Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.07.02.

Köszönet a Süttőn elkészült torony-felújításért, a Főegyházmegye anyagi segítségéért, a megnövekedett takarítási igényt is szorgosan végző testvérek fáradozásáért.

Ünnep Ma, Sarlós Boldogasszony ünnepén, templo­munk búcsú napján hálát adunk Piszkei Plébánia-közösségünk önállóságának 90 esztendejéért. Köszönet mindenkinek, aki munkájával, fáradozásaival hozzájárult a mai szép ünnephez, és azoknak is, akik az esztendő minden napján gondoskodnak közösségünkről, templomainkról.

A tablók és a mellékelt összefoglaló számok az elmúlt évtizedek emlékeit hordozzák. Reményeink szerint ez egy kiállítás kezdeti lépése. A számok összevetése mutatja, mennyire távolodik a keresztelések száma a temetésektől, ez utóbbiak javára…

Köszönet az anyagot összeállító testvérek fáradságáért is!

Ma, e templomban, a szokott feltételek mellett – Szentgyónás, Szentáldozás, a Szentatya szándékára végzett imádság – teljes búcsút nyerhetünk. Éljünk a lehetőséggel!

Jótékonyság Ma felajánláskor a Péter-filléreket gyűjt­jük. Tavaly a Szentatya karitatív tevé­kenységét támogatandó 40,595 Ft-ot továbbítottunk a három templomból, az országból pedig közel 56 millió forintot. Bővebben a http://www.magyarkurir.hu/hirek/julius-2-an-gyujtik-peterfillereket világhálós címen olvashatunk a gyűjtésről.

A Püspöki Kar folyamatos adománygyűjtést hirdet az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltételeinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakozhatunk e célra.

Öröm Mint arról a katolikus sajtóból értesültünk, Őszentsége Dr. Székely János püspök atyát nevezte ki a Szombathelyi egyházmegye főpásztorává. Személyét jól ismerjük, imádkozzunk érte! Beiktatása jövő szombaton lesz.

Ifjúság Jelentős lépést tettünk visszafelé, és idén már nem lesz nyári napközis foglalkozás a hittanosoknak. Tekintettel az igen szerény jelentkezésre, mindkét tervezett napközis hittanos hét – Süttőn és Piszkén – elmarad. Megtisztelt bizalmával az a 6 illetve 2 szülő, akik tervezték gyermekük számára e napokat. Megértésüket köszönjük. Az ugyancsak gyér érdeklődés ellenére a Pilismarótra tervezett tábort megtartjuk, mert ott a létszám épp a határon van.

Harangszó Tájékoztatom a testvéreket, hogy mindhárom templomban meghibásodott a harangozó berendezés, illetve időkapcsoló, ezért részlegesen, vagy teljesen kimaradnak a harangszók. A hibák kijavításáig türelmüket kérjük.

Orgonaszó Öröm számunkra, hogy az »Ars musica« aranyminősítésű kórus Vereckei Attila karnagy úr vezetésével emelik a mai Szentmise fényét, és megszólaltatják az orgonát. A hivatalos átadás azonban, melyen köszönetet mondunk az adakozóknak is,  ősszel, egy még meg nem határozott napon lesz,amelyre már most hívjuk és várjuk a testvéreket.

Imádság Imádkozzunk a héten többek között orgonaépítőinkért, hithirdetőkért, tankönyvírókért és a kínai népért. A héten várom a testvérek imaszándékait.

Reméljük, hogy diákjaink nem felejtették el egy jó Szent­gyónással zárni a tanévet. Családtagjaik, keresztszüleik, és idősebb testvéreik jó példája pedig buzdítja őket…

Süttőn a templomkert már nem munkaterület, de a szomszédos, életveszélyes ház miatt csak elölről közelíthetjük meg a templomot!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő Szent Tamás apostol
04. Kedd Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,KOVÁTS MIHÁLY orvos, nyelvújító, többek között a „Szükségben való és segedelem…” c. könyv SZN – 1768
05. Szerda                         CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR SZÜLETÉSNAPJA – 1853
06. Csütörtök Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Péntek ANGSTER JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1834 – orgonaépítőkértLÉNÁRD FÜLÖP (FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1905) SZN – 1862;
08. Szombat SZENT KILIÁN – hithirdetőkért
09. Vasárnap Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,MAKÓ PÁL SZÜLETÉSNAPJA – 1723 – tankönyvírókért

 

A 27. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 04. Kedd 16:15 Szentmise, majd temetés: +Eckl József
Piszke 05. Szerda 15 óra Temetés: +Blau Istvánné
Süttő 06. Csütörtök 17 óra Temetés, majd Szentmise:+Szporni Lászlóné
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise: +Blau Istvánné ob., majd adoratio előtte
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal, N:+Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)             és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.06.18.

 A mai szép ünnep erősítse hitünket, hogy Urunk Jézus jelenléte nem esetleges és időleges, hanem mindennapjaink részese akar lenni. Viszonozzuk ezt a szeretetet a gyakori Szentmise, Szentséglátogatás, Szentségimádás és a felkészült, tiszta lélekkel való Szentáldozás által.

Külön imádkozzunk azokért a fiatalokért és gyermekekért, akik a közelmúltban voltak elsőáldozók, de eltávolodtak a Szentségi Jézustól.

Urunk áldása legyen mindazokon, akik templomainkat, oltáraink­at feldíszítették, ahhoz hozzájárultak.

A Püspöki Kar adománygyűjtést hirdet az otthonukból elüldözött keresztények javára, amelyhez egy erre a célra létrehozott bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003) keresztül tudnak hozzájárulni. A gyűjtés elsődleges célja, hogy segítséget tudjunk nyújtani azoknak a keresztényeknek, akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakhelyükre, támogatva lerombolt otthonaik újjáépítését, a mindennapi élet feltételeinek megteremtését.   

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

19. Hétfő Szent Romuald apát
20. Kedd A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA
21. Szerda Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A ZENE ÜNNEPE
22. Csütörtök Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,WEÖRES SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1913
23. Péntek OLIMPIAI NAP
24. Szombat Keresztelő Szent János születése
25. Vasárnap Barlangok napja

 

A 25. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatása Szentmise…
Lábatlan 23. Péntek 10 óra!!! Szentmise,  majd adoratio előtt
Lábatlan 24. Szombat 18 óra Szentmise:+Eipl István, N:+Mária, Fiúk:+Ottó
Süttő 25. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Tóth és a Tóth család +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.06.04.

 Ma véget ér a húsvéti idő. Megköszönjük a  sok lelki ajándékot, amelyet ezen ötven nap alatt kaptunk. A harangszóra ismét az »Úr angyala« imádságot végezzük.

Ma a trianoni békediktátumtól szenvedőkre gondolva, Piszkén, a Szentmise után imádkozunk a (felújítandó)  országzászlónál.

Jövő vasárnap adunk hálát az elmúlt tanév ajándékaiért. A hálaadó Szentmisére várjuk a hittanosokat Szüleikkel, Kereszt szüleikkel együtt.

Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége.

Szombaton Főpásztorunk négy áldozópapot, három szerpapot (diakónust), és hat, a saját plébániájukon szolgálatot teljesítő állandó szerpapot (diakónust) szentel Esztergomban, a székesegyházban. Imádkozzunk értük. Közülük Horváth Márton jövő vasárnap délután öt órakor mutatja be első Szentmiséjét Nyergesújfalun. Tudjuk: »Egy újmisés áldásért érdemes egy pár új csizmát is szétszaggatni.«

Két hét múlva, 17-én, szombaton kerül sor az arra felkészült gyermekek első Szentgyónására. Imádkozzunk értük, hogy kitartsanak a jóban, és őszinte Szentgyónás után érezzék a tiszta lélek örömét. Imádkozzunk azokért is, akik megfeledkeztek az első örömről, amit a Jézussal való találkozás jelentett, és szinte minden fontosabb lett, mint a Szentmise, a szentgyónás vagy a szentáldozás. Térjenek meg!

A héten várom a testvérek imaszándékait!

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Szent Bonifác pp. És vt. ||| KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAPGÁBOR DÉNES SZN  – 1900; FIZIKAI NOBEL-DÍJ: 1971
06. Kedd Szent Norbert püspökTIRTS REZSŐ, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866
07. Szerda BÖZSÖNY DÉNES,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Csütörtök Prágai Szent Ágnes szűz  ||| AZ ÓCEÁNOK VILÁGNAPJA III,CZETZ JÁNOS, honvéd tábornok,  az argentin katonai térképészeti intézet és a katonai akadémia megalapítója és vezetője. SZN – 1822
09. Péntek Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Szombat APÁCZAI CSERE JÁNOS SZÜLETÉSNAPJA – 1625A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG NAPJA

OLÁH PÁL, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Vasárnap SZENT BARNABÁS APOSTOL

 

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatása Szentmise…
Süttő 05. Hétfő ½ 9 óra Szentmise előtt
Piszke 06. Kedd 08 óra Szentmise: +Emmer István
Süttő 10 óra Szentmise az Idősek Otthonában
Süttő 08. Csütörtök 18 óra Szentmise
Lábatlan 09. Péntek 18 óra Szentmise,  majd adoratio
19 óra Fehi-Bóra
Esztergom 10. Szombat ½ 11 óra Papszentelési Szentmise
Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel és unokája: +Aliz
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.05.29.

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

Köszönet mindenkinek, aki kertjeink karbantartásában és a helyiség kiürítésében közreműködött.

Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége.

Hétfőn délután történik a Piszkei templom orgonájának műszaki átadása. Mivel a munkálatok nem titkosak, ezért várjuk az érdeklődőket.

Ma délután a Lábatlani Borostyán  Baráti Kör majálist szervez a Búzás-hegyi térre. Minden érdeklődőt örömmel várnak.

Jövő vasárnap a trianoni békediktátumtól szenvedőkre gondolva, Piszkén, a Szentmise után imádkozunk a (felújítandó)  országzászlónál. Hozzunk mécsest.

Litániák rendje – 2017 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra

 

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

29. Hétfő ARÁNYI LAJOS SZN – 1812 – <orvosokért>  CHOLNOKY LÁSZLÓ SZN – 1899 – <gyógyszerészekért>
30. Kedd Szent István király ereklyéinek átvitele,IFJ. ENTZ GÉZA, A Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875
31. Szerda DOHÁNYMENTES VILÁGNAP
01. Csütörtök Szent Jusztinusz vértanú
02. Péntek Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk,Szent Erazmus vértanú (†303)
03. Szombat Jézus Szentséges SzíveLwanga szent Károly és társai vértanúk,

BÉKÉSY GYÖRGY SZN – 1899; ORVOSI-ÉLETTANI NOBEL-DÍJ: 1961

04. Vasárnap Szűz Mária Szeplőtelen SzíveA TRIANONI Békediktátum, Országunk felszabdalásának NAPJA

AZ ERŐSZAK ÁRTATLAN GYERMEKÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJA

 

A 22. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatása Szentmise…
Süttő 29. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szülők, +testvérek, +Nagyszülők, majd adoratio-s litánia előtt
Piszke 30. Kedd 08 óra Szentmise, majd litánia
Süttő 01. Csütörtök 18 óra Szentmise
19 óra Kuratóriumi ülés
Lábatlan 02. Péntek 13 óra Temetés: Szvoboda István
18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia
Lábatlan 03. Szombat 18 óra Szentmise: +Ughyné Fazekas Eszter és férje:+László
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Holdampf Tibor
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Bölcsődei beiratkozás 2017

Süttő Község Önkormányzata, mint a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda , Bölcsőde fenntartója a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

Beiratkozás időpontja:     2017. április 24-én   (hétfőn)      9,30 – 11,30 és 15,00 – 16,30 óra

  1. április 25-én   (kedden)     9,30 – 11,30 és 15,00 – 16,30 óra

Beiratkozás helye:         Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde

2543 Süttő, Rákóczi F. út 64. – intézményvezetői iroda

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája és Egészségügyi Kiskönyve,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa és munkaviszony igazolás (amennyiben a szülő egyedül neveli a gyermeket, csak az ő igazolása szükséges),
  • a tartós beteg, ételallergiás gyermek esetében a szakértői vélemény fénymásolata,
  • házi-gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,
  • amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy a jogosultságot megállapító határozat.

A bölcsődei felvétel:

A bölcsődében  a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától – 2018. augusztus 31. napjáig tart.

A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Süttő község közigazgatási területe.

A bölcsődei felvétel alapfeltétele, hogy a gyermek a 24. hónapos kort elérje.

A bölcsődei férőhelyek betöltése a beíratás alapján történik.

A bölcsőde 11 férőhellyel működik, több gyermek felvételére, férőhely fenntartására nincs lehetőség. A felvétel során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42/A.§ előírásai az irányadók.

A bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május 24.

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Süttő Község Önkormányzatához.

 

Süttő, 2017. március 8.

Dr. Józó Antal

jegyző

Betűméret
Kontrasztos mód