Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.01.05.

 1. Imádkozzunk a héten többek között szerzeteseinkért, feltalálóinkért, orvosainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Ne feledjük, hogy Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Akár ma este Lábatlanon, akár holnap, hétfőn Süttőn veszünk részt Szentmisén, egyaránt megszenteljük a napot.

 

A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

Egyeztetett időpontban örömmel látogatom meg a test­véreket, hogy a házszentelés szolgálatával kérjem Urunk áldását 2020-ra is a házban lakók életére.

 

 1. Hetvenhét éve, 1943. január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. Imádsággal emlékezünk meg hőseink­ről! Ezért jövő héten Lábatlanon szombaton este, Süttőn és Piszkén a va­sárnapi Szentmisén róluk emlékezünk. Hozzunk magunk­kal mécseseket, hogy azokat a Szentmisék után az em­lékműveknél elhelyezve imádkozhassunk e férfiakért!

 

 1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 25-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 20-án, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 13-án, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

 1. Továbbra is várom a testvérek január hónapra szánt imaszándékait.

 

 1. Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás esetén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

 

 1. Nagy örömmel tölt el, hogy a püspök atyák buzdítása nyomán sokan éltek a lehetőséggel és elkezdték a »Nagykilencedet«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 06. Hétfő 18 óra Szentmise és vízszentelés  
 
Piszke 07. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 08. Szerda 8 óra Szentmise   a Szenvedő lelkekért  
 
Süttő 09. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 10. Péntek 13 óra Temetés: +Bodor Irén  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 11. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
07. Kedd Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Horváth László, vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló SZN – 1921

08. Szerda Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője szn – 1865
09. Csütörtök Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Péntek Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Szombat Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Vasárnap Újhelyi Imre, mezőgazdász, állatorvos, a szarvasmarha-gümőkór elleni, Bang-Újhelyi-eljárás egyik kidolgozója; az óvári és az illmici csemege sajt előállítója. SZN – 1866

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

A megfogant élet védelme A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

A megfogant élet védelme

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia november 13-án kiadott, Megújulás a szeretetben című körlevelében már foglalkozott a megfogant emberi élet védelmének fontosságával, azonban a téma rendkívüli aktualitása miatt szeretnénk külön is hangsúlyozni az Egyház ezzel kapcsolatos álláspontját. Püspök elődeink 1956. szeptember 12-én körlevelet adtak ki, mivel akkor tették rendeletileg lehetővé Magyarországon a művi terhességmegszakítást. Az akkori dokumentum nyelvezete régiesnek tűnhet, azonban tartalmát tekintve semmit sem vesztett időszerűségéből.

 

„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, megszenteltelek” (Jer 1,5) – olvashatjuk Jeremiás próféta könyvében, amellyel a szent szerző azt erősíti meg, hogy az élet nem a születéssel, hanem a fogantatással kezdődik. A Katolikus Egyház Katekizmusa 2270. pontjában ez áll: „Az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell. Az emberi lény személyi jogait létének első pillanatától fogva el kell ismerni, ezek közé tartozik minden ártatlan lény sérthetetlen joga az élethez”.

 

Az élet Isten ajándékozó szeretetének a gyümölcse. Az 1956-os körlevélben így fogalmaztak elődeink: „A mi életünk is, Kedves Hívek, fogantatásunkkal kezdődött. Akkor lehelte Isten belénk a halhatatlan lelket, amelyet az ő képmására teremtett. Áldottak legyenek szüleink, akik jelentkezésünket e világra áldozatos lélekkel fogadták. Áldott legyen édesanyánk, aki gondosan óvakodott minden olyan lépéstől, amely nekünk ott a szíve alatt ártalmunkra lehetett volna; és édesapánk is, aki vigyázott anyánkra mimiattunk. Örömmel vártak, előre találgatták nemünket, tanácskozták meg nevünket, készítették számunkra a bölcsőt, a ruhácskákat! A mennybéli Atya fizessen nekik ezért a jóságukért, és a Szűzanya szeresse őket; mi meg köszönjük nekik, hogy életben tartottak és meg nem öltek minket!”

 

Fájdalmas felkiáltásként hangzik fel több, mint hatvan évvel ezelőttről a kérdés: „Hogy meg nem öltek minket? Hát ez is lehetséges lett volna? […] Isten az ember természetébe oltotta a szülői szeretetet…”, ezért a magzat szándékos megölése az Isten által adott törvény szerint bűn. Megdöbbenéssel kell megállapítanunk, hogy több honfitársunk halt meg terhességmegszakítás következtében a XX. században, mint amennyi magyar esett el a világháborúkban.

 

A korabeli körlevél is megerősítette: „Elismerjük, hogy a terhesség megszakításának sok jó szándékú híve van, nemcsak nálunk, hanem külföldön is mindenütt; és némely országban […] a törvény is megengedi azt. Akik pedig a terhesség megszakítását megengedhetőnek tartják, a többi közt szociális okokra, pl. a szülők nehéz megélhetési körülményeire, lakáshiányra stb. hivatkoznak”. Azonban azt is hozzátették: „De vigyázzunk, Kedves Hívek: nem szabad bűnt cselekedni azért, hogy könnyítsünk magunkon, sem rosszat tenni, hogy jó következzék belőle. […] A Teremtő nem hagyja el azokat, akik benne bíznak! […] »Ne aggódjatok megélhetéstek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltözzetek!… Hisz tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségtek van. Ti keressétek első sorban az Isten országát és annak igazságát, és a többit is mind hozzá kapjátok« (Mt 6,25sk.)”.

 

Ma, amikor a társadalom döntő többsége a szabad önrendelkezés mindenekfelett való fontosságát vallja, nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a terhességmegszakítás az anya egészségére is hatással van. A körlevél úgy fogalmaz: „Amikor a terhesség bekövetkezik, akkor az egész anyai test átáll a magzat növelésére […] a vérkeringés is új utakat vesz, arrafelé, ahol a születendő gyermek van, és ha most eltávolítják ezt a gyermeket, hirtelen brutálisan megzavarják a szervezet megindult működését, ami oly megrázkódtatást idéz elő az anya szervezetében, amelyet nehezen hever ki, és amelynek káros nyomai maradnak”. Ezt követik a lélektani hatások: „mert a lelkiismeret megmozdul a szülőkben, különösen az anyákban […] felborul a családi béke, és amiként gyakran előfordul az, hogy a világra jött gyermek megjavítja a rossz házasságot, hasonlóképpen bizony sokszor megtörténik, hogy a világra nem engedett gyermek elrontja a jó házasságot”.

 

A szociális következményekről így írtak bő hatvan évvel ezelőtt: „Vianney Szent János negyedik gyermeke volt szüleinek, [Boldog Antoine-Frédéric] Ozanam, Párizs szegényeinek világi apostola szintén a negyedik, Hans Memling festőművész hatodik, [William] Shakespeare, a nagy angol drámaíró harmadik, [Wolfgang Amadeus] Mozart a hetedik, [Johann Sebastian] Bach a nyolcadik, [Joseph von] Fraunhofer, a nagy fizikus tizedik, Franklin Benjamin a tizenhatodik, Loyolai Szent Ignác a tizenharmadik […] gyermeke volt szüleinek. És így folytathatnók. Ha szüleik nem engedték volna a világra jönni ezeket a nagy embereket, az emberiségnek ez igen nagy vesztesége lett volna”. Majd így folytatják: „Hiányozni fognak a munkáskezek is, ha nem lesz gyermek a családban; kevés lesz a fiatal, és sok lesz az öreg, és az öregek eltartása súlyosan fog nehezedni a fiatal nemzedékre. […] Ahol több a gyermek, ott ezek különböző jelleműek, és így kicsiben a társadalom képét nyújtják. Megtanulják egymást segíteni, támogatni, egymás hibáit elviselni és ezt a készséget a családon kívül is hasznosítják”.

 

Magyarországon 1956-ban rendelettel tették legálissá az abortuszt. Azóta 6 millió honfitársunk nem születhetett meg művi terhességmegszakítás következtében, ez majdnem annyi élet, mint ahány gyermek ugyanennyi idő alatt hazánkban világra jött. Azoknak a számát, akik más, például a megfogant élet méhfalba való beágyazódását megakadályozó beavatkozások következtében nem születhettek meg, még megbecsülni sem tudjuk.

 

Jól tudjuk, hogy nagyon sok anya nehéz élethelyzetében folyamodik az abortuszhoz mint kézenfekvő kiútnak tűnő megoldáshoz. Szeretnénk buzdítani ezeket az anyákat: kérjenek segítséget a tágabb családjuktól, az állami és egyházi szociális hálózattól. A gazdag Isten mindig kínál alternatívákat is: merjenek az abortuszon kívül más, valódi megoldást keresni vagy adják örökbe a gyermeket, mert számtalan jólelkű házaspár boldogan felnevelné. Így szorult élethelyzetében is válhat hőssé az anya, ha mégsem a halált választja, hanem az életre mond igent.

 

Minden megfogant életért az anya és az apa egyaránt felelős. Szent II. János Pál pápa azt is hangsúlyozza, hogy a kilátástalannak tűnő élethelyzetben választott abortusz lehet olyan szituáció eredménye, amelyért elsősorban nem az asszony, hanem az apa, a család vagy a környezet a felelős. Minden apát arra buzdítunk és az anya közelében élő családtagokat is bátorítjuk, hogy álljanak az anya mellé.

 

Amikor idén május 25-én a Szentatya, Ferenc pápa az „Igen az életre! A törékeny élet drága ajándékának gondozása” című konferencia résztvevőit fogadta, így fogalmazott: „Egyetlen emberi lény sem összeegyeztethetetlen az élettel, sem életkora, sem egészségi állapota, sem létminősége miatt. Minden magzat, aki hírt ad magáról egy nő méhében, ajándék, aki megváltoztatja egy család történetét: egy apáét és egy anyáét, a nagyszülőkét és a testvérekét”.

 

Hálát adunk Isten előtt mindazokért, akik igent mondtak és mondanak az életre, egyben szeretettel és imával bátorítunk mindenkit, hogy merje elfogadni és kibontakoztatni az élet ajándékát. „Kiálts, ne szűnj meg kiáltani!” (Iz 58,1) Aprószentek ünnepén, december 28-án imáink legyenek kiáltások, amelyek által Isten tanítása meghallgatásra találhat és áldássá válhat a világban.

 

 

Budapest, 2019. december 28-án, Aprószentek ünnepén

 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.12.29.

. Imádkozzunk a héten többek között családjainkért, a veszélyben forgó magzatokért, igazságon alapuló békéért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  A héten várom a testvérek imaszándékait!

 

 1. Az előttünk álló napok alkalmait a táblázatban olvashatjuk. Ne feledjük, hogy Újév napja, azaz Szűz Mária Istenanyaságának emlékezete parancsolt ünnep. Ha elhúzódna az évbúcsúztatás, mind 31-én, mind elsején az esti Szentmisével is megszentelhetjük, de semmiképpen se Szentmise mulasztással kezdjük az évet! Ugyancsak parancsolt ünnep Vízkereszt ünnepe!
 2. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a karácsonyfáknál, soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat, fényfüzéreket felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 1. A püspök atyák is buzdítanak, hogy végezzük el a »Nagykilencedet«, azaz kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.
Az 52. – 1. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 30. Hétfő Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 31. Kedd 18 óra Hálaadó Szentmise utána
 
Süttő 01. Szerda 9 óra Szentmise  
Piszke 11 óra Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 02. Csütörtök 18 óra Elsőcsütörtöki Szentmise előtte
 
Lábatlan 03. Péntek 18 óra Elsőpénteki Szentmise,

majd adoratio

előtte
 
Lábatlan 04. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 05. Vasárnap 9 óra Szentmise  
Piszke 11 óra Szentmise  
Lábatlan 18 óra Előesti Vízkereszti Szentmise  
Süttő 06. Hétfő 18 óra Vízkereszti Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

30. Hétfő Bedő Albert szn.– 1839 – erdészekért
31. Kedd Szent Szilveszter pápa – azért, hogy a keresztények és a jó szándékú emberek élhetőbbé tegyék világunkat
01. Szerda Szűz Mária, Isten Anyja||| A béke világnapja
02. Csütörtök Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
03. Péntek Jézus neve napja||| Nemes Nagy Ágnes Szn.– 1922
04. Szombat Apáthy István, az állattan kiemelkedő művelője szn. – 1863
05. Vasárnap Idősebb Oszlopos Szent Simeon
06. Hétfő Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.12.22.

 1. Imádkozzunk a héten többek között vándorlókért, úton-levőkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Kispapjainkra gondolva, a nekik szánt süteményeket 23-ig, hétfő reggelig várjuk köszönettel.

 

 1. Az ünnepi díszítésre szánt adományainkat az erre a célra jelölt persely­be/dobozba tehetjük. Urunk áldása szálljon mindenkire, aki munkájával, a templo­maink takarításával, ünnepi díszbe öltöztetésével, a fák adományozásával, a hittanosok misz­térium-játékra való felkészítésével fárad.

 

 1. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a koszorúk, majd a karácsonyfák, illetve elektromos fényfüzérek, csillagszórók használatánál, soha ne hagyjuk égve a gyertyákat, elektromos fényfűzéreket felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 

Az 52. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 23. Hétfő 6 óra Szentmise
18 óra Szállást keres a Szentcsalád imádság előtte
Piszke 24. Kedd 14:30!!! Szentmise, misztériumjáték utána
Süttő 16 óra Szentmise, misztériumjáték
Éjfél Szentmise
Süttő 25. Szerda 9 óra Szentmise
Piszke 11 óra Szentmise
Süttő 26. Csütörtök 9 óra Szentmise, borok megáldása
Lábatlan 11 óra Szentmise, borok megáldása
Lábatlan 27. Péntek 18 óra Nem lesz Szentmise előtte
Lábatlan 28. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 29. Vasárnap 9 óra Szentmise,

Jubilánsok és a családok megáldása

Piszke 11 óra Szentmise, a családok megáldása

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

23. Hétfő

Kety Szent János áldozópap

Pauer János szn. – 1846 – a nehéziparban munkálkodókért

24. Kedd  Peregi Sándor szn. – 1916 –  mezőgazdasági mérnökökért

a Szentcsalád szálláskeresése – vándorlókért, úton-levőkért

25. Szerda Kurlander Ignác szn. – 1846 – meteorológusokért

Karácsony – Jézus Krisztus születése – a meg nem születettekért

26. Csütörtök A Pesti Hengermalom Társaság megalakulása – 1838 – a molnárokért

Szent István diakónus, első vértanú – napjaink üldözött keresztényeiért

27. Péntek Széchy Károly szn.– 1903 – hídépítőkért ||| Szent János apostol – püspökeinkért
28. Szombat Mihalik János szn.– 1818 – vízépítő szakemberekért

Aprószentek – az ártatlanul szenvedő gyermekekért

29. Vasárnap Becket Szent Tamás – az egyház szabadságáért

 

Teremtésvédelem: a 80%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.12.15.

 1. Advent folyamán továbbra is segítenek közös alkalmaink, úgymint: a hajnali Szentmisék, a »Szállást keres a Szentcsalád« imád­ság, a szentgyónás, melyre többek között ma, december 15-én, délután 3 órakor Ftdő Szőcs László atya Piszkén is ad alkalmat, Fecske Orsolya festőművész, szociális nővér kiállítása, melyet a Gerenday házban (Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 170.). január 17-ig, hétköznapokon 9-16 óráig látogathatunk.

 

 1. Imádkozzunk a héten többek között a hazai zenei élet felvirágzásáért, építészeinkért, a koldusokért és az élet peremére szorultakért, a magyar feltalálókért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Kispapjainkra gondolva, régi hagyományt folytatunk, amikor nekik süteményekkel kedveskedünk. Köszönettel várjuk e célra a süteményeket a hónap 23. napjáig, hétfő reggelig.

 

 1. Köszönetet mondok mindenkinek, aki az adventi vásá­rokon adományaival, illetve az arra készített tárgyakkal segí­tette a karitász munkáját. Piszkén mintegy 48,000 Ft-ot gyűj­töttünk, melyből a karitász önkéntes testvérek Lábatlanon és Piszkén -60- idős embernek szerezhettek örömet. Süttőn majd 40,000 Ft-tal segítették a helyi karitász csoport munkáját a vásáron résztvevők, melyből – az Önkormányzattal és a Vöröskereszttel együttműködve – -72- idős ember napjait sikerült széppé tenni. Az alkalmankénti segítségnyújtáson túl legközelebb Húsvétkor lesz alkal­munk rászoruló embertársaink felé nagyobb szolgálatra, a Karitász önkéntes Test­vérekkel, akiknek szintén köszönet az egész éves munkáért!

A Katolikus Szeretetszolgálat országos céljaira a Szent Erzsébet gyűjtés eredményeként pedig 22,900, illetve 39,025 Ft-ot továbbítottunk a két plébániaközösségből.

 

 1. Az „Egymillió csillag a szegényekért” akció keretében még most is segíthetjük a helyi karitász munkáját. Bővebben a https://www.karitasz.hu világhálós címen olvashatunk az országos tevékenységekről.

 

 1. Az ünnepi díszítésre szánt adományainkat az erre a célra jelölt persely­be/dobozba tehetjük. Urunk áldása szálljon mindenkire, aki munkájával, a templo­maink takarításával, ünnepi díszbe öltöztetésével, a fák adományozásával, a plé­bánia épületekben történt/történő nagytakarítással, vagy éppen a hittanosok misz­térium-játékra való felkészítésével fárad.

 

 1. Szentestétől alkalmas eszközzel vihetünk a betlehemi lángból otthonainkba – szigorúan ügyelve a tűzvédelmi szabályokra!!! Ha van újborunk, és hozunk magunkkal, azokat Urunk Születése más­napján, azaz 26–án a plébános örömmel megáldja.

 

 1. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a koszorúk használatánál, soha ne hagyjuk égve a gyertyákat felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 

 1. A megrendelt naptárak a szedecsben átvehetők.

 

 1. Jövő vasárnap Piszkén, a Szentmise után énekpróbát tartunk. Bátran szánjuk rá azt a félórát, hogy az énekes szolgálat szép lehessen az ünnepek alatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Az 51. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 16. Hétfő 11 óra Temetés: +Holdampf Vilmosné – Margit  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád imádság  
 
Piszke 17. Kedd 6 óra!!! Szentmise utána
Lábatlan 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
Piszke 13 óra Temetés: +Velez Dezsőné – Judit  
 
Süttő 18. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 19. Csütörtök 6 óra!!! Szentmise: +Gyermek, +Testvér, +Szülők, +Nagyszülők  
15 óra Szentmise az Idősek Otthonában  
19 óra Útkereső hittan  
 
Lábatlan 20. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád imádság  
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise: közös szándék  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Wierl Károly, N: +Mária, vejük: +Zoltán

keresztelő: Paczolt Regő Imre

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

16. Hétfő Kodály Zoltán (*1882) –  a hazai zenei élet felvirágzásáért ||| Kós Károly (*1883) – építészeinkért
17. Kedd  Szent Lázár – a koldusokért és az élet peremére szorultakért

Torkos Justus János (* 1699) orvos és kémikus, az első magyar gyógyszerész-árszabvány összeállítója.

18. Szerda A kisebbségek napja ||| Emigránsok nemzetközi napja

Stühmer Frigyes szn. – 1843 – cukrászokért

19. Csütörtök Szilárd Leó és Enrico Fermi atomreaktorra vonatkozó szabadalmi bejelentése 1944 – az atomenergia békés felhasználásáért
20. Péntek Than Károly szn. – 1834 – a hazai kémikusokért
21. Szombat Kaniziusz Szent Péter – a teológusokért

Forster Gyula szn.– 1846 –  a műemlékvédelemben fáradozókért

22. Vasárnap Bakó Gábor szn. – 1871 – növényvédelemben dolgozókért

Bródy Imre szn. – 1891 – magyar feltalálókért

 

Teremtésvédelem: a 80%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
mattis fringilla porta. felis ante. felis elit.