vasárnap 8 óra  Szentmise – +Dr. Bombitz József,

N:+Irma, +Szülők, +Testvérek,

majd körmenet

 
Piszke ½ 11óra!! Szentmise : +János és +Családtagok utána

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

17. Hétfő Sütő András szn. 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő.
18. Kedd Korányi Sándor szn.– 1866
19. Szerda Szent Romuald apát
20. Csütörtök A menekültek világnapja
21. Péntek Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe
22. Szombat Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Vasárnap Olimpiai nap

 

Szentatya 2019., júniusi imaszándéka:  A papokért: imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alázatos életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorsközösséget a legszegényebbekkel.

Plébániai imaszándékok 2019., június: hitoktatóinkért – hittanos gyerekekért – hittanról elmaradókért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Azért, hogy Ferenc pápa csíksomlyói látogatása erősítse meg minden keresztény hitét. – Azért, hogy az egyházközségünkben és családjainkban Krisztus békéje uralkodjék! – Azért, hogy az elhagyatottak és az árvák felismerjék a Szentlélek erejét és a szeretetét! – Azért, hogy az iskolai szünet kezdetével jobban figyeljünk a gyermekre, figyelmeztetve őket az otthoni és a nyaralás közbeni veszélyekre! –  Egy idős néniért, jobbulást kívánva, aki évtizedek óta támogatta a plébániai közösséget!

 

 1. I.: diákokért – érettségizőkért – újmisés papokért – újonnan szentelt diakónusokért – terményért – mezőgazdaságban dolgozókért – megfelelő időjárásért

 

Süttő:  nincs újabb

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.06.09.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött ügyészeinkért, tanárainkért, a hazai ipar fejlődéséért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Hónap eleje van, még a héten várom a testvérek imaszándékait.

 

 1. Hálát adunk a Szentlélek ajándékaiért! Arra kérjük Urunkat és Éltetőnket, mindenkor segítsen a hitvalló, cselekvő szere­tetben!

 

 1. Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja! A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és a lelki áldozás (vágyódás az Eucharisztikus Jézussal való találkozás után) pedig a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

 

 1. Liturgia A mai nappal véget ér a Húsvéti idő. A harangszóra ismét az ‘Úrangya­lát’ imádkozzuk, antifónaként pedig az ‘Irgalmas Szűzanyánk’, (és ennek megfele­lő többi) szent éneket. A mindennapi köszönésnél pedig a jól ismert >>Dicsértes­sék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Ámen!<< – formát használjuk. Ügyeljünk a tel­jes, szép köszönésre, hiszen ez is imádság, és arra is, hogy ha nekünk köszön­nek, akkor mi válaszolunk: ‘Mindörökké! Ámen!’

 

 1. Köszönet a templomainkat, kertjeinket rendben tartó testvérek buzgalmáért! Tegnap szép együttműködésben Süttőn két süttői és egy lábatlani testvérünk vágta le a füvet. Adja az Úr, hogy ilyen egységben munkálkodhassunk a jövőben is.

 

 1. Holnap délután 4 órától plébániai délutánt tartunk Süttőn. Aki itthon van és örömmel csatlakozik, várjuk.

 

 1. Kérjük szépen, hogy már most gondoljunk Úrnapjára, és gyűjtsük a szirmokat a körmenetre.

 

 1. Jövő vasárnap adunk hálát a tanév ajándékaiért a Jóistennek. A templomba ritkábban járó gyermekeket is várjuk, hogy együtt zárhassuk a hittanos tanévet. Két hét múlva pedig Úrnapjára várjuk őket, a körmenetre.

 

 1. Főpásztorunk szombaton egy papot és négy diakónust szentel. Országszerte 35 újmisés papot ünnepelhetünk. Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerint végezzék szolgálatukat! Buzdítom a testvéreket, hogy minél többen kapcsolódjunk be a hivatásokért végzett adorációkba!
A 24.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 9 óra!!! Szentmise, majd adoratio előtte
16 óra PLÉbániai Délután  
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise: +Emmer István  
Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 13. Csütörtök 18 óra Szentmise 18 óra
Lábatlan 14. Péntek 18 óra Szentmise, majd  adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
Lábatlan 15. Szombat 18 óra Szentmise: közös szándék  
Süttő 16. Vasárnap 8 óra  Szentmise – +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők

Némedi Zétény és Babos Dominik keresztelője

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : +Szülők és +Testvérek

Szabó Vita Réka keresztelője

utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

10. Hétfő Apáczai Csere János szn – 1625

A Magyar Ügyészség Napja

Oláh Pál, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Kedd Szent Barnabás apostol
12. Szerda Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689
13. Csütörtök Páduai Szent Antal

Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért

14. Péntek Chudy József szn.– 1753, Az optikai és akusztikai távíró feltalálója
15. Szombat Árpád-házi Boldog Jolán

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Vasárnap A Független Magyarország Napja

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.05.26.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött az orvosokért, gyógyszerészekért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  Imádkozzunk a zarándokokért, akik Csíksomlyóra, a Szentatya látogatására igyekeznek.

 

 1. Égi édesanyánkat még a héten is közösen köszönthetjük. Épülvén a litániákon rendszeresen imádkozók buzgóságán serkenjünk fel, és ha májusban még nem jöttünk volna, szánjuk rá az időt a templomi, közös köszöntőre, a lentebbi táblázat szerint!
 2. Hittanosaink regionális találkozón vettek részt szombaton. Köszönet a felkészítésért hitoktatóinknak, helytállásukért a szavukat tartó hittanosoknak!

 

 1. Ma az Európai Unió képviselőit választjuk meg. Alapos tájékozódás után, a keresztény értékek mentén, lelkiismeretünk szerint éljünk a választás lehetőségével! Imádkozzunk, hogy tágabb hazánkat, Európát arra érdemes, lelkiismeretes, becsületes emberek vezessék!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

27. Hétfő Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Kedd Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864
29. Szerda Arányi Lajos szn. – 1812 – <orvosokért>  Cholnoky László szn.– 1899 – <gyógyszerészekért>
30. Csütörtök Szent István király ereklyéinek átvitele,

ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Péntek Dohánymentes világnap
01. Szombat Szent Jusztinusz vértanú
02. Vasárnap Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erazmus vértanú (†303)

 

A 22.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 28. Kedd 8 óra Szentmise: +Végh Károly, N:+Lovász Anna, +Családtagok  
 
Süttő 29. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 02. Vasárnap 8 óra  Közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Közös szándék  

Litániák rendje – 2019 május vége

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Este 6 óra
Péntek du. ½ 5 óra Este 6 óra

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód