Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.09.02.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért. A hátoldalon a testvérek imaszándékait is olvashatjuk.

 

 1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, kereszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folyamán sok minden előfordulhatott, különösen saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… keressük az alkalmat a szentgyónásra.

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk.

 

 1. A tanévnyitó Szentmisét, melyen a gyerekek tanszereit is megáldjuk, szeptember 16-án, vasárnap tartjuk.

 

 1. A plébániai foglalkozások is lassan újraindulnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Itt fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik megtiszteltek – többen testületi tagok is – a részvétellel, és gondolataikat, élményeiket megosztották, a lelkipásztort is gazdagítva. Első alkalom Süttőn szeptember 10-én, hétfőn, Piszkén pedig szeptember 14-én, pénteken lesz, este 7 órától.

 

 1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége tette eddig lehetővé. Ha­vonta 16,000 Ft-ot költöttünk erre. Mindössze annyit kérünk, hogy a vasárnapi Szentmise végén jöjjön be érte a gyerek a szedecsbe.

 

 1. Nyolc esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük.

 

 1. Ismét jelzem, hogy szeptember 22-én, szombaton Máriagyűdre zarándokolunk. Már most feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra.

 

 1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek és a jó szándékú embereknek, de ehhez címlistára van szükségük. Az adatvédelem miatt azonban csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ezzel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk megfogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk, vihetünk belőle jó szándékú ismerőseinknek. Az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Az is misszió.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő  Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért
04. Kedd Szent Rozália
05. Szerda Calcuttai Szent Teréz

Krippel Móric(1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,

06. Csütörtök Hutyra Ferenc (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Péntek Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk

Buda visszafoglalásának emlékezete

08. Szombat Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja

09. Vasárnap Claver Szent Péter áldozópap,

Sajó Elemér (1875–1934) vízmérnök  Budapesten egy dunai kikötő létrehozását ha­tározta el és felállította a Kikötőépítési Igazgatóságot, melynek élére Sajó Elemért nevez­ték ki.

 

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise: +József és +Családtagok,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise  
 
05. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 06. Csütörtök 18 óra Szentmise  
0
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise: Eipl és Gazdag család + Tagjai,

majd adoratio

előtte
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise:  A Gazdag és a Siklósi család élő és +Tagjaiért  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

Szentatya 2018., szeptemberi imaszándéka:  Afrika fiataljaiért: Hogy az afrikai föld­rész fiataljai hozzáférhessenek a tanuláshoz és a munkához.

 

Plébániai imaszándékok 2018., szeptember:   A közösségeinkből származó megszen­telt szerzetesnőkért. – Településeink vezető embereiért. – Válságba került családo­kért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: -Ministránsokért. – Hitoktatókért, hittanoso­kért. –  Honvédjeinkért. – Szerzetesnőkért. –  Hazánkért. —  Plébániánkért. – Jó termésért.

 

P Mné E.:  -Azért, hogy a zajos, világi rohanó életünkben vegyük észre, hogy szükség van a csendre, és magunkba fordulva, lelkileg tudjunk napi imánkat elvégezni, tudjunk a nehézségekben, feladata­inkra gondolni, elmélkedni!  – Azért, hogy a jó szándékunkat tudjuk erősíteni, ne lankadjunk el a fára­dozásainkban! –  Kismamákért, hogy éljék meg úgy a várandóság idejét, hogy nagy szeretettel és fele­lősséggel tudják felnevelni a keresztényi életre a gyermekeket.! – A tanév kezdése adjon új lelki erőt a tanuláshoz minden diáknak, és a tanároknak, hitoktatóknak, plébániai közösségnek, megújult lelki­erőt, jó egészséget, a Szentháromság Egy Isten szeretete.

Gné K.J.: Gyermeket váró édesanyáért! – Betegségben szenvedő családi barát gyógyulásáért. – Hogy a családokban Jézus által vezetett béke és szeretet uralkodjék. – Hogy Szentkereszt felmagasztalásá­nak ünnepe figyelmeztessen bennünket Krisztus értünk szenvedett keresztáldozatára! –

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.08.26.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért. A tanév közeledtével imádkozzunk a hitoktatás ügyéért, különösen azokért a gyerekekért és családjukért, akik elmaradtak, vagy éppen az idei évtől el fognak maradni a hittanóráról, templomból, távolodnak Jézustól…

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk.

 

 1. A tanévnyitó Szentmisét, melyen a gyerekek tanszereit is megáldjuk, szeptember 16-án, vasárnap tartjuk. Rákövetkező szombaton, azaz szeptember 22-én Máriagyűdre zarándokolunk. Részletek később.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

27. Hétfő Szent Mónika özvegy |||  Lechner Ödön szn. 1845 – építészeinkért
28. Kedd Szt. Ágoston pp és egyháztanító
29. Szerda Keresztelő Szent János vértanúsága – üldözött keresztényekért, igazságért szenvedőkért

A Mohácsi vész emlékezete –  1526 – Hazánk fennmaradásáért

30. Csütörtök                         Szenczi Molnár Albert szn. – 1574 – irodalmunk megbecsüléséért
31. Péntek Az Esztergomi-Főszékesegyház felszentelése

Érdi Krausz György szn. – 1899– térképészekért

01. Szombat A II. vh. Kitörésének emléknapja – igazságos világbékéért

A Pest-Szolnok vasútvonal megnyitása – 1847 – vasutasokért

02. Vasárnap Haltenberger Mihály szn. 1888.,  – geográfus, aki elsőként adott összefoglaló földrajzi képet Budapestről.

 

A 35. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Sütő 30. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Lábatlan 31. Péntek 18 óra Szentmise: +Pataki János és +Családtagok,

majd adoratio

előtte
 
Lábatlan 01. Szombat 18 óra Szentmise: +Androsch Ágoston, szülei: +Ágoston és +Katalin; +Imre és +Mária szülők előtte
 
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise: közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.08.19.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.
 2. Számos jele van a testvérek buzgóságának, Lábatlanon a Szent István templom ismét szóló nagyharangja, megújult kerti padjai, megújult világítása, Piszkén a kert frissessége, valamint Süttőn a díszített Szent Ilona kápolna imádságtól és szent énektől rezgő ablaktáblái. Még inkább jelezné ezt a buzgóságot a rengeteg gyóntatástól elfáradt pap látványa, a Szentségimádáson az áhítatban elmerült hívek sokasága, a Nagyboldogasszony napján szolgáló rengeteg ministráns, és bár munkanapra esett idén, az ünnep estéjén is Szentmisét ünneplő katolikusok tanúságtevő jelenléte… törekedjünk erre!

 

 1. Közösség-építő alkalom lesz 21-én is, azaz most kedden Lábatlanon, az éves szentségimádási napon. Jöjjünk »lélekben és igazságban imádni az Urat«! A szokottól eltérően Szentmisével kezdünk, mert utána lelkigyakorlatra indulok.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

20. Hétfő Szent István király – Hazánkért

Gruby Dávid szn. – 1810 – tudós orvosainkért

21. Kedd Szent X. Piusz pápa – A liturgia szépségének felfedezéséért

Brust Dávid szn. – 1846 A magyar nyelv megbecsüléséért

Forró Magdolna szn. – 1904 – Tudományos munkát folytató nő­kért

22. Szerda Boldogságos Szűz Mária királynő

Beke József szn.  – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért

23. Csütörtök                         A rabszolga-kereskedelemről és annak eltörléséről való  megemlékezés napja – Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért
24. Péntek Szent Bertalan apostol
25. Szombat Kalazanci Szt. József áp, rendalapító,  – Egyházi iskoláinkért
26. Vasárnap Balogh Béla szn. – 1909 – hajóépítőkért

 

A 33. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 20. Hétfő 8 óra Szentmise  
Lábatlan ¼ 11 óra Szentmise előtte
 
Lábatlan!!! 21. Kedd 15 – 19 óra !!! Szentmise, majd Szentségimádás  
 
Lábatlan 24. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 25. Szombat 18 óra Szentmise: +Béla előtte
 
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal (100.szn.)

és N: +Wendl Vilma

utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.08.12.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért. Miközben ismét figyelmükbe ajánlom az imaszándéko­kat, megköszönöm az imaszövetség tagjainak, hogy csende­sen és megbízhatóan végzik szolgálatukat, a kilencedeket, biztosítva az imahátteret; valamint az imaszándékot rendsze­resen küldő testvérek fáradtságát, mellyel példát adnak, mi­ként hordozhatjuk nagyobb közösségünket is az Úr előtt.
 2. Folytatódott a szép munka Lábatlanon a Szent István templom és a kertje, valamint Süttőn a templom, a kápolna és a plébániaház kertjének ékesítésével. Urunk áldása legyen azokon, akik fáradoztak!

 

 1. Fényes ünnepek közelednek a héten, az ünnepi miseren­det figyelemmel olvassuk, különösen ügyelve Nagyboldog­asszony parancsolt ünnepére! Katolikus kereszténynek kiemelt, magyar ember­nek kétszere­sen is fényes ünnep. E napon ajánlotta első szent királyunk, István Or­szágát és Koronáját a Szűz Anya oltalmába. Ugyanúgy szenteljük meg, mint a va­sárnapot: Szentmisével. Ha saját hibánkból elmulasztjuk, az olyan megbántása az Úrnak, mintha a vasárnapot hagynánk el. Akár jól megérdemelt pihenésünket töltjük, akár munkahelyünkön állunk helyt, gondolkodjunk előre, és találjuk meg a módját a Szentmisén való részvételnek. Ne feledjük, az első századok keresztényei, (és a sok országban a ma élő keresztények is) nem a szabadnapon, hanem munká­ba menet – munkából jövet, üldözések, zaklatások közepette ünnepelte, ünnepli az Eucharisztiát. A nyaralás tervezéséhez belföldön hasznunkra lehet a miserend.hu vi­lághálós oldal.

 

 

 1. Közösség-építő alkalom lesz 13-án, azaz most hétfőn Piszkén, a Duna partján. Alkalmas időjárás esetén este hét órakor szalonna-sütéssel egybekötött beszélge­tés szerveztetik, »batyus« jelleggel, azaz ülőalkalmatosságot, és sütnivaló ele­delt, nyársat, italt hozván egymást is kínáljuk ez estén. Bővebb tudnivaló a közös­ségi oldalon terjed.

 

 1. Ötödször indul el Esztergomból a »Jerikó zarándoklat«, melynek célja imádsá­gos lélekkel körbejárni Hazánk trianoni határait, imádkozván az országért, nemze­tért. A múlt heti hirdetést ismételvén jelzem, hogy aki szívesen imádkozna velük, vagy csatlakozna, akár kisebb távolságra is, a http://jerikozarandoklat.blogspot.hu világhálós címen tájékozódhat. Sajnos pontos időpontot nem kaptam érkezésük kap­csán, így az iménti cím lehet tájékozódásunk alapja.

 

 1. Előre jelzem, hogy szentségimádás lesz 21-én, azaz keddhez egy hétre Lá­batlanon, a Szent István templomban! Iratkozzunk föl minél többen!

 

Szentatya 2018., augusztusi imaszándéka:  A családokért: hogy a politika és a gazdaság nagy döntései óvják a családokat, mint az emberiség kincsét.

 

Plébániai imaszándékok 2018., augusztus:  – Egykor közösségeinkhez tartozó, de azóta  lelkileg eltávolodott testvéreinkért: ismét leljenek otthonra Katolikus Egyházunk helyi sejtjeiben, a süttői és a piszkei plébániaközösségben. – A Nagy Szent Gergely imaszövetség tagjaiért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: – Hazánk Eucharisztiában való megújulásáért Nagyboldogasszony, és Szent István közbenjárására. –  Pál József most szentelt püspökért. –  Hitoktatókért, hittanosokért az új tanév elején.

P Mné E.:  – Azért, hogy a Nagyboldogasszony Ünnepe töltse be a szívünket – lel­künket jó szándékkal, hogy segítőkészséggel legyünk egymás iránt, szeretteink, családjaink körében és a munkatársainkkal szemben. – Azért, hogy Szent István ünnepe, a róla való megemlékezés legyen mindenki számára példakép, és legyen erős hittel való békés összetartás országunkban és egész Európában. – Azért, hogy a katasztrófában szenvedők tudjanak új otthonokat építeni, és ne veszítsék el az Úristenbe vetett hitüket.

Gné K.J.: Hogy családjaink Krisztust követve békében éljenek és gyakorolják a szeretet parancsát – Hogy Szent István király és a többi Árpád-házi szent közben­járása erősítse Plébánia-közösségünket és Nemzetünket. – A keresztségre váró­kért. – Házassági évfordulójukat ünneplő családtagokért.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

13. Hétfő  Boldog XI. Ince pápa ||| A világosi fegyverletétel napja – 1849
14. Kedd

                Szent Maximilián Kolbe áp, vt

15. Szerda Szűz Mária mennybevétele, azaz Nagyboldogasszony|||

Szent Tarzíciusz ||| Farbaky István szn.– 1837 – a villanyáram tá­rolását tökéletesítő feltalálókért

16. Csütörtök Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, SZT. RÓKUS
17. Péntek Feszty Adolf építész szn – 1846
18. Szombat Eudes Szent János – Buzgó papokért, papi hivatásokért

Szent Ilona – Szent életű édesanyákért

Európa nap Magyarországon – ‘betegeskedő’, lelkiekben el­öregedő  Európánkért

19. Vasárnap Szent Bernát – Szent életű szerzetesekért

 

 

A 33. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise: +Márton,

majd adoratio

előtte
Piszke 14. Kedd 18 óra!!! Előesti Szentmise
Nagyboldogasszony parancsolt ünnepe!!!
Lábatlan 15. Szerda 10 óra!!! Szentmise
Süttő 18 óra Szentmise
Süttő 16. Csütörtök 8 óra!!! Szentmise a szenvedő lelkekért
0
Lábatlan 17. Péntek 18óra Szentmise előtte
Süttő 18. Szombat 10 óra!!! Szentmise a Szent Ilona kápolnában előtte
Lábatlan 18 óra Szentmise: közös szándék
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

 

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód