Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.01.06.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött orvosainkért, feltalálóinkért, a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!

 

 1. Az előttünk álló napok alkalmait a táblázatban olvashatjuk. Jövő vasárnaptól visszaáll az évközi miserend.

 

 1. A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

 1. A Don-kanyarban elesett hőseink­ről jövő vasárnap Süttőn és Piszkén a Szentmisén emlékezünk. Hozzunk magunk­kal mécseseket, hogy azokat a Szentmisék után az em­lékműveknél elhelyezve imádkozhassunk e férfiakért!

 

 1. A Süttői Képviselő testület tagjait január 21-én, hétfőn Süttőn, a Piszkei Képviselő Testület tagjait január 26-án, szombaton Piszkén, a várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 17-én, csütörtökön, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

 1. A héten várom a testvérek imaszándékait.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

07. Hétfő Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes,

Horváth László *1921szn. vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló.

08. Kedd Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője SZN – 1865
09. Szerda Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Csütörtök Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Péntek Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Szombat Újhelyi Imre, mezőgazdász, állatorvos, a szarvasmarha-gümőkór elleni, Bang-Újhelyi-eljárás egyik kidolgozója; az óvári és az illmici csemege sajt előállítója. SZN – 1866
13. Vasárnap Szent Hilarius – igaz tanítás ismeretéért

Steinschneider Lilly, Magyarország első női pilótája. SZN – 1891

 

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő  07. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 08. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Lábatlan 10. Csütörtök 13 óra Temetés: +Ferenc József  
Süttő 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 11. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 12. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Izsó Jánosné – Julianna ob.  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszínhez kevesebb festék kell.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.12.30.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött tudósainkért, költőinkért, a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért!

 

 1. Az előttünk álló napok alkalmait a táblázatban olvashatjuk. Ne feledjük, hogy Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának napja parancsolt ünnep. Ha elhúzódna az évbúcsúztatás, mind 31-én, mind elsején az esti Szentmisével is megszentelhetjük, de semmiképpen se Szentmise mulasztással kezdjük az évet!

 

 1. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a karácsonyfáknál, soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat, fényfüzéreket felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

 

 1. Vízkereszt napjával megkezdem a házszenteléseket. Örömmel látogatom meg azokat a családokat is, ahová az elmúlt nyolc esztendőben még egyszer sem jutottam el…

 

 

 1. A jövő évi előjegyzési naptárat megkezdtem. Már most gondoljunk élő és megholt családtagjainkra, barátainkra, és mondassunk értük Szentmisét.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

31. Hétfő Szent Szilveszter pápa – azért, hogy a keresztények és a jó szándékú emberek élhetőbbé tegyék világunkat
01. Kedd Szűz Mária, Isten Anyja||| A béke világnapja
02. Szerda Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely

Decsy Sámuel szn. – 1742. író, orvos, mecénás, a Magyar Tudós Társaság megalapításának kezdeményezője.

03. Csütörtök Jézus neve napja||| Nemes Nagy Ágnes Szn.– 1922
04. Péntek Apáthy István, az állattan kiemelkedő művelője szn. – 1863
05. Szombat Idősebb Oszlopos Szent Simeon
06. Vasárnap Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése

 

Az 1. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő  31. Hétfő 18 óra Hálaadó Szentmise előtte
 
Süttő 01. Kedd 9 óra Szentmise  
Piszke 11 óra Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Piszke 02. Szerda 11 óra Temetés: +Kerle Tiborné – Judit, majd Szentmise  
 
Süttő 03. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 04. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 05. Szombat 18 óra Szentmise, vízszentelés  
 
Süttő 06. Vasárnap 9 óra Szentmise, vízszentelés  
Piszke 11 óra Szentmise, vízszentelés utána

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszínhez kevesebb festék kell.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.12.01.

 1. 1. Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkesedéssel kezdjük hitünk titkainak újra-ünneplését! E lendületben segít ma délután 3 órakor Ftdő Szőcs László atya, aki Piszkén ad alkalmat a bűnbocsánat szentségének vé­telére. Azzal köszönjük meg László atya készségét, hogy élünk a lehetőséggel. Buzdítok min­denkit, végezzék el a Szentgyóná­sukat, amíg Urunk éltet. Magam a jelzett időpon­tokban gyóntatok, de meg­beszélés alapján más időpontban is rendelkezésre állok.

 

 1. Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, hitünk szent titka! Válasz: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!

 

 1. Ma Piszkén, az adventi vásáron a helyi karitászcsoport munkáját támogatjuk, ha a sátrukat meglátogatjuk…

 

 1. Ugyancsak javunkra válik a ferences atyák által összeállított ‘lelki-menetrend’, Szent II. János Pál pápa gondolataival. Vigyük, olvassuk, vagy töltsük le a https://www.dropbox.com/s/upayvp4vhn7a5sm/ADVENTpr18_ofm.pdf?dl=0 világhálós címről, és használjuk lelki egészséggel!

 

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért! A héten várom a testvérek imaszándékait.

 

 1. Idén folytatjuk a »Szállást keres a Szentcsalád« imád­ság szép hagyományát. Süttőn hétfőnként, Piszkén pénteken­ként a plébánián találkozunk egy rövid órára, melyben imádság és beszélgetés fog­laltatik. A hét többi napján az adott kép ván­dorol a családok kö­zött. A lényeg, hogy amikor új helyre érke­zik, ott a képet hozó és az azt fogadó család együtt imádkoz­zék. Akik részt vennének ebben, kérem iratkozzanak föl a hátul el­helyezett lapon.

 

 1. Köszönet az adventi koszorú-készítésen segítő katekéták és szülők áldozatáért, templomainkat díszbe öltöztető, hétről-hétre takarító testvérek munkájáért!

 

 1. Kedden este 6 órakor Nyergesújfalun a felnőtt-katekézis ad alkalmat a lelki gazdagodásra. Dr. Török Csaba atya a hitvallásról szóló előadását folytatja.

 

 1. Az előttünk álló hét alkalmait a táblázatban olvashatjuk. A hajnali Szentmisék kedden Piszkén, csütörtökön Süttőn lesznek, reggel 6 órakor.

 

 1. A plébániai munkatársak adventi találkozójára jövő vasárnap, decem­ber 09-én 15 órától kerül sor Péliföldszentkereszten. A lelki ráhangolódás után Csorba Gábor, a Főegyházmegyei karitász új igazgatója mondja el gondolatait.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Kedd              Bányásznap
05. Szerda A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja
06. Csütörtök Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Péntek Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Szombat Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért
09. Vasárnap A labdarúgás világnapja

 

 

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Piszke 04. Kedd 6 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 06. Csütörtök 6 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 07. Péntek 15 óra Temetés: +Kurmann Artúrné, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise: +Szeifert László, Szülei: +László és +Piroska, apósa:+Németh József, N:+Viktória, +Nagyszülők  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +id. Heizelmann Árpád, +ifj. Heizelmann Árpád  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszínhez kevesebb festék kell.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.11.04.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért, valamint a Szentatya, a plébánia és a testvérek által küldött szándékokra.

 

 1. A héten még nyerhetünk teljes búcsút elhunyt szeretteinkért, ha a szokott feltételek mellett a temetőben imádkozunk a Szentatya szándékára. Részletek a túloldalon.

 

 1. Köszönet a sokféle szolgálatért, kiemelten a téli tüzelő aprításáért, berakásáért. Öröm, hogy a legifjabb nemzedék is képviseltette magát…

 

 1. A betegek kenetét egy hét múlva, 10-én szombaton, Süttőn vehetik mindazon testvéreink, akik jelentkeztek és szentgyónással felkészültek. Ha tudunk otthonukhoz kötött betegekről, akik szintén vennék a kenetet, kérem jelezzék, hogy őket is meglátogathassa Jézus a pap szolgálata által.

 

 1. A naptárakra még ma iratkozhatunk föl.

 

 1. A missziók javára mintegy 66,000 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából.

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Kedd Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért
07. Szerda Erkel Ferenc szn – 1810 – zenészekért
08. Csütörtök A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Péntek A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – egyházunkért
10. Szombat Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

11. Vasárnap Szent Márton püspök

Az első világháború végének emléknapja – békéért

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise: +Áprily Károly, N:+Holdampf Mária, fiúk: +Áprily Róbert, majd adoratio Előtte
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise: +Családtagok  
17 óra Karitász gyűlés a szedecsben  
 
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Süttő 08. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan  

09.

Péntek 18 óra Szentmise  
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 10. Szombat 10 óra Szentmise és betegek kenete  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +ifj. Heizelmann Árpád, kereszteltek ünneplése  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

 

 

 

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

 

Szentatya 2018., novemberi imaszándéka:  A béke szolgálatáért: Hogy a szív és a párbeszéd szava mindig felülkerekedjen a fegyverek szaván.

Plébániai imaszándékok 2018., november:   Szentségek nélkül megholtakért. – Hitoktatóinkért. – Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve lelkesedésért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: -Szent Imre közbenjárását kérve az ifjúságért. – Az »56-os Forradalom áldozataiért. –  Újkori magyar szentekért. –  Nagyszülőkért. – Egyházközségeink Eucharisztiában való megújulásáért. – Hálaadásul az egyházi év végéhez közeledve. –  Borászokért, szőlős gazdákért.

 

P Mné E.: –  -Azért, hogy a Szenteknek hősies, kitartó erős hitük példaképe legyen a plébániai közösségnek, a keresztény hívőknek, és merjük a könyörgésünket felajánlani imáinkban,  kérni az ő segítségüket! –  Azért, hogy az év bármelyik napján tisztelettel és szeretettel gondoljunk az elhunyt hozzátartózóinkra imáinkban. – A Karitász tagjainak Szent Erzsébet ünnepe legyen mindig fontos, üzenete az ő segítő,  áldozatos munkája, ahogyan látogatta a szegényeket, a rászorulókat, és betegeket. Ezért fontos, hogy a plébániai közösségnek megköszönve a támogatást minden jó szeretett szolgálatért, cselekedetért, adományokért, azokat el lehessen juttatni a szegény családoknak! –  Kismamákért, akik a gyermekeiket várják, jó egészséget kívánva, és ahogyan a Szent Szűzanya látogatta meg rokonát, Szent Erzsébetet, legyenek példaképek. Ahogyan nagy szeretettel, erős hittel nevelték annak idején a kis gyermekeiket a kis Jézust és Keresztelő Szent Jánost, nagy felelősséggel, szerényen, minden édesanyának, édesapának, családoknak legyenek ők példaképek!

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken ker

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.10.21.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. Ma a missziók javára gyűjtünk a felajánláskor. Tavaly mintegy 66 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból e nemes célra.

 

 1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. De otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk.

 

 1. A betegek kenetét jövő vasárnap Piszkén vehetik mindazon testvéreink, akik jelentkeztek és szentgyónással felkészültek. Ha tudunk otthonukhoz kötött betegekről, akik szintén vennék a kenetet, kérem jelezzék, hogy őket is meglátogathassa Jézus a pap szolgálata által.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

22. Hétfő Szent Szevérus – Textiliparban dolgozókért

Liszt Ferenc szn. – 1811 – hazai zenei élet virágzásáért

23. Kedd                Kapisztrán Szent János; 1956-os forradalom és szabadságharc;
24. Szerda Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Csütörtök Szent Mór püspökKrispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Péntek Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Szombat Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Vasárnap Szent Simon és Júdás Tádé apostol

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 17.30 17.30 XXX

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise:+Mezei Béla, N:+Piroska, fiai:+Mátyás, +Elemér, +Flórián, lánya:+Veronika, unokája+József, majd adoratio Előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
25. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 26. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 27. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendelné – Kecskés Julianna  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise:+Varga József; Varga és Tóth +Szülők,

közben betegek kenete kiszolgáltatása

utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód