Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.11.04.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért, valamint a Szentatya, a plébánia és a testvérek által küldött szándékokra.

 

 1. A héten még nyerhetünk teljes búcsút elhunyt szeretteinkért, ha a szokott feltételek mellett a temetőben imádkozunk a Szentatya szándékára. Részletek a túloldalon.

 

 1. Köszönet a sokféle szolgálatért, kiemelten a téli tüzelő aprításáért, berakásáért. Öröm, hogy a legifjabb nemzedék is képviseltette magát…

 

 1. A betegek kenetét egy hét múlva, 10-én szombaton, Süttőn vehetik mindazon testvéreink, akik jelentkeztek és szentgyónással felkészültek. Ha tudunk otthonukhoz kötött betegekről, akik szintén vennék a kenetet, kérem jelezzék, hogy őket is meglátogathassa Jézus a pap szolgálata által.

 

 1. A naptárakra még ma iratkozhatunk föl.

 

 1. A missziók javára mintegy 66,000 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából.

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Kedd Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért
07. Szerda Erkel Ferenc szn – 1810 – zenészekért
08. Csütörtök A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Péntek A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – egyházunkért
10. Szombat Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

11. Vasárnap Szent Márton püspök

Az első világháború végének emléknapja – békéért

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise: +Áprily Károly, N:+Holdampf Mária, fiúk: +Áprily Róbert, majd adoratio Előtte
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise: +Családtagok  
17 óra Karitász gyűlés a szedecsben  
 
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Süttő 08. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan  

09.

Péntek 18 óra Szentmise  
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 10. Szombat 10 óra Szentmise és betegek kenete  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +ifj. Heizelmann Árpád, kereszteltek ünneplése  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

 

 

 

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

 

Szentatya 2018., novemberi imaszándéka:  A béke szolgálatáért: Hogy a szív és a párbeszéd szava mindig felülkerekedjen a fegyverek szaván.

Plébániai imaszándékok 2018., november:   Szentségek nélkül megholtakért. – Hitoktatóinkért. – Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve lelkesedésért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: -Szent Imre közbenjárását kérve az ifjúságért. – Az »56-os Forradalom áldozataiért. –  Újkori magyar szentekért. –  Nagyszülőkért. – Egyházközségeink Eucharisztiában való megújulásáért. – Hálaadásul az egyházi év végéhez közeledve. –  Borászokért, szőlős gazdákért.

 

P Mné E.: –  -Azért, hogy a Szenteknek hősies, kitartó erős hitük példaképe legyen a plébániai közösségnek, a keresztény hívőknek, és merjük a könyörgésünket felajánlani imáinkban,  kérni az ő segítségüket! –  Azért, hogy az év bármelyik napján tisztelettel és szeretettel gondoljunk az elhunyt hozzátartózóinkra imáinkban. – A Karitász tagjainak Szent Erzsébet ünnepe legyen mindig fontos, üzenete az ő segítő,  áldozatos munkája, ahogyan látogatta a szegényeket, a rászorulókat, és betegeket. Ezért fontos, hogy a plébániai közösségnek megköszönve a támogatást minden jó szeretett szolgálatért, cselekedetért, adományokért, azokat el lehessen juttatni a szegény családoknak! –  Kismamákért, akik a gyermekeiket várják, jó egészséget kívánva, és ahogyan a Szent Szűzanya látogatta meg rokonát, Szent Erzsébetet, legyenek példaképek. Ahogyan nagy szeretettel, erős hittel nevelték annak idején a kis gyermekeiket a kis Jézust és Keresztelő Szent Jánost, nagy felelősséggel, szerényen, minden édesanyának, édesapának, családoknak legyenek ők példaképek!

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken ker

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.10.21.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. Ma a missziók javára gyűjtünk a felajánláskor. Tavaly mintegy 66 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból e nemes célra.

 

 1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. De otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk.

 

 1. A betegek kenetét jövő vasárnap Piszkén vehetik mindazon testvéreink, akik jelentkeztek és szentgyónással felkészültek. Ha tudunk otthonukhoz kötött betegekről, akik szintén vennék a kenetet, kérem jelezzék, hogy őket is meglátogathassa Jézus a pap szolgálata által.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

22. Hétfő Szent Szevérus – Textiliparban dolgozókért

Liszt Ferenc szn. – 1811 – hazai zenei élet virágzásáért

23. Kedd                Kapisztrán Szent János; 1956-os forradalom és szabadságharc;
24. Szerda Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Csütörtök Szent Mór püspökKrispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Péntek Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Szombat Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Vasárnap Szent Simon és Júdás Tádé apostol

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 17.30 17.30 XXX

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise:+Mezei Béla, N:+Piroska, fiai:+Mátyás, +Elemér, +Flórián, lánya:+Veronika, unokája+József, majd adoratio Előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
25. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 26. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 27. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendelné – Kecskés Julianna  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise:+Varga József; Varga és Tóth +Szülők,

közben betegek kenete kiszolgáltatása

utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.09.16.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. Ma kérjük a Szentlélek Úristen segítségét a tanév, és benne különösen a hitoktatás ügyéért, hogy a hit elmélyítése, megélése mind a kisdiákok, mind a felnőttek életében sikeres lehessen. Imádkozzunk a szolgálatukat folytató hitoktatóinkért!

 

 1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, ke­reszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folya­mán elkövetett bűneink terhét nem magunkkal hurcolni, lete­hetjük azokat Jézus lába elé: saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… ki­váló alkalom lesz ma, vasárnap délután – 16 óra­kor – Piszkén a szentgyónásra, Ftdő Szőcs László atya szolgálatával..

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Az Országos és az egyházmegyei Karitász Központ számtalan módon segít alkalmi, illetve rendszeres módon családokat és egyéneket – felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezen ös­szegből és a Karitász Központ közvetítésével Lábatlanon -4- rá­szoruló család -7- általános iskolás gyermeke, Süttőn 3 család -6- gyermeke részére adhatunk segítséget utalványokat, 45,000.- Ft, illetve 30,000.- Ft értékben.

 

 1. Az üldözött keresztény testvéreink megsegítésére Karácsonyig bezárólag is­mételten gyűjtést hirdet a Püspöki Kar, kérve a hívek és minden jószándékú em­ber nagylelkű adományát az alábbi számlaszámra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003. Mint írják: Már a két évvel ezelőtti gyűj­téskor is megtapasztalhattuk nagylelkűségüket, amikor is 126 millió forinttal tudtuk támogatni a Kö­zel-Keleten üldözött keresztény testvéreinket. A teljes felhívást a világhálón olvas­hatjuk a https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye címen.

 

 1. A plébániai foglalkozások is elindultak. Szükséges a hitismeretek gyarapí­tása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Öröm volt az első alkalom, mindkét helyen, Remélem, sikerül majd még az eddiginél nagyobb létszámban gyarapodni hitismeretekben.

 

 1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége teszi lehe­tővé.

 

 1. 8. Zarándoklatra indulunk szeptember 22-én, azaz most szombaton Máriagyűdre. Ma még feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra. Indulás reggel ½ 7 órakor, visszaérkezés 19 óra körül. Részvételi díj 7,000.- Ft., diákoknak 3,500.- Ft. A teljesebb részvételhez szorosan kötődik a búcsúnyerés, melynek feltétele a szentgyónás elvégzése. Mint fentebb hirdettem, akár ma délután is szabadulhatunk bűneink terhétől…

 

 1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek, és ehhez címlistára van szükségük. Csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ez­zel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk meg­fogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk. Emellett az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Jószándékú embertársaink is épülhetnek rajta, ha eljuttatjuk hozzájuk.

 

 1. Egyházzenei áhítatra várjuk a testvéreket a héten vasárnap, azaz szeptember 23-án 16 órára, a süttői templomba, ahol Vadász Attila orgonamű­vész úr és tanítványai, a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola orgona-tanszakos hallgatói szolgálnak majd.
 2. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe Tari Annamária előadását a világháló gyerekekre gyakorolt hatásáról, mely szeptember 28-án 17 órakor lesz Nyergesújfalun a templomban. Szórólapokat is találunk, vigyük bátran.

 

 1. A képviselő testületek tagjait október 1-én, hétfőn este Süttőn, 5-én, pénteken Piszkén várom megbeszélésre, este 7 órára.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

17. Hétfő Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Kedd A Rokkantak napja
19. Szerda Vándor József vegyészmérnök szn – 1897 ||| Szent Januáriusz püspök, vértanú,
20. Csütörtök Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási áron író szn – 1897

Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk

21. Péntek Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Szombat

Szent Mór és Társai vértanúk

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisváltós mozdonyt szn – 1891 |||AUTÓMENTES VILÁGNAP

23. Vasárnap Pietrelcinai Szt. Pio Szerzetes

 

A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 17. Hétfő 15 óra Temetés: Baksáné Juhász Ilona, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 21. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
22. Szombat ½ 7 – 19 óra ZARÁNDOKLAT MÁRIAGYŰDRE

este nincs Szentmise

 
Süttő 23. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Édesanya, +Szülők, +Testvérek, +Nagyszülők, benne keresztelője  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Matkovics István, N:+Eszter, fiúk: +Péter utána
Süttő 16 óra Egyházzenei áhítat, majd agapé  

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.09.09.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, ke­reszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folya­mán elkövetett bűneink terhét nem magunkkal hurcolni, lete­hetjük azokat Jézus lába elé: saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… ki­váló alkalom lesz jövő vasárnap – szeptember 16-án 16 óra­kor – Piszkén a szentgyónásra.

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Az Országos és az egyházmegyei Karitász Központ számtalan módon segít alkalmi, illetve rendszeres módon családokat és egyéneket – felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezen ös­szegből a Karitász Központ közvetítésével Lábatlanon -4- rá­szoruló család -7- általános iskolás gyermeke részére adhattunk utalványokat, összesen 45,000.- Ft értékben. Süttőn a Szent Antal persely e havi adakozását is felhasználva fogunk néhány családot segíteni ugyanezen céllal.

 

 1. Az üldözött keresztény testvéreink megsegítésére Karácsonyig bezárólag is­mételten gyűjtést hirdet a Püspöki Kar, kérve a hívek és minden jószándékú em­ber nagylelkű adományát az alábbi számlaszámra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003. Mint írják: Már a két évvel ezelőtti gyűj­téskor is megtapasztalhattuk nagylelkűségüket, amikor is 126 millió forinttal tudtuk támogatni a Kö­zel-Keleten üldözött keresztény testvéreinket. Minden forint segítséget jelent abban, hogy elűzött testvéreink visszatérhessenek azokba a váro­sokba és falvakba, melyekben őseik évszázadok, sőt évezredek óta éltek. Keresztény testvéreink nevében is megköszönjük nagylelkű támogatásukat. A teljes felhívást a világhálón olvas­hatjuk a https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye címen.

 

 1. A tanévnyitó Szentmisét, melyen a gyerekek tanszereit is megáldjuk, azaz szeptember 16-án, azaz jövő vasárnap tartjuk.

 

 1. A plébániai foglalkozások is újraindulnak. Szükséges a hitismeretek gyarapí­tása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Első alkalom Süttőn holnap, szeptember 10-én, hétfőn, Piszkén pedig szeptember 14-én, a héten pénteken lesz, este 7 órától.

 

 1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége teszi lehe­tővé.

 

 1. A Nagy Szent Gergely imaszövetséghez bármikor csatlakozhatunk, így bizto­sítva az imahátteret plébániai munkához. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zését vállalják a tagok. Emlékezzünk Jézus szavaira: nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. (vö. Jn15,5) Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva Kérem a meglévő tagokat, ellenőrizzék, mikor kerül rájuk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, mindenképpen jelezzük a plébánosnak, hogy a folyamatos imádság meg ne szakadjon. A plébániai munka elengedhetetlen feltétele az imaháttér.

 

 1. 9. Ismét jelzem, hogy szeptember 22-én, szombaton Máriagyűdre zarándokolunk. Még a héten feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra. Indulás reggel 7 órakor, visszaérkezés 19 óra körül. Részvételi díj 7,000.- Ft., diákoknak 3,500.- Ft.

 

 1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek, és ehhez címlistára van szükségük. Csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ez­zel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk meg­fogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk. Emellett az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Jószándékú embertársaink is épülhetnek rajta, ha eljuttatjuk hozzájuk.

 

 1. 10. Süttőn a plébánia-kertben fűnyírásra várjuk testvéreinket most, szombaton, azaz 15-én. Alkal­mas eszközöket kérjük, hozzunk magunkkal.
 2. Egyházzenei áhítatra várjuk a testvéreket, két hét múlva vasárnap, azaz szeptember 23-án 16 órára, a süttői templomba, ahol Vadász Attila orgonamű­vész úr és tanítványai, a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola orgona-tanszakos hallgatói szolgálnak majd.

 

 1. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe Tari Annamária előadását a világháló gyerekekre gyakorolt hatásáról, mely szeptember 28-án 17 órakor lesz Nyergesújfalun a templomban. Szórólapokat is találunk, vigyük bátran.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

10. Hétfő Telegdi-Róth Alajos (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:
11. Kedd

.                      Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú emléknapja +1840

12. Szerda Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Csütörtök Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Péntek A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Szombat Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Vasárnap Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise: +József és +Családtagok,

majd adoratio

előtte
19:15 Fehi-Bóra (felnőtthittan)  
 
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Karitász megbeszélés  
 
Piszke 14. Péntek 11 óra +Szabó Józsefné sz: Lóki Ilona temetése  
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Szabó Ernő és + Családtagok, majd adoratio előtte
Piszke 19:15 Fehi-Bóra (felnőtthittan)  
 
Lábatlan 15. Szombat 18 óra Szentmise:  közös szándék  
 
Süttő 16. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N: +Ilona; +István és +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: A Madocsai és a Kurmann család élő és + Tagjai utána
16 óra Gyóntatás Ftdő Szőcs László atya szolgálatával  

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.09.02.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért. A hátoldalon a testvérek imaszándékait is olvashatjuk.

 

 1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, kereszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folyamán sok minden előfordulhatott, különösen saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… keressük az alkalmat a szentgyónásra.

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk.

 

 1. A tanévnyitó Szentmisét, melyen a gyerekek tanszereit is megáldjuk, szeptember 16-án, vasárnap tartjuk.

 

 1. A plébániai foglalkozások is lassan újraindulnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Itt fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik megtiszteltek – többen testületi tagok is – a részvétellel, és gondolataikat, élményeiket megosztották, a lelkipásztort is gazdagítva. Első alkalom Süttőn szeptember 10-én, hétfőn, Piszkén pedig szeptember 14-én, pénteken lesz, este 7 órától.

 

 1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége tette eddig lehetővé. Ha­vonta 16,000 Ft-ot költöttünk erre. Mindössze annyit kérünk, hogy a vasárnapi Szentmise végén jöjjön be érte a gyerek a szedecsbe.

 

 1. Nyolc esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük.

 

 1. Ismét jelzem, hogy szeptember 22-én, szombaton Máriagyűdre zarándokolunk. Már most feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra.

 

 1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek és a jó szándékú embereknek, de ehhez címlistára van szükségük. Az adatvédelem miatt azonban csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ezzel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk megfogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk, vihetünk belőle jó szándékú ismerőseinknek. Az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Az is misszió.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő  Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért
04. Kedd Szent Rozália
05. Szerda Calcuttai Szent Teréz

Krippel Móric(1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,

06. Csütörtök Hutyra Ferenc (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Péntek Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk

Buda visszafoglalásának emlékezete

08. Szombat Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja

09. Vasárnap Claver Szent Péter áldozópap,

Sajó Elemér (1875–1934) vízmérnök  Budapesten egy dunai kikötő létrehozását ha­tározta el és felállította a Kikötőépítési Igazgatóságot, melynek élére Sajó Elemért nevez­ték ki.

 

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise: +József és +Családtagok,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise  
 
05. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 06. Csütörtök 18 óra Szentmise  
0
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise: Eipl és Gazdag család + Tagjai,

majd adoratio

előtte
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise:  A Gazdag és a Siklósi család élő és +Tagjaiért  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

Szentatya 2018., szeptemberi imaszándéka:  Afrika fiataljaiért: Hogy az afrikai föld­rész fiataljai hozzáférhessenek a tanuláshoz és a munkához.

 

Plébániai imaszándékok 2018., szeptember:   A közösségeinkből származó megszen­telt szerzetesnőkért. – Településeink vezető embereiért. – Válságba került családo­kért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: -Ministránsokért. – Hitoktatókért, hittanoso­kért. –  Honvédjeinkért. – Szerzetesnőkért. –  Hazánkért. —  Plébániánkért. – Jó termésért.

 

P Mné E.:  -Azért, hogy a zajos, világi rohanó életünkben vegyük észre, hogy szükség van a csendre, és magunkba fordulva, lelkileg tudjunk napi imánkat elvégezni, tudjunk a nehézségekben, feladata­inkra gondolni, elmélkedni!  – Azért, hogy a jó szándékunkat tudjuk erősíteni, ne lankadjunk el a fára­dozásainkban! –  Kismamákért, hogy éljék meg úgy a várandóság idejét, hogy nagy szeretettel és fele­lősséggel tudják felnevelni a keresztényi életre a gyermekeket.! – A tanév kezdése adjon új lelki erőt a tanuláshoz minden diáknak, és a tanároknak, hitoktatóknak, plébániai közösségnek, megújult lelki­erőt, jó egészséget, a Szentháromság Egy Isten szeretete.

Gné K.J.: Gyermeket váró édesanyáért! – Betegségben szenvedő családi barát gyógyulásáért. – Hogy a családokban Jézus által vezetett béke és szeretet uralkodjék. – Hogy Szentkereszt felmagasztalásá­nak ünnepe figyelmeztessen bennünket Krisztus értünk szenvedett keresztáldozatára! –

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód