Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.15.

1.1 Imádkozzunk  Hazánkért, Nemzetünkért a mai szép napon! Továbbá a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! Különös szeretettel Szentatyánkért, akinek választási évfordulója volt, valamint a járvánnyal sújtott embertársainkért, azokon segítő orvosokért, ápolókért, legfőképpen békességért, megtérésért, és minden más, az emberiséget sújtó katasztrófa elkerülésért, úgy mint éhínség, háborúk, abortuszok, tiszta levegő és ivóvíz hiánya, etc. Van miért imádkozni, engesztelni!

 

1.2 Szentatya 2020., márciusi imaszándéka:  A kínai katolikusokért: imádkozzunk, hogy a kínai egyház kitartson az Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az egységben.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: -Azért, hogy a szeretetéhség ne a bűnök által legyen csillapíttassék, és a családokon belül tudjuk megtanulni, milyen fontos szerepe van a szeretetnek, hitnek, reménynek, és a megbocsátásnak!! – Azért, hogy az igazságszolgáltatás a rossz-szándékú emberek, a vétkesek javulására szolgáljon, ezzel is segítve a társadalomnak; aki rossz útra tévedett, tudjon mihamarabb jó útra visszatérni !! – Azért, hogy az orvostudomány minél hamarabb meg tudja állítani a korona vírus (COVID-19) fertőzését, és akik ebben szenvednek, mielőbb meggyógyuljanak!!
B.I.: -családokért; -azokért a betegekért, idősekért, akiket nem látogathatnak; – Ferenc pápáért; – papjainkért; – azon rokonaink lelki üdvéért (dédszüleink felmenői), akiket nem ismertünk. – Európa, Hazánk krisztusi megújulásáért;

 

Plébános: Azért, hogy a nagyböjtben minél többen elvégezzék a szentgyónásukat;

 

3.1 A Püspök atyák ajánlásai mellett további óvatosságra van szükség. Jó lélekkel fogadjuk meg ezeket. Eddig is törekedtünk a tisztaságra, ezután sem lesz másképpen. A következőket tartsuk meg:

– csak kézbe áldozzunk, tiszta  kézzel, és megtartva az ide vonatkozó szabályokat;

– ehhez kapcsolódik, hogy a perselygyűjtést ezután nem felajánláskor, hanem a Szentmise végén tartjuk, a kijáratnál. Kérjük, hogy adományaikat akkor helyezzék el;

– a közös szenteltvíz-használatot kerüljük, de bátran vigyünk magunkkal szenteltvizet otthonainkba;

– a kézfogást kerüljük;

Mindezt nem önmagunkért, vagy saját egészségünket féltve, hanem azon idősebb, vagy gyengébb immunrendszerű embertársainkra figyelve, akikkel találkozhatunk, és tudtunkon kívül továbbadhatjuk nekik a kórokozókat.

 

3.2 További rendelkezésig a liturgikus alkalmakat – Szentmisék, keresztutak, adoratiok – megtartjuk. Minden más alkalom – szentségi előkészítő, Fehi-Bóra, ministránsok foglalkozása, ifisek, énekkarosok, rózsafüzér társulatok találkozója –, elmarad, kivéve, ha azok liturgikus körülmények között történnek. Ha lesz ilyen, jelezni fogom. Fontos, hogy csak akkor vegyünk részt ezeken, ha egészségesnek érezzük magunkat. Betegen, lázzal, köhögve ne menjünk semmilyen közösségbe!!!

 

3.3 A Péliföldszentkeresztre tervezett plébánia-közi keresztút elmarad nagyböjt V. vasárnapján.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! A bíboros atya engesztelő imádságát külön lapon olvashatjuk, illetve megtaláljuk a  https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhálós címen.

 

 1. Evangelizáljunk! Jóllehet, elmaradt, illetve elmarad a leendő első osztályosok szüleinek a tájékoztatója, de reméljük, hogy előbb-utóbb visszatér a megszokott életrend. Ezért buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. A keresztutak Piszkén tematikusak lesznek. Aki szeretne bekapcsolódni, felolvasással szolgálni, Sárdi Tibor testvérünknél érdeklődjön.

 

5.8. A nagyböjti szentbeszéd-sorozat befejező részeként holnap, hétfőn ismét nagyböjti elmélkedést hallhatunk Süttőn, az esti Szentmise keretében, Ftdő Cselik László atyától. László atya a Szentmise előtt gyóntatni fog. Szánjunk időt a lelkünkre, és tegyük szabaddá magunkat erre az estére is, megtisztelve a vendég atyát, aki messziről érkezik hozzánk.

 

 1. A korábbi évek hagyománya szerint március 15-22-ig tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk. Kérjük, hogy adományaikat azon a héten hozzák maguk­kal ide, a templomba. Az adományokat a karitász munkatársak fog­ják szétosztani a rászorulóknak. Tavaly a kedves hívek buzgóságából Süttőn és Piszkén 180-180 kg élelmet 26, illetve 18 család között tudtunk szétosztani.

 

A polgári esztendő 12. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise, benne lelkigyakorlatos Szentbeszéd,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 19. Csütörtök 18 óra Nem lesz Szentmise  
 
Piszke 20. Péntek 17:30 Keresztúti áhítat alatta
18 óra Szentmise  
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise: +Pataki László és +Pataki István  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelmann József és +Lengyel József  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Mária Róza szerz. nővérért  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

16. Hétfő Kölni Szent Heribert püspök/+1021/ – világi vezetőknek jó tanácsadókért
17. Kedd Szent Patrik, az írek térítője és nemzeti szentje (†461)
18. Szerda  Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító

A Pesti Kereskedelmi és Iparkamara megalakulása – 1850

19. Csütörtök Szent József – a Boldogságos Szűz jegyese
20. Péntek Boldog Csák Móric O.P. ||| Gestetner Dávid, a stencilgép és –papír feltalálója SZN – 1854
21. Szombat A költészet világnapja
22. Vasárnap A víz világnapja

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.13

Miközben imádkozzunk a járvány és a félelem megfékezéséért, jelzem, hogy

a tervezett liturgiák – keresztúti áhítatok és Szentmisék  – az eredeti rendben tarttatnak meg.

 

Miután a várható létszám – hosszú évek sose haladta meg a 60 – 70 főt, ezenfelül meglehetősen nagy területen és nagy légtérben (templom) történnek a cselekmények, nincs nagyobb kockázata a vírus terjedésének, mint a vásárlás, ügyintézés, tömegközlekedés közbeni találkozásnak bármilyen – tehát akár »szokásos« influenza, vagy nátha vírussal – való találkozásnak.

 

Akinek gyenge a szervezete, idős kora, betegsége miatt úgy érzi, kockázatos most közösségbe jönnie, az maradjon távol, és otthon kapcsolódjék be  a közös imádságba.

 

Aki teheti, jöjjön bátran.

 

A Püspök atyák ajánlásait mindeközben jó lélekkel fogadjuk meg. Eddig is törekedtünk a tisztaságra, ezután sem lesz másképpen. Mindazonáltal a következőket tartsuk meg:

– csak kézbe áldozzunk, feltéve, hogy tiszta a kezünk, és megtartjuk az ide vonatkozó szabályokat;

– a közös szenteltvíz-használatot kerüljük;

– a kézfogást ne erőltessük;

 

Fontos, hogy jelen helyzetben, figyelve a kellő óvatosságra, betartva a máskor is elvárható szabályokat (nem piszkáljuk az arcunkat se koszos, se tiszta kézzel, a pénz érintése után alaposan kezet mosunk, zsebkendőt használunk, etc.), a józanság vezérelje tetteinket.

 

Arra is figyeljünk, hogy a felfokozott hangulatban a hiábavaló vitákba, a dolgokat fekete-fehéren bemutató, sokszor politikai indíttatású eszmefuttatásokba – »minden rendben van« – »semmi sincs rendben«  – nem érdemes bekapcsolódni. Ki-ki tegye a dolgát, amennyire a körülmények engedik. Amint elmúlik a járvány, visszatér az élet az eredeti kerékvágásba. Nem mindegy, hogy utána hogyan nézünk egymásra: barátként, akik egymást segítve élték át e napokat, vagy ellenfelet látva a másikban.

 

Békességes napokat!

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.08.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! A héten még várom a testvérek imaszándékait márciusra!

Szentatya 2020., márciusi imaszándéka:  A kínai katolikusokért: imádkozzunk, hogy a kínai egyház kitartson az Evangéliumhoz való hűségében, és növekedjen az egységben.

 

 1. Tegnap Piszkén a ministránsok regionális lelki találkozója volt. Köszönet István testvérünknek, aki magára vállalta a házigazda szerepét, és azoknak, akik elfogadták a meghívást.

 

 1. A Püspök atyák ajánlásait jó lélekkel fogadjuk meg. Eddig is törekedtünk a tisztaságra, ezután sem lesz másképpen. Mindazonáltal a következőket tartsuk meg:

– csak kézbe áldozzunk, feltéve, hogy tiszta a kezünk, és megtartjuk az ide vonatkozó szabályokat;

– a közös szenteltvíz-használatot kerüljük;

– a kézfogást ne erőltessük;

 

 1. Evangelizáljunk! Pénteken a leendő első osztályosok szüleinek ismertetőt tartunk a hitoktatás lehetőségéről a piszkei iskolában. Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. A keresztutak Piszkén tematikusak lesznek. Aki szeretne bekapcsolódni, felolvasással szolgálni, Sárdi Tibor testvérünknél érdeklődjön.

 

5.7. Az énekelt Passió újabb próbája pénteken Piszkén, a Szentmise után lesz.

 

5.8. Folytatódik a nagyböjti szentbeszéd-sorozat. Holnap, hétfőn ismét nagyböjti elmélkedést hallhatunk Süttőn, az esti Szentmise keretében, Ftdő Cselik László atya ajkáról. László atya a Szentmise előtt gyóntatni fog. Szánjunk időt a lelkünkre, és tegyük szabaddá magunkat erre az estére is, megtisztelve a vendég atyát, aki messziről érkezik hozzánk.

 

5.9. Ma, vasárnap délután pedig Ftdő Szőcs László atya érkezik Piszkére, 16 órára gyóntatni.

 

 1. A korábbi évek hagyománya szerint március 15-22-ig tartósélelmiszer-gyűjtést tartunk. Kérjük, hogy adományaikat azon a héten hozzák maguk­kal ide, a templomba. Az adományokat a karitász munkatársak fog­ják szétosztani a rászorulóknak. Tavaly a kedves hívek buzgóságából Süttőn és Piszkén 180-180 kg élelmet 26, illetve 18 család között tudtunk szétosztani.

 

7.1.   Közeledik a magánszemélyek adóbevallásának ideje. Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Tavaly   633,640 adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 3.2 milliárd Ft értékben a katolikus egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük –, a nyugdíjas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni.

A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi ked­vezmények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támogatottságát jelzi.

 

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is.

7.2. Az egyes plébániák fenntartása azonban (villanyszámla, gázszámla, vízszámla, /mivel közületnek számít: kéményseprési díj, tűzvédelmi ellenőrzés, villamossági felülvizsgálat/, alkalmazottak tiszteletdíja, irodai költségek, kisebb-nagyobb javítások, közösségi alkalmak, etc.) alapvetően továbbra is a helyi közösségre tartozik, ahhoz csak rendkívüli esetben kaphat központi segítséget. Ezért megköszönve a sok támogatást a testvéreknek, valamint az önkéntes megajánlást szedő testvérek buzgóságát, jelzem, hogy akinek alkalmasabb, az utalással is adakozhat a plébániáink javára.

Az új rendszerben a hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 

A polgári esztendő 11. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 09. Hétfő 15 óra Temetés: +Géber Ferencné – Anna  
18 óra Szentmise: +Géber Ferencné – Anna,

 benne lelkigyakorlatos Szentbeszéd,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise: +János, +László, +Hozzátartozók  
 
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 12. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 13. Péntek 15 óra Temetés: +Kiss Mártonné – Judit, majd Szentmise  
Piszke 17:30 Keresztúti áhítat alatta
18 óra Szentmise  
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat  
 
Lábatlan 14. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise: a Schór és a Harkai család + tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, majd elsőgyónási előkészítő

(akik nem mennek az ünnepségre)

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Római Szent Franciska özvegy és szerzetesnő, Savio szent Domonkos
10. Kedd Negyven vértanú
11. Szerda Córdobai Szent Eulogius – üldözött keresztényekért
12. Csütörtök Kőszeghi-Mártony Károly *1783 –  életmentő lélegeztető készülék és a „gulyáságyú” feltalálója
13. Péntek Haggenmacher Károly szn. –  1835 – a síkszita és a daratisztító berendezés feltalálója
14. Szombat Nemzetközi akciónap a gátak ellen, a folyók, a víz és az élet mellett
15. Vasárnap Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

Dalmady Zoltán, A balneológia és sportorvoslás jeles alakja szn.– 1888

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.h

Szent Lipót Plébánia 2020.03.01.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! A héten várom a testvérek imaszándékait márciusra!

 

 1. A katolikus iskolák javára mintegy 62 ezer Ft-ot (30,000/22,070/10,765) továbbíthatunk a három templomból.

 

 1. Épültem a Süttőn és a Piszkén tartott Szentségimádáson résztvevők buzgóságán. Azok se szomorkodjanak, akik nem tudtak bekapcsolódni, mert lesz még alkalmunk adorálni, imádkozni.

 

 1. A héten elsőpéntek. Dicséretes e napon gyónni, Szentmisén részt venni, áldozni. Akinek nincs lehetősége erre, az a héten való Szentgyónással, és a héten egy köznapi Szentmisével is kifejezheti szándékát, így nem szakad meg a »nagy kilenced«, amiről korábban már olvashattunk.

 

5.1. A héten megkezdődött a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

5.3. Akinek nem volt lehetősége Hamvazószerdán Szentmisén részt venni, a Szentmise után részesülhet e szentelményben.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától. A keresztutak Piszkén tematikusak lesznek. Aki szeretne bekapcsolódni, felolvasással szolgálni, Sárdi Tibor testvérünknél érdeklődjön.

5.5. Készületünket segíti a ferences atyák által összeállított ‘Nagyböjti Lap’, mely letölthető a https://www.dropbox.com/sh/gv95hg958o6oadd/AAAo9mMzj9DvNzWo7u99BzYha?dl=0  világhálós címről, il­letve a lelki tükrök. Használjuk azokat!

 

5.6. A Szentatya nagyböjti üzenete a katolikus sajtóban olvasható, illetve letölthető a https://katolikus.hu/cikk/krisztus-neveben-kerunk-engesztelodjetek-ki-az-istennel-2kor-520ferenc-papa-uzenete-2020-nagybojtjere világhálós címről.

 

5.7. Terveink szerint idén is lesz énekelt Passió. Aki szívesen bekapcsolódik, az Sudár Zoltán testvérünknél jelentkezzék. Tervezett próba pénteken Piszkén, a Szentmise után.

 

5.8. A következő három hétfőn nagyböjti elmélkedéseket hallhatunk Süttőn, az esti Szentmise keretében, Ftdő Cselik László atya szájából. László atya a Szentmisék előtt gyóntatni fog. Szánjunk időt a lelkünkre, és tegyük szabaddá magunkat ezen estékre, megtisztelve a vendég atyát is, aki messziről érkezik hozzánk.

 

5.9. Jövő vasárnap pedig Ftdő Szőcs László atya érkezik Piszkére, délután 4 órára gyóntatni.

 

 1. Szerdán 17 órakor Süttőn, vasárnap a ¾ 10 órai Szentmise után Piszkén várom az elsőáldozók szüleit.

 

 1. Szombaton Piszkén a ministránsok regionális lelki találkozója lesz, délelőtt 10 órától. Mint vendéglátók szeretettel várjuk a szomszédos települések ministránsait is.

 

 

A polgári esztendő 10. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 02. Hétfő 13 óra Temetés: +Tornóczi Ferencné – Erzsébet  
16:30 Elsőgyónási felkészítő  
18 óra Szentmise, benne lelkigyakorlatos Szentbeszéd,

majd adoratio

előtte
 
Piszke 03. Kedd 8 óra Szentmise: +Gábor és +Szülei  
Lábatlan 11 óra Temetés: +Szűcs Józsefné – Erzsébet, majd Szentmise  
 
Süttő 04. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
17 óra Elsőáldozók szüleinek értekezlete  
18 óra Kuratóriumi ülés  
 
Süttő 05. Csütörtök 18 óra Szentmise: +Bargel Oszkár, és N: +Mann Emma előtte
19 óra Felnőtt útkereső hittan  
 
Piszke 06. Péntek 13 óra Temetés: +Losonczi Károlyné – Hedvig,

majd Szentmise

 
Süttő 15 óra Temetés: +Csobó Lászlóné – Georgina,

majd Szentmise

 
Piszke 17:30 Keresztúti áhítat (nem lesz Szentmise)  
Süttő 18 óra Keresztúti áhítat alatta
 
Piszke 07. Szombat 10 – 14 óra Regionális ministráns-találkozó  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 08. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +(Drága) Szülők és + (Szeretett) Férj  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

02. Hétfő Arany János  költő 1817. március 2-án született ||| Palugyai József, a magyar borászat egyik nemzetközi megismertetője szn – 1846
03. Kedd Krenner József Sándor, negyedszázadig a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója. szn – 1839
04. Szerda Szent Kázmér hitvalló ||| Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök
05. Csütörtök Nagy Lajos király 1326. március 5-én született
06. Péntek Árpád-házi Boldog Erzsébet
07. Szombat Szent Perpétua és Felicitas vértanúasszonyok,

Millner Tivadar, a volfrám izzószál szabadalmaztatója szn – 1899

08. Vasárnap Istenes Szent János szerzetes,

Pécsi Eszter, az első magyar mérnöknő szn – 1898

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.02.23.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra!

1.2. Egyúttal a világ éhezőiről tevékenyen emlékezzünk meg! Az asztalunkra került étel megbecsülése, a pazarlás kerülése, a magánúton, vagy karitatív szervezeteken keresztül való jótékonykodás teszi hitelessé az értük való imádságot! A hagyományos tartós-élelmiszer gyűjtés majd a nagyböjtben lesz.

 

 1. Ma a katolikus iskolák javára gyűjtünk. Tavaly e célra 68,650 Ft-ot, (2018-ban 44,650 Ft-ot) továbbítottunk a testvérek jóvoltából. Bővebben a https://katolikus.hu/cikk/orszagos-gyujtes-a-katolikus-iskolak-javara-53355033 világhálós címen olvashatunk.

 

 1. A héten kedden, azaz 25-én Süttőn, a héten pénteken pedig, azaz február 28-án Piszkén lesz Szentség­imádás. Délután 3 – 6 óráig imádjuk a kenyér színben rejtőző Urunkat. E napok a mi plébániáink szol­gálata az egész Főegyházme­gye képviseletében! Este litániával és Szentmisével zárjuk az alkalmakat. Iratkoztunk föl, jöjjünk, Jézus vár reánk. Mind­annyiunknak van kiért, miért imádkozni! Külön figyelemmel várjuk a bérmálásra, illetve elsőáldozásra készülőket. Buzgóságuk szép jele, ha bekapcsolódnak ezen alkalmakba.

 

 1. Ne feledjük, hogy Nagyböjtben a pénteki Szentmisék mindig Piszkén, a plébánia-templomban lesznek. A keresztúti áhítatok is itt lesznek, a Szentmisék előtt, kivéve a mostani pénteket, hiszen Szentségimádás lesz.

 

5.1. A héten Hamvazószerdával megkezdődik a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, vagyis minden 18-60 közötti katolikus keresztény e napon csak háromszor eszik és ebből egyszer lakhat jól, és tartózkodik a húseledeltől. E napon és minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem  megfelelő lelkület elérése, bűnbánatunk kifejezése a cél, szem előtt tartva Jézus szavát: „(…)ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van!” /Mt 6,18/

5.3. Hamvazószerdán idén Piszkén, a plébániatemplomban ünnepel a két plébánia közössége, este 6 órakor. A Szentmise keretében hamvazkodunk. Ha valami akadályozna e napon, jövő vasárnap, a Szentmise után részesülhetünk e szentelményben.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától.

5.5. Készületünket segíti a ferences atyák által összeállított ‘Nagyböjti Lap’, mely letölthető a https://www.dropbox.com/sh/gv95hg958o6oadd/AAAo9mMzj9DvNzWo7u99BzYha?dl=0  világhálós címről, il­letve a lelki tükrök. Használjuk azokat!

5.6. Terveink szerint idén is lesz énekelt Passió. Aki szívesen bekapcsolódik, az Sudár Zoltán testvérünknél jelentkezzék.

 

 

 

 

A polgári esztendő 9. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 24. Hétfő 15 óra Temetés: +Veszelka Lajos, majd Szentmise  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő!!! 25. Kedd 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +ifj. Horogi Ottó 17 -17:30
 
Piszke 26. Szerda 15 óra Temetés: +Horn Lászlóné   –  Erzsébet  
18 óra Szigorú böjti nap!!! Szentmise előtte
 
Süttő 27. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 28. Péntek 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise 17-17:30
19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 29. Szombat ½ 11  óra Szentmise:  +Sánta Lászlóné – Margit, majd temetés  
16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 01. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Staudinger és a Holdampf család

+ Tagjai

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, majd elsőgyónási előkészítő  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

24. Hétfő Szent Mátyás apostol

Hankóczky Jenő, A búza és a liszt minőségi értékelésének világhírű szakértője, a farinométer, a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszer, és a fermentográf megalkotója szn. Pusztazselyke, 1879

25. Kedd A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
26. Szerda Sigmond Elek, a szikes talajok kutatója szn. – 1873 – termőföldünk megbecsüléséért
27. Csütörtök Boldog Báthory László OSPPE, az első majdnem teljes magyar nyelvű bibliafordítás készítője

Karch Alajos malomtechnikus, többek között a Rugós porlasztószelep, és az Oldalt rázó hullámos sík szita feltalálója szn. – 1869

28. Péntek Rácz Aladár  cimbalomművész szn. – 1886

Jankó Sándor erdőmérnök, a háromszögháló-hibaelmélet kidolgozója szn. – 1866

29. Szombat  Gioachino Antonio Rossini szn. – 1792 –  zenészekért
01. Vasárnap  A nukleáris fegyverek elleni harc világnapja ||| A polgári védelem világnapja

 

Közelgő események

Március  2.,  hétfő,  18 óra

Március  9.,  hétfő,  18 óra

Március 16., hétfő,  18 óra

Triduum – Nagyböjti lelkigyakorlatos Szentbeszédek, előtte gyónási lehetőség

Ftdő Cselik László atya

Süttő
Március 7.,  szombat, 10 – 14 óra Regionális Ministráns lelki nap Piszke
Március 8.,   vasárnap, 16 óra Gyóntatás – Ftdő Szőcs László atya Piszke
Március 22., vasárnap, 16 óra Gyóntatás – Ftdő Szőcs László atya Süttő
Március 29., vasárnap, 15 óra

(11 óra: gyalogos zarándoklat indul Süttőről)

Regionális keresztút –

előtte gyóntatás 14 órától

Péliföld-szentkereszt

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

Betűméret
Kontrasztos mód
consectetur risus libero dapibus vel, non id