Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.01.19.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra!

 

 1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 25-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 20-án, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára.

 

 1. A keresztények egységéért imádkozunk a héten. A közös imádságra lábatlani református testvéreinkkel idén február 2-án és 9-én kerül sor.

 

 1. Tartsuk szem előtt, hogy hétfőn Békés Antal atyáért, szombaton Stibál Károly atyáért, egykori lelkipásztorainkért ajánljuk a Szentmise áldozatot!

 

 1. Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

 1. Folytatom a leendő elsőgyónók felkészítését. A korábban kiadott papírnak megfelelően Piszkén ma, azaz 19-én, a Szentmise után, Süttőn holnap, azaz 20-án délután fél ötkor várom őket. Áttekintjük, hogy az elmúlt hetekben hol vettek részt a Szentmiséken, ezért hozzák magukkal a misenaplójukat!

A bérmálási előkészítő is folytatódik, a héten szombaton, azaz 25-én várom őket Süttőre, délután fél ötre.

 

 1. A Szentatya rendelkezése nyomán jövő vasárnap az »Isten Igéjének vasárnapja« lesz, ami a régi, szeptemberi »Szentírás vasárnapja« helyébe lép. Ezért kérem, hogy jövő vasárnapra, azaz január 26-ra (illetve előtte, 25-re, a szombat esti Szentmisére) hozzuk magunkkal a Szentírásunkat, hogy megáldhassuk azokat.

 

A 4. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 20. Hétfő 16:30 Elsőgyónási előkészítő  
18 óra Szentmise: +Békés Antal atya, majd adoratio előtte
19 óra Testületi tanácskozás  
 
Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 22. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 23. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Hitoktatói megbeszélés  
 
Lábatlan 24. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 25. Szombat 16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Stibál Károly atya  
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás  
 
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, Esztergomi Boldog Özséb rendalapító
21. Kedd Szent Ágnes szűz és vértanú ||| Madách Imre (SZN. 1823.) drámaíró, költő
22. Szerda Szt. Vince diakónus, vt.,  B. Batthyány-S. László,  – orvosokért

A Magyar Kultúra Napja – A Himnusz születésnapja

23. Csütörtök Lajta Béla – építész Szn 1873
24. Péntek Szalézi Szent Ferenc – újságírókért
25. Szombat Szent Pál apostol megtérése
26. Vasárnap Szent Timóteus és Szent Titusz püspök

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Szent Lipót Plébánia Hirdetések 01.12

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint a Szentatya és a testvérek imaszándékaira!

 

 1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 25-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 20-án, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 13-án, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

 

 

 

 

A 3. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra A Süttői és Piszkei Gazdasági bizottságok ülése  
 
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 15. Szerda 13 óra Temetés:   +Hujber Győzőné – Elvira,

majd Szentmise

 
 
Piszke 16. Csütörtök 15 óra Temetés:  +Sebők Pál,

majd Szentmise

 
Süttő 19 óra Felnőtt-Útkereső hittan  
 
Lábatlan 17. Péntek 13 óra Temetés: +Di Giovanni Károlyné – Rajcsik Gizella  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 18. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő Szent Hilarius igaz tanítás ismeretéért

Steinschneider Lilly, Magyarország első női pilótája. SZN – 1891

14. Kedd Szent Félix
15. Szerda Remete Szent Pál

Mártonfi József (szn 1746.)püspök, egyházi író.

16. Csütörtök Szent Marcellus pápa (+287)
17. Péntek Remete Szent Antal apát |||  Alpár Ignác építész (SZN 1855.) Számos historizáló középületünk tervezője.
18. Szombat Szent Piroska – napjaink hitvalló, vértanú keresztényeiért

Árpád-házi Szent Margit – engesztelésül népünkért

19. Vasárnap Nagyváthy János (szn 1755.) Első gazdasági szakírónk, »A szorgalmatos mezei gazda« című, első jelentős magyar nyelvű mezőgazdasági szakkönyvünk szerzője.

Sztoczek József (szn 1819.) a Műegyetem első rektora

 

 

 

 

 

 

 

Szentatya 2020., januári imaszándéka:  A világbéke előmozdításáért: Imádkozzunk, hogy a keresztények, a más vallások követői, és minden jóakaratú ember a békét és igazságosságot mozdítsa elő a világban.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Azért, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mutassa meg a Világnak, hogy az Eucharisztia miként válhat a megbocsátás és a megbékélés forrásává, és e kiengesztelődés helye lehessen Magyarország. -Azért, hogy figyeljünk oda az idősebbek tanácsaira, tapasztalataira, még ha nem is mindig teszünk úgy, ahogyan ők cselekedtek, de legalább kellő tisztelettel hallgassuk meg, amit üzennek a mai kor embereinek! – A családok egyben-maradásáért, összefogásáért, a bajba jutottakért, segítve őket és egymásért ! -Azért, hogy akik bármilyen okból rossz útra tértek, tudjanak újra bízni Istenben, és legyen önbizalmuk, hogy sikerül megjavulniuk, és a társadalmi életben találják meg a helyüket.
B.I.: -vizsgázókért, -iskolaválasztás előtt állókért, – elsőáldozásra, bérmálkozásra készülőkért, – hitoktatókért, – Európáért, – szerzetesnőkért,

– Hazánkért,  – háborúk áldozataiért, – egyházközségeinkért;

S.Z.: – kispapjainkért, hogy a szenteléshez közeledve elegendő kegyelmet kapjanak Isten szent egyházának méltó szolgálatához; – ministránsainkért, ifjúságunkért, hogy szerető, összetartó közösség alakuljon ki a három templom közössége között; – a süttői kántor néniért, hogy gyógyulása teljes legyen, szolgálatát pedig ismét örömmel, lelkesen tudja ellátni; – plébánosunkért, hogy mindig Krisztusi örömmel, és lelkesedéssel tudja végezni közösségeinkben a Legszentebb áldozat bemutatását, a Szentségek kiszolgáltatását, és minden rá bízott feladatot :);

 

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/  által.

 

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.01.05.

 1. Imádkozzunk a héten többek között szerzeteseinkért, feltalálóinkért, orvosainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Ne feledjük, hogy Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Akár ma este Lábatlanon, akár holnap, hétfőn Süttőn veszünk részt Szentmisén, egyaránt megszenteljük a napot.

 

A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

Egyeztetett időpontban örömmel látogatom meg a test­véreket, hogy a házszentelés szolgálatával kérjem Urunk áldását 2020-ra is a házban lakók életére.

 

 1. Hetvenhét éve, 1943. január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarban, amelynek során szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. Imádsággal emlékezünk meg hőseink­ről! Ezért jövő héten Lábatlanon szombaton este, Süttőn és Piszkén a va­sárnapi Szentmisén róluk emlékezünk. Hozzunk magunk­kal mécseseket, hogy azokat a Szentmisék után az em­lékműveknél elhelyezve imádkozhassunk e férfiakért!

 

 1. A Piszkei Képviselő Testület tagjait január 25-én, szombaton Piszkén, a Süttői Képviselő testület tagjait január 20-án, hétfőn Süttőn várom este 7 órára az adott plébániára. Előtte, január 13-án, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

 

 1. Továbbra is várom a testvérek január hónapra szánt imaszándékait.

 

 1. Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás esetén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

 

 1. Nagy örömmel tölt el, hogy a püspök atyák buzdítása nyomán sokan éltek a lehetőséggel és elkezdték a »Nagykilencedet«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 06. Hétfő 18 óra Szentmise és vízszentelés  
 
Piszke 07. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 08. Szerda 8 óra Szentmise   a Szenvedő lelkekért  
 
Süttő 09. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 10. Péntek 13 óra Temetés: +Bodor Irén  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 11. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
07. Kedd Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Horváth László, vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló SZN – 1921

08. Szerda Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője szn – 1865
09. Csütörtök Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Péntek Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Szombat Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Vasárnap Újhelyi Imre, mezőgazdász, állatorvos, a szarvasmarha-gümőkór elleni, Bang-Újhelyi-eljárás egyik kidolgozója; az óvári és az illmici csemege sajt előállítója. SZN – 1866

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
eleifend vulputate, non massa Curabitur risus. ut Aenean