Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.09.15.

Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött rok­kant embertársainkért, a koreai népért, feltalálóinkért,  a név-, születésn­apjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Mutassunk példát gyermekeinknek, és a nyári időszakot egy alapos, szép szentgyónással zárjuk le. A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentsé­gektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülé­sének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét.

 

 1. Apostolkodjunk! Hamarosan megkezdem az újabb első gyónók, illet­ve a bérmálkozók felkészítését. Jelentkezni még a héten lehet. Első Szentgyónáshoz a legalább harmadik osztályba lépő, és legalább két éve hittant tanuló gyerekek jelentkezhetnek. Természetes része a ké­születnek vasárnaponként (bármelyik) Szentmisén való részvétel.

A készület ideje októbertől Süttőn hétfőnként, délután ½ 5-től a plébáni­án, Piszkén vasárnaponként a Szentmise után. Al­kalmanként lehetnek eltérések.

 

Bérmálásra a legalább 7. osztályos, elsőáldozáshoz járult, hittant leg­alább 3 éve tanuló fiatal jelentkezhet. A készületnek itt is természetes része a vasárnapi Szentmise. Lehetséges, sőt kívánatos, hogy a más településre iskolába járó, de plébániáinkhoz tartozó fiatalok is itt készüljenek, és járuljanak Szentségekhez. A készület ideje októbertől szombatonként lesz délután ½ 5-től Süttőn, a plébá­nián. Alkalmanként lehetnek eltérések.

 

Azok a felnőttek is készülhetnek, akiknél elmaradtak e szentségek, a bérmálás, a szentgyónás-áldozás, esetleg a keresztség. Számukra »Útkereső-hittant« fogunk tartani, sajátos helyzetüknek megfelelően. Az alkalmak Süttőn lesznek a hónap első és harmadik csütörtökjén, az esti Szent­mise után, 19 órakor.

 

 1. Örömmel jelzem, hogy Szűz Mária neve napján Bikol-pusztán megáldatott a felújí­tott Keresztelő Szent János kápolna, ahol alkalmanként ismét lesznek Szentmisék. Köszönet a tulajdonos Szebényi családnak az áldozatos munkáért, mellyel évtizedes fáradozással megmentették a kápolnát, ahol utoljára évtizedekkel ezelőtt még Békés Antal atya misézett. Legközelebb október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén lesz ott Szentmise, este 5 órakor, melyre a kedves híveket is várjuk.

 

 1. Zarándoklatot szerveznek Mariazell-be, 2019., október 5-én. A busz reggel 5 óra tájban indul, megáll Lábatlanon és Süttőn is. A magyar nyelvű Szentmisét a tervek szerint Székely János püspök atya fogja pontifikálni. Visszaérkezés este 10 óra tájt. Részvételi díj 8,000 Ft. Érdeklődni, jelentkezni Tóth Gyulánénál lehet, a +36 20 823 2228-as távbeszélőszámon.

 

 1. Az önkormányzati választások közeledtével három dologra figyeljünk. Egyrészt e témában való beszélgetéseink, eszmecseréink közben mindig tisztelettel és az igaz­ságot szem előtt tartva fogalmazzuk meg gondolatainkat, észrevételeinket, kritikáin­kat. Az ilyenkor megfigyelhető indulatos, sokszor trágár megnyilvánulások még a vir­tuális térben sem megengedettek. Mutassunk példát, és erre figyelmeztessünk máso­kat is!

Másrészt tájékozódjunk (például olvassuk el a jelöltek programját), és igyekezzünk olyan személyeket kitüntetni a bizalmunkkal, akik a mindennapi életben is bizonyítot­ták mind rátermettségüket, mind emberségüket, és lehetőség szerint a keresztény ér­tékeket is tiszteletben tartják.

Mindenekfölött pedig imádkozzunk értük és településeinkért.

 

 

 

 1. Piszkén, a plébánia templomban, a felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

 1. A lábatlani Szent István templom harangjainak hibáját már a nyáron is többször jeleztük a szakemberek felé. Ígéretet kaptunk annak orvoslására. A süttői harang hibájának elhárítása szintén folyamatban van. Megértésüket kérjük.

 

A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise,  majd adoratio előtte
19 óra Testületi Tanácskozás  
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
 
Lábatlan 19. Csütörtök 15 óra Temetés: +Stróber János  
Süttő 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 20. Péntek 18 óra Szentmise: +Stróber János ob. (tem. IX.19.),

majd adoratio

előtte
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise:   +Szabó Ernő, +Zsebeházi Mária, +Csa­ládtagok  
Piszke 19 óra Testületi Tanácskozás  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Pédl Ottó (1. évf.), +Erzsébet édesanya utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

16. Hétfő Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Kedd Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Szerda A Rokkantak napja
19. Csütörtök Vándor József vegyészmérnök szn – 1897 ||| Szent Januáriusz püspök, vértanú,
20. Péntek Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási Áron író szn – 1897

Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk

21. Szombat Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Vasárnap

Szent Mór és Társai vértanúk

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisvál­tós mozdonyt szn – 1891 ||| Autómentes világnap

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Október 05. 05 – 22 óra Mariazell Zarándoklat
Október 08. 17 óra Bikolpuszta Szentmise a felújított ká­polnában

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.08.25.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött igazságért szenvedőkért, irodalmunk megbecsüléséért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Apostolkodjunk! Ősszel megkezdem az újabb első gyónók, illetve a bérmálkozók felkészítését. Részleteket később írok.

 

 

 

A 35. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 26. Hétfő 18 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal, N: +Wendl Vilma,

majd adoratio

előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 27. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 28. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Piszke 15 óra Temetés: +Csurja Péterné  
 
Süttő 29. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 30. Péntek 18 óra Szentmise: +Pataki János és +Hozzátartozók,

majd adoratio

 
 
Lábatlan 31. Szombat 18 óra Szentmise: +Androsch Ágoston, +Szülők, +Ágoston és +Katalin, +Imre és +Mária  
 
Süttő 01. Vasárnap 8 óra Szentmise: közös szándék

keresztelő: Somogyi Dénes

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,

majd elsővasárnapi Szentségimádás

Szentség-imádás alatt

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

26. Hétfő Balogh Béla szn. – 1909 – hajóépítőkért
27. Kedd Szent Mónika özvegy |||  Lechner Ödön szn. 1845 – építészeinkért
28. Szerda .Szt. Ágoston pp és egyháztanító
29. Csütörtök Keresztelő Szent János vértanúsága – üldözött keresztényekért, igazságért szenvedőkért

A Mohácsi vész emlékezete –  1526 – Hazánk fennmaradásáért

30. Péntek                         Szenczi Molnár Albert szn. – 1574 – irodalmunk megbecsüléséért
31. Szombat Az Esztergomi-Főszékesegyház felszentelése

Érdi Krausz György szn. – 1899– térképészekért

01. Vasárnap A II. vh. Kitörésének emléknapja – igazságos világbékéért

A Pest-Szolnok vasútvonal megnyitása – 1847 – vasutasokért

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Szeptember 08. 8 óra Süttő Tanévnyitó Szentmise, tanszerek megáldása
¾ 10 óra Piszke
Szeptember 16. 19 – 21 óra Süttő Testületi ülés
Szeptember 21. 19 – 21 óra Piszke Testületi ülés

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/ és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.08.18.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött Hazánkért, tudós orvosainkért, a magyar nyelv megbecsüléséért, korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Köszönet a Szent Ilona kápolna ünnepi díszbe öltöztetéséért, a szép Szűz Anya szoborért. Hasonlóképpen a Szent István templom és kertje rendbetételéért. Ugyancsak hála azért a szeretetért, amellyel körbevették a Jerikó zarándoklat résztvevőit, velük imádkozva, őket bőséggel megvendégelve.

 

 1. Apostolkodjunk! Ősszel megkezdem az újabb első gyónók, illetve a bérmálkozók felkészítését. Évről-évre szomorúan látjuk a már szentségekhez járult gyerekek és fiatalok elmaradását közösségünkből, összejöveteleinkről Szentmisékről, (ne hagyjuk el összejövetelünket, mint némelyek szokták, hanem bátorítsuk egymást, annál inkább, minél inkább látjátok a napot közeledni. /Zsid10,25/). Plébánia-közösségeink, de az ő jövőjük sokban függ attól, mennyire veszik komolyan a Jézushoz való hűséget. Ezért már most imádkozzunk értük – és a régiekért is –, hogy a felkészülés után a lelkükbe vetett mag kicsírázzon, és termést hozzon.

Ezen felül szólítsuk meg a környezetünkben lévő fiatalokat és családokat, és buzdítsuk őket, jelentkezzenek e szentségek vételére. Részleteket később írok.

 

 1. A szerdai Szentségimádásra feliratkozhatunk a hátul elhelyezett lapon.

 

 1. Plébániai pólóra feliratkozhatunk a hátul elhelyezett lapokon.

 

 1. Tartsuk szem előtt e hirdetést, és érezzük magunkat megszólítva a heti liturgikus és közösségi alkalmak gazdag tárháza láttán! Különösen ami gyónási alkalmakat, a Szentmiséket és Szentségimádást, valamint a közösség-építő délutánt illeti. Eszerint:

 

 

A 34. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 19. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők, majd adoratio előtte
 
Süttő 20. Kedd 8 óra Szentmise,  kenyér-áldás, ünnepség  
Lábatlan 10 óra Szentmise, kenyér-áldás, ünnepség, agapé  
 
Lábatlan 21. Szerda 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
 
Süttő 22. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 23. Péntek 15 óra Temetés: +Szilva Károly  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 25. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N:+Simon Ilona, +István, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
16-20 óra Nyár-végi közösség-építő alkalom a plébánián  

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

19. Hétfő Szent Bernát – Szent életű szerzetesekért
20. Kedd Szent István király – Hazánkért

Gruby Dávid szn. – 1810 – tudós orvosainkért

21. Szerda .Szent X. Piusz pápa – A liturgia szépségének felfedezéséért

.Brust Dávid szn. – 1846 A magyar nyelv megbecsüléséért

.Forró Magdolna szn. – 1904 – Tudományos munkát folytató nő­kért

22. Csütörtök Boldogságos Szűz Mária királynő

Beke József szn.  – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért

23. Péntek                         A rabszolga-kereskedelemről és annak eltörléséről való  megemlékezés napja – Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért
24. Szombat Szent Bertalan apostol
25. Vasárnap Kalazanci Szt. József áp, rendalapító  – Egyházi iskoláinkért

 

 1. A hirdetés végén néhány közelgő eseményre is felhívom a figyelmüket.

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Szeptember 08. 8 óra Süttő Tanévnyitó Szentmise, tanszerek megáldása
¾ 10 óra Piszke
Szeptember 16. 19 – 21 óra Süttő Testületi ülés
Szeptember 21. 19 – 21 óra Piszke Testületi ülés

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/ és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.08.11.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött Hazánkért, buzgó papokért, papi hivatásokért, szent életű édesanyákért, Európánkért,  a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. A héten végzik Süttőn a Szent Ilona kápolna ünnepi díszbe öltöztetését. Aki szívesen bekapcsolódik a munkába, kérem, a részletekről kántorunknál érdeklődjék.

 

 1. Ugyancsak a héten, szombaton kerül sor a Szent István templom és kertje rendbetételére Lábatlanon. Aki örömmel csatlakozik, reggel 8 órára várjuk a templomnál.

 

 1. A héten a megszokottól erősen eltér a miserend. Tessenek tanulmányozni a hirdetést, mely a községi honlapokon túl a plébániáink közösségi oldalán ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) is elérhető. Köszönet Zoltán testvérünknek az oldal kezeléséért, frissítéséért, valamint az önkormányzatoknak a megjelenés lehetőségéért.

 

Jelzem, hogy a hirdetés alján található címről elérhető »Google« naptár tájékoztató jellegű. Esetenkénti eltérés, főként az ismétlődő alkalmaknál, például felnőtt-hittan, lehetséges. Ezért mindig a heti kiadott hirdetés az irányadó.

 

Eszerint:

 

A 33. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 12. Hétfő 15 óra Temetés: +Karvalits Dezső, majd Szentmise  
 
Piszke 13. Kedd 15 óra Temetés: +István János, majd Szentmise  
 
Süttő 14. Szerda 18 óra!!! Előesti Szentmise  
 
Süttő 15. Csütörtök 8 óra Ünnepi Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Ünnepi Szentmise  
Lábatlan 18 óra Ünnepi Szentmise  
 
Süttő 16. Péntek 8 óra Jerikó zarándokok fogadása a templomban, adoratio, majd agapé a plébániaházban  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 17. Szombat 18 óra Szentmise: közös szándék  
 
Süttő-

Szt. Ilona

kápolna!!!

18. Vasárnap 8 óra Szent Ilona kápolnai Szentmise:

+Somlai Jánosné – Kovács Márta

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Matkovics István, N:+Eszter és fiúk: +Péter utána

 

 

 1. Ismét elindul a Jerikó zarándoklat, mely településeinket is érinti. Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy augusztus 16-án reggel 8 órakor Süttőre érkeznek, ahol egy félórás imádság után a plébánián látjuk őket vendégül. Részletes tudnivalókat a https://jerikozarandoklat.blogspot.com/p/csatlakozz.html világhálós címen olvashatunk.

 

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

12. Hétfő Chantal Szent Franciska, szerzetesnő
13. Kedd  Boldog XI. Ince pápa ||| A világosi fegyverletétel napja – 1849
14. Szerda

Szent Maximilián Kolbe áp, vt

15. Csütörtök Szűz Mária mennybevétele, azaz Nagyboldogasszony|||

Szent Tarzíciusz ||| Farbaky István szn.– 1837 – a villanyáram tá­rolását tökéletesítő feltalálókért

16. Péntek Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, SZT. RÓKUS
17. Szombat Feszty Adolf építész szn – 1846
18. Vasárnap Eudes Szent JánosBuzgó papokért, papi hivatásokért

Szent IlonaSzent életű édesanyákért

Európa nap Magyarországon – ‘betegeskedő’, lelkiekben el­öregedő  Európánkért

 

 1. A hirdetés végén néhány közelgő eseményre is felhívom a figyelmüket.

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
Augusztus 21. 15 -18 óra Lábatlan – Szent István templom Egyházmegyei Szentségimádási nap
Augusztus 25. 16 – 20 óra Piszke – plébánia Nyár-végi közösség-építő alkalom
Szeptember 08. 8 óra Süttő Tanévnyitó Szentmise, tanszerek megáldása
¾ 10 óra Piszke
Szeptember 16. 19 – 21 óra Süttő Testületi ülés
Szeptember 21. 19 – 21 óra Piszke Testületi ülés

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.08.04.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött a nukleáris- és más tömegpusztító fegyverek betiltásáért, matematikusokért és csillagászokért, szőlősgazdákért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Nagy köszönet az elmúlt hét minden szolgálatáért, kiváltképp a hittanos nap előkészületeiért!

 

 1. Alább olvashatjuk a Szentatya, a plébánia, és a testvérek imaszándékait augusztusra.

 

 1. Készülvén az ünnepre, augusztus 17-én, szombaton a lá­batlani Szent István templomot és a kertjét szeretnénk alapo­sabb takarítással felkészíteni a búcsúra.

 

 1. Ismét elindul a Jerikó zarándoklat, mely településeinket is érinti. Ezzel kapcsolatban jelzem, hogy augusztus 16-án reggel 8 órakor Süttőre érkeznek, ahol egy félórás imádság után a plébánián látjuk őket vendégül. Részletes tudnivalókat a https://jerikozarandoklat.blogspot.com/p/csatlakozz.html világhálós címen olvashatunk.

 

 1. Augusztus 24-én Karva és Esztergom között evezős zarándoklat szerveztetik. Déli Szentmise után indulunk, és késő délutánra érkezünk meg Esztergomba. Érdeklődni nálam lehet, jelentkezni legkésőbb 5-e hétfő estig.

 

A 32. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 05. Hétfő 15 óra Szentmise, majd temetés:

+Bálint Gábor

 
Süttő 18 óra Szentmise: +Mezei Margit és

+Tóth István szülők, majd adoratio

előtte
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise  
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Lábatlan 10. Szombat 18 óra Szentmise  
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise:  +id. Heizelmann Árpád, N: +Mizser Róza  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : közös szándék utána

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Havas Boldogasszony – Szűz Mária római főtemplomának fölszentelése
06. Kedd  Urunk színeváltozása,
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja
07. Szerda

Thienei Szent Kajetán áp.. ||| Szent II. Sixtus pápa, vt.

Szent Donát, a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje.

Kondor Gusztáv matematikus-csillagász SZN – 1825 matematikus-csillagász

08. Csütörtök Szent Domonkos áldozópap
09. Péntek  Szt. Edit Stein sz., vt, Európa társvédőszentje, – Európáért
10. Szombat Szent Lőrinc – diakónusokért
11. Vasárnap                         Assisi Szent Klára  – Klarissza nővérekért||| 

Bláthy Ottó Titusz szn.– 1860 – elektromérnökeinkért

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Szentatya 2019., augusztusi imaszándéka:  A családokért: imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életük révén mindjobban az „igazi emberi növekedés iskoláivá” váljanak

Plébániai imaszándékok 2019., augusztus: Azért, hogy plébániaközösségeink élen járjanak a teremtett világ megbecsülésében. – A szenvedély-betegekért

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Mindazokért akik a Süttő-Piszke-Lábatlan plébániákon önkéntesen, lelkes munkájukat végzik. – Azokért a hívőkért, keresztényekért, akik valamilyen (rajtuk kívül álló, pl. egészségügyi (szerk.)) okból kifolyólag nem tudnak eljárni a Szentmisékre, érezzék a szívükben, lelkükben ne feledjék, hogy a közös imák milyen erősen tudnak hatni a hitünkre. – Szent István király ünnepe buzdítsa Hazánk vezetőit, hogy békében, jólétben, nyugalomban élhessenek az emberek, összetartva az Országunkat, és hogy a fiatalok ne vándoroljanak el, hanem tudják itthon megalapozni a jövőjüket. – Várandós kismamákért, és akik gyermeket szeretnének vállalni, érezzék azt a felelősséget, szeretet, erős hitet, mint egykor a Boldogságos Szent Szűzanya várta a kis Jézus megszületését.

 1. I.: -alkalmas időjárásért a mezőgazdasági munkákhoz – betegápolókért – Hazánkért, magyarságért – ifjúságért, gyermekekért – házasságra készülőkért – szülőkért.

Gné K.J.: Gyermeket váró édesanyákért. – Az aratásban dolgozókért ! – Hogy a családok Krisztus békéjét követve éljek mindennapjaikat! – Hogy a sajátos helyzetben élők a Szentlélek segítségével megtalálják a helyes utat !

 

 

Süttő:  nincs újabb

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le

Betűméret
Kontrasztos mód