Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.04.12.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

1.2 A Nagypénteken elkezdett Isteni irgalmasság kilencedét, »Fehérvasárnapig«, az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig folytatjuk. Minél többen kapcsolódjunk be e szép imádságba. A közösségi oldalon is közvetíteni fogjuk a megjelölt időpontban.

 

1.3 A húsvéti időben a harangszóra a Regina coeli-t, azaz »Mennynek Királyné Asszonya« imádságot végezzük. Jámbor szokás, ha ebben az időben a »Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt« fohásszal köszöntjük egymást!

 

1.4 Ma délben a Szentatya szavait, buzdítását hallhatjuk, majd »Urbi et Orbi« áldásban részesülhetünk. Ha élő, egyenes adásban hallgatjuk, követjük, teljes búcsúban részesülhetünk, a szokott feltételek mellett.

 

2.1 Köszönet mindenkinek, akik templomaink díszítéséről két kezük munkájával, adományaikkal gondoskodtak. Öröm megtapasztalni mindazok nyitottságát, akik a közvetítésekbe való bekapcsolódással, a meghatározott órákban a templomainkba való betéréssel, üzeneteikkel kifejezték, kifejezik, és a jövőben kifejezni szándékoznak, hogy plébániáink élnek, életrevalóak. Köszönet kántorunk, az asszisztencia, a közvetítést végzők, a sajtóapostolkodást végző testvérek áldozatosságáért!

Köszönet a kis húsvéti gyertyákért, melyeket Esztergomból, a kegytárgyboltból ajánlottak föl. Amikor betérünk a templomba, vihetünk belőle, amíg a készlet tart. Fogadják szeretettel!

 

3.1 A süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos  esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – ki lehet jönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

Mindez pedig a hatósági intézkedések tükrében. Ha azok szigorodnak, felelősen mi is ahhoz igazodunk.

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból. Szentáldozáshoz a liturgiákon kívül, megfelelő szabályok megtartásával járulhatunk. E szabályokat helyben ismertetem. Jelzem a táblázatban, amikor erre lehetőség nyílik.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk!

Engesztelő imádságokat találunk a  https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-egyutt-naprol-napra-jarvany-megszunesert világhá­lós címen.

 

3.5 A Szentmiséket, liturgiákat a jelzett időpontokban továbbra is végzem, zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket, mint például a fentebb említett kilencedet.

 

A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

 

 

 

A közvetítéseknél is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

  1. Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

 

  1. Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

 

  1. A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, például ezekkel a szavakkal:

Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,

hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

 

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást, pihenéssel, egymással való törődéssel!

Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

 

3.7. A családi liturgiákhoz segédanyagot , ötleteket találhatunk a

https://katolikus.hu/cikk/segedanyag-a-nagyhet-szemelyes-es-csaladi-imadsagaihoz

világhálós címen. Lehetőség ez az időszak, hogy újra felfedezzük a családi közös imádság szépségét, értékét. Azoknak is lehetőség ez az időszak, akik családjukban egyedüliként gyakorolják a hitüket. A gondokat bajokat türelmesen viselve, keresztényi derűt sugározva tehetünk tanúságot a hittől távolabb járó, illetve azt nem gyakorló családtagjaink felé.

 

Áldott, allelujás Húsvétot a testvéreknek és szeretteiknek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A polgári esztendő 15. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje megjegyzés
 
Lábatlan 13. Húsvét

hétfő

10 óra Szentmise Szentmise után áldozás, mintegy 11 órakor ,

gyóntatás kérésre a templom­kertben – délig

 
Süttő 14. Kedd 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Gyóntatás Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 15. Szerda 18 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 16. Csütörtök 8 óra Szentmise Gyóntatás Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 17. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Szombat 8 óra Szentmise Gyóntatás Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 19. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – délig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után áldozás, mintegy 11 órakor

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő Szent I. Márton pápa  ||| Schilick Ignác vasgyáros, az első magyar vasöntők egyike. szn. ,  1821.
14. Kedd Tóth Árpád szn. – 1886 – költőinkért
15. Szerda Paál Árpád szn. – 1889 – tudományos kutatóinkért
16. Csütörtök Lőrenthey Imre szn. – 1867 – földrajz-tudósainkért
17. Péntek Nemzetközi műemléknap – emberséges és életszerű műemlékvédele­mért
18. Szombat  Wodetzky Lajos szn. – 1821 – feltalálóinkért és megbecsülésü­kért
19. Vasárnap Belák Sándor, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek hasznosításának kutatója SZN – 1919

Tessedik Sámuel szn. 1742., evangélikus lelkész, író, pedagógus, az alföldi mezőgazdaság gyakorlati fejlesztője, a lucerna magyarországi meghonosítója.

 

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.04.05.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

1.2 A Szentatya, a plébánia és a testvérek áprilisi imaszándékait alább olvashatjuk.

Szentatya 2020., áprilisi imaszándéka:  A függőségekből való szabadulásért: Imádkozzunk azért, hogy a függőségekben szenvedők segítséget és támogatást kapjanak.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: 

P Mné E.: -Azért, hogy Húsvét Ünnepének örömét, kegyel­mét merjük kérni imáinkban, Jézus Krisztus feltámadásá­ban! – Azért, hogy a betegek és a szomorkodók Jézus Bol­dogságos Anyjánál, Szűz Máriánál tudjanak vigasztalódni! – Azért, hogy a Világ összes papjai a járvány ellenére is tudjanak Szentmisét bemutatni, jó erőben, jó egészséggel!!   B.I.:Járvány megszüntetéséért, áldozataiért; – a megváltás értékének, misztériumnak felismeréséért; – püspökeinkért;  – Európa megtéréséért;

– családjainkért;  Plébános: Azért, hogy a szentáldozásra, bérmálkozásra készülők  tartsa­nak ki, és ne veszítsék el lelkesedésüket; Azokért, akik krízis-helyzetbe kerülnek: kapja­nak támogatást gondjaik megoldásához;

 

3.1 A nagyheti szertartások is rendhagyó módon, a kedves hívek távollétében tarttatnak meg. A rendkívüli helyzetben a süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos  esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – lehet kijönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:

 

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

Mindez pedig a hatósági intézkedések tükrében. Ha azok szigorodnak, felelősen mi is ahhoz igazodunk.

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból. Szentáldozáshoz a liturgiákon kívül, megfelelő szabályok megtartásával járulhatunk. E szabályokat helyben ismertetem. Jelzem a táblázatban, amikor erre lehetőség nyílik.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk!

A bíboros atya engesztelő imádságát   megtaláljuk a https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhá­lós címen.

 

3.5 A Szentmiséket, liturgiákat a jelzett időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket, mint például a keresztúti áhítatot.

Itt köszönöm meg a közvetítésben és a szükséges segédkezésben résztvevő testvéreink áldozatos munkáját, és mindazok érdeklődését, akik figyelemmel kísérik ezeket a közvetítéseket, különös tekintettel a fiatalokra.

 

A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés. Főegyházmegyénk központi eseményeit külön is feltüntettem, hogy azokat a jelölt csatornákon tudjuk követni.

 

A közvetítéseknél is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

  1. Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.
  2. Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.
  3. A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, például ezekkel a szavakkal:

Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,

hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

 

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást, pihenéssel, egymással való törődéssel!

Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

 

3.7. A családi liturgiákhoz segédanyagot , ötleteket találhatunk a

https://katolikus.hu/cikk/segedanyag-a-nagyhet-szemelyes-es-csaladi-imadsagaihoz

világhálós címen. Lehetőség ez az időszak, hogy újra felfedezzük a családi közös imádság szépségét, értékét. Azoknak is lehetőség ez az időszak, akik családjukban egyedüliként gyakorolják a hitüket. A gondokat bajokat türelmesen viselve, keresztényi derűt sugározva tehetünk tanúságot a hittől távolabb járó, illetve azt nem gyakorló családtagjaink felé.

 

5.1.  Tudjuk, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. 5.2. Többek között (…) Nagypénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől, az egészséges felnőtt ember pedig 18 – 60 éves koráig e napon csak háromszor ehet, és ebből egyszer lakhat jól! A jelenlegi helyzet nehézségeit is felajánlhatjuk bűnbánatunk jeleként, engesztelésül is.  Megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

6.1. Köszönetet mondok mindenkinek, aki a sajátos körülmények között is segített templomaink díszítésében, kertjeink, a szabadtéri kálvária rendbehozatalában!

 

 

 

 

 

 

 

 

A polgári esztendő 15. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje megjegyzés
 
 Süttő 06. Nagy

hétfő

18 óra Szentmise  
 
Süttő 07. Nagy

kedd

8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Gyóntatás Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 08. Nagy

szerda

18 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Közvetítés 09. Nagy-csütörtök 10 óra Bíboros atya üzenete Bonum TV, világháló
18 óra Szentmise a Főpásztorral
Süttő 19 óra Szentmise

 az Utolsó Vacsora emlékére

A templom a Szentmise után – 21 óráig nyitva, magánimádság céljára

Szentmise után áldozás kérésre,

gyóntatás kérésre a templom­kertben – 20 óráig

 
Közvetítés 10. Nagy-péntek 9 óra Keresztút Gábor püspök atyával Bonum TV, világháló
Süttő 10 óra Keresztúti áhítat

a Süttői kálvárián, majd a kápolnában a szentsír megnyitása

 
Közvetítés 15 óra Liturgia György püspök atyával Bonum TV, világháló
Piszke 17 óra Keresztúti áhítat

 a Piszkei kálváriáról

 
18 óra Nagypénteki Liturgia  
 
Süttő 11. Nagy-szombat 11-12 óra Csendes Szentségimádás

A templom nyitva magánimádság   céljára

Alatta a templom­kertben délig
Közvetítés 18 óra Vigília a Bíboros atyával Bonum TV, világháló
Lábatlan 20 óra Vigília és Szentmise  
 
Süttő 12. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – délig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után áldozás, mintegy 11 órakor
Közvetítés 11 óra Szentmise a Bíboros atyával Duna televízió

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Ybl Mikós szn. – 1814 – építészeinkért
07. Kedd De la Salle Szent János –  keresztény nevelőkért ||| Egészségügyi világnap
08. Szerda Koltay Pál, A méhészkedés szakértője és szakírója SZN – 1896 – méhészeinkért
09. Csütörtök Vásárhelyi Győző –  festőművész szn. – 1906.
10. Péntek Nemzeti rákellenes nap – betegeinkért és felelős viselkedésért
11. Szombat Szent Szaniszló püspök, vt. ||| a Parkinson-kór világnapja
12. Vasárnap A Muhi csata emléknapja – 1241 ||| az űrhajózás napja

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.29.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

1.2 Várom a testvérek áprilisi imaszándékait.

 

3.1 A rendkívüli helyzetben a süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos  esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – lehet kijönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – csak a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! Egy új kezdeményezés szerint délben a Szentatya és a Bíboros atya engesztelő imádságát   közösen végezzük. A https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-egyutt-naprol-napra-jarvany-megszunesert világhálós címen olvashatunk erről.

 

3.5 A Szentmiséket a jelzett időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket, mint például a keresztúti áhítatot.

Itt köszönöm meg a közvetítésben és a szükséges segédkezésben résztvevő testvéreink áldozatos munkáját, és mindazok érdeklődését, akik figyelemmel kísérik ezeket a közvetítéseket, különös tekintettel a fiatalokra.

A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

 

Itt is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

– Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

– Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

– A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, a túloldalon írt imádságot mondva. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

 

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást, pihenéssel, egymással való törődéssel!

{{Itt köszönöm meg a példamutató egymásra-figyelést, az irányomban is megnyilvánuló törődést – kertrendezés, érdeklődés, »maszkok« készítése –, és minden imádságot!}}

Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Most különösen is igye­kezzünk jól fel­használni ezt a kegyelmi időt. Tudjuk, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. 5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Ha azonban a rendkívüli állapo­tok miatt nem tudunk beszerezni húsmentes eledelt, úgy felmentésünk van, és más módon fejezzük ki a bűnbánatunkat. A jelenlegi helyzet nehézségeit is felajánlhatjuk bűnbánatunk jeleként, engesztelésül is. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

6.1 A héten elsőpéntek. Mivel akadályoztatva vagyunk, a lelki-áldozást végezve nem szakad meg a nagykilenced.

 

7.1 Jövő héten megkezdődik a nagyhét. Ezek a szertartások sajátosak lesznek az idén. Mindazonáltal barkát szentelünk, de azokat eltesszük, és majd a járvány elmúltával vihetjük magunkkal otthonainkba.

 

A polgári esztendő 14. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje Gyóntatás
 
 Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise  
 
Süttő 31. Kedd 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 01. Szerda 18 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 02. Csütörtök 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 03. Péntek 18 óra Szentmise, majd litánia  
 
Süttő 04. Szombat 8 óra Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

Szentmise után kérésre a templom­kertben – 9-ig
 
Süttő 05. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – 9-ig nyitva, magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

30. Hétfő Szent Quirinus (Kerény)
31. Kedd  Szabó Lőrinc szn – 1900
01. Szerda Zsigmondy Richárd – 1865 (kémiai Nobel-díj: 1925)
02. Csütörtök Andersen szn – a meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja
03. Péntek

Chichesteri Szent Richárd püspök +Dover, 1253. április 3.

04. Szombat Zipernowsky Károly szn.  – 1853 – mérnökeinkért |||  Kőrösi Csoma Sándor szn.– 1784 – Hazánk jó hírnevéért
05. Vasárnap Urunk szenvedése »Virágvasárnap« ||| Ferreri Szent Vince – Hithirdetőkért

 

 Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splp

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.03.23.

1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott embertársain­kért, azokon segítő orvosokért, ápolókért, legfőképpen békességért, megtérésért, és minden más, az emberiséget sújtó katasztró­fa elkerülésért, úgy mint éhínség, háborúk, abortuszok, tiszta levegő és ivóvíz hiánya, etc. Van miért imádkozni, engesztelni!

 

3.1 A Püspök atyák rendelkezése szerint 2020., március 21-e, szombat déltől további rendelkezésig semmilyen közös liturgikus alkalom nem lesz templomainkban.

A süttői templom a jelzett időszakban lesz nyitva magánimádság céljaira, míg a másik két templom csak alkalomadtán.

Betérve a következő szabályokat tartsuk meg:

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – csak a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk! A bíboros atya engesztelő imádságát   megtaláljuk a https://www.esztergomi-ersekseg.hu/hirek/fopasztorunk-imadsaga-jarvany-idejen világhá­lós címen.

3.5 A Szentmiséket általában a szokott időpontokban végzem, de mindig zárt ajtók mögött. A kezdetén harangozni fogok, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét. A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

Itt is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

– Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

– Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

– A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, a túloldalon írt imádságot mondva. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

A kért szándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

5.1. Tart a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Most különösen is igye­kezzünk jól fel­használni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett van­nak közös, kötelező for­mái is a böjtnek.

5.2. Többek között (…) minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végé­ig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Ha azonban a rendkívüli állapo­tok miatt nem tudunk beszerezni húsmentes eledelt, úgy felmentésünk van, és más módon fejezzük ki a bűnbánatunkat. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem megfelelő lelkülettel a bűnbánatunk kifejezése a cél.

 

  1. A tartósélelmiszer-gyűjtést felfüggesztjük. A már megérkezett élelmet alkalmas időben juttatjuk el a rászorulókhoz.
A polgári esztendő 13. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje Gyóntatás
Süttő 21. Szombat 18 óra Szentmise: +Mária Róza szerz. nővérért  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
 Süttő 23. Hétfő 18 óra Szentmise  
 
Süttő 24. Kedd 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

 ½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
Süttő 25. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

 
 
Süttő 26. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Süttő 28. Szombat 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 
Süttő 29. Vasárnap 8 óra Szentmise

A templom ½ 9 – ½ 10-ig nyitva,

 magánimádság céljára,

utána 20 óráig az előcsarnok

½ 9 – ½ 10

Kérésre a templom­kertben

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

23. Hétfő Meteorológiai világnap
24. Kedd A tuberkolózis világnapja

Hevenesi Gábor, Magyarország első atlaszának készítője SZN – 1656

25. Szerda Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, A reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, SZN – 1795

26. Csütörtök  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Péntek II. Rákóczi Ferenc szn – 1676
28. Szombat Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Vasárnap  Kosztolányi Dezső szn – 1885

 

 Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy

a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,

jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Betűméret
Kontrasztos mód
ante. commodo ut id efficitur. non dictum massa consectetur