Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.02.23.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra!

1.2. Egyúttal a világ éhezőiről tevékenyen emlékezzünk meg! Az asztalunkra került étel megbecsülése, a pazarlás kerülése, a magánúton, vagy karitatív szervezeteken keresztül való jótékonykodás teszi hitelessé az értük való imádságot! A hagyományos tartós-élelmiszer gyűjtés majd a nagyböjtben lesz.

 

 1. Ma a katolikus iskolák javára gyűjtünk. Tavaly e célra 68,650 Ft-ot, (2018-ban 44,650 Ft-ot) továbbítottunk a testvérek jóvoltából. Bővebben a https://katolikus.hu/cikk/orszagos-gyujtes-a-katolikus-iskolak-javara-53355033 világhálós címen olvashatunk.

 

 1. A héten kedden, azaz 25-én Süttőn, a héten pénteken pedig, azaz február 28-án Piszkén lesz Szentség­imádás. Délután 3 – 6 óráig imádjuk a kenyér színben rejtőző Urunkat. E napok a mi plébániáink szol­gálata az egész Főegyházme­gye képviseletében! Este litániával és Szentmisével zárjuk az alkalmakat. Iratkoztunk föl, jöjjünk, Jézus vár reánk. Mind­annyiunknak van kiért, miért imádkozni! Külön figyelemmel várjuk a bérmálásra, illetve elsőáldozásra készülőket. Buzgóságuk szép jele, ha bekapcsolódnak ezen alkalmakba.

 

 1. Ne feledjük, hogy Nagyböjtben a pénteki Szentmisék mindig Piszkén, a plébánia-templomban lesznek. A keresztúti áhítatok is itt lesznek, a Szentmisék előtt, kivéve a mostani pénteket, hiszen Szentségimádás lesz.

 

5.1. A héten Hamvazószerdával megkezdődik a ‘Szent Negyven-nap’, vagyis a Nagyböjt. Igye­kezzünk jól felhasználni ezt a kegyelmi időt. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

5.2. Hamvazószerdán szigorú böjtöt tartunk, vagyis minden 18-60 közötti katolikus keresztény e napon csak háromszor eszik és ebből egyszer lakhat jól, és tartózkodik a húseledeltől. E napon és minden nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől. Természetesen nem az önsanyargatás, hanem  megfelelő lelkület elérése, bűnbánatunk kifejezése a cél, szem előtt tartva Jézus szavát: „(…)ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van!” /Mt 6,18/

5.3. Hamvazószerdán idén Piszkén, a plébániatemplomban ünnepel a két plébánia közössége, este 6 órakor. A Szentmise keretében hamvazkodunk. Ha valami akadályozna e napon, jövő vasárnap, a Szentmise után részesülhetünk e szentelményben.

 

5.4.  Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától.

5.5. Készületünket segíti a ferences atyák által összeállított ‘Nagyböjti Lap’, mely letölthető a https://www.dropbox.com/sh/gv95hg958o6oadd/AAAo9mMzj9DvNzWo7u99BzYha?dl=0  világhálós címről, il­letve a lelki tükrök. Használjuk azokat!

5.6. Terveink szerint idén is lesz énekelt Passió. Aki szívesen bekapcsolódik, az Sudár Zoltán testvérünknél jelentkezzék.

 

 

 

 

A polgári esztendő 9. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 24. Hétfő 15 óra Temetés: +Veszelka Lajos, majd Szentmise  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő!!! 25. Kedd 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +ifj. Horogi Ottó 17 -17:30
 
Piszke 26. Szerda 15 óra Temetés: +Horn Lászlóné   –  Erzsébet  
18 óra Szigorú böjti nap!!! Szentmise előtte
 
Süttő 27. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 28. Péntek 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise 17-17:30
19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 29. Szombat ½ 11  óra Szentmise:  +Sánta Lászlóné – Margit, majd temetés  
16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 01. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Staudinger és a Holdampf család

+ Tagjai

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, majd elsőgyónási előkészítő  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

24. Hétfő Szent Mátyás apostol

Hankóczky Jenő, A búza és a liszt minőségi értékelésének világhírű szakértője, a farinométer, a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszer, és a fermentográf megalkotója szn. Pusztazselyke, 1879

25. Kedd A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
26. Szerda Sigmond Elek, a szikes talajok kutatója szn. – 1873 – termőföldünk megbecsüléséért
27. Csütörtök Boldog Báthory László OSPPE, az első majdnem teljes magyar nyelvű bibliafordítás készítője

Karch Alajos malomtechnikus, többek között a Rugós porlasztószelep, és az Oldalt rázó hullámos sík szita feltalálója szn. – 1869

28. Péntek Rácz Aladár  cimbalomművész szn. – 1886

Jankó Sándor erdőmérnök, a háromszögháló-hibaelmélet kidolgozója szn. – 1866

29. Szombat  Gioachino Antonio Rossini szn. – 1792 –  zenészekért
01. Vasárnap  A nukleáris fegyverek elleni harc világnapja ||| A polgári védelem világnapja

 

Közelgő események

Március  2.,  hétfő,  18 óra

Március  9.,  hétfő,  18 óra

Március 16., hétfő,  18 óra

Triduum – Nagyböjti lelkigyakorlatos Szentbeszédek, előtte gyónási lehetőség

Ftdő Cselik László atya

Süttő
Március 7.,  szombat, 10 – 14 óra Regionális Ministráns lelki nap Piszke
Március 8.,   vasárnap, 16 óra Gyóntatás – Ftdő Szőcs László atya Piszke
Március 22., vasárnap, 16 óra Gyóntatás – Ftdő Szőcs László atya Süttő
Március 29., vasárnap, 15 óra

(11 óra: gyalogos zarándoklat indul Süttőről)

Regionális keresztút –

előtte gyóntatás 14 órától

Péliföld-szentkereszt

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.02.16.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra!

 

 

 1. Terveink szerint idén is lesz énekelt Passió. Aki szívesen bekapcsolódik, az Sudár Zoltán testvérünknél jelentkezzék.

 

 1. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára gyűjtünk. Tavaly e célra 68,650 Ft-ot, (2018-ban 44,650 Ft-ot) továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

 

 1. Figyelmükbe ajánlom kísérleti honlapunkat a https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu címen. Köszönet Zoltán testvérünknek a fáradozásért. Észrevételeiket szívesen vesszük.

 

 1. Közeledik a Szent Negyvennap. A ferences atyák ismét kiadták elmélkedő naptárukat. Letölthető az a https://www.dropbox.com/sh/gv95hg958o6oadd/AAAo9mMzj9DvNzWo7u99BzYha?dl=0 világhálós címről, de aki feliratkozik, annak készséggel kinyomtatom a következő vasárnapra.

 

A polgári esztendő 8. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 17. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Karitász tanácskozás  
 
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise: +Lendvai Endre, N: +Teréz, +Szüleik utána
Süttő 15 óra Temetés: +Zoltai Jánosné – Julianna,

majd Szentmise

 
 
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Piszke 20. Csütörtök 15 óra Temetés  
Süttő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Útkereső hittan  
 
Lábatlan 21. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 22. Szombat 16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 23. Vasárnap 8 óra Szentmise:  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: A Húj és a Király család +Tagjai  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

17. Hétfő A Szervita rend hét szent alapítója,

Péter Rózsa matematikus,  a ‘Játék a végtelennel’ c. könyv szerzője SZN – 1905

18. Kedd Jókai Mór szn. – 1825
19. Szerda Saxlehner András, a Buda környéki keserűvízforrások felfedezője szn. 1815.
20. Csütörtök Munkácsy Mihály szn – 1844 – festőinkért

Storno Ferenc szn. 1821. festő, építész, a magyar egyházi műemlékek legjelentősebb restaurátora.

21. Péntek Damiáni Szent Péter ||| Nemzetközi Anyanyelvi nap
22. Szombat Szent Péter apostol székfoglalása ||| A Bűncselekmények Áldozatainak napja

Mathiász János, szőlőnemesítő, számos új szőlőfajta létrehozója, szn. 1838.

23. Vasárnap Szent Polikárp püspök, vértanú

Gebhart Xavér Ferenc szn. 1791. orvos, egyetemi tanár, az orvostudomány magyar nyelvű szakkifejezési kidolgozásának egyik kezdeményezője.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.02.09.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! A »Voronyezsi katasztrófa” emléknapján – 1943 – honvédjeinkért különös szeretettel imádkozunk.
 2. A ma kezdődő »Házasság hete« is imára és tevékeny támoga­tásra indít bennünket. Akkor is, ha boldog házasságban élünk, akkor is, ha készülünk rá, és akkor is, ha ez nem adatott meg nekünk. Alkalmakról bővebben a http://hazassaghete.hu világhálós címen olvashatunk.

 

 1. A keresztények egységéért ma délután is imádkozunk a református templomban, 16 órai kezdettel.

 

 1. Tart a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

 1. Akiknek nem volt alkalma hétfőn, azok ma, a Szentmise végén csoportosan Balázs-áldásban részesülhetnek.

 

 1. Az Eucharisztikus Kongresszus alkalmaira regisztrálnunk kell. Ebben nyújtanak segítséget a missziós munkatársak, Süttőn Báthory István, Piszkén-Lábatlanon Bárány István. Jelentkezési lapot náluk kaphatunk. Az értelemszerűen kitöltött és aláírt jelentkezési lapot nekik kell átadni, és ők felviszik az adatokat. További kérdéseinkkel is forduljunk hozzájuk bizalommal!

 

 1. Alább olvashatjuk a Szentatya, a plébános és a testvérek februári imaszándékait.

Szentatya 2020., februári imaszándéka:  A menekültek segélykiáltásának meghallásáért: Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Azért, hogy a Szentáldozás kegyelme erősítse a hívők hitét! – Azért, hogy a környezetünkben élő szegény embereknek tudjunk szeretettel segíteni az éhségükben, amennyiben ezt megtehetjük. – Azért, hogy az árvák, elhagyatottak, szenvedők, testi és lelki betegek tudják felismerni az Úristen szeretetét. – Fiatal házaspárért, hogy a megfogant kisbabájuk jó erővel, jó egészséggel szülessék meg, és neveljék majd nagy szeretettel, erős hittel, reménnyel!
B.I.:
– bérmálkozásra,elsőáldozásra készülőkért; – plébániáink megújulásáért; – Európa megújulásáért; – azokért, akik gúnyolják, bántják, üldözik a keresztényeket; – gyermekekért; – fiatalokért;

Gné K. J.: Hogy a családok Krisztus tanítását követve találják meg a békét! – Fiatal lány gyógyulásáért! – Beteg családtagért! – Hogy az egyházközségért végzett közös munkálkodás gyümölcsözővé váljon!

 

Plébános: Munkatársakért, ministránsokért;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A polgári esztendő 7. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 13. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
 
Lábatlan 14. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 15. Szombat 16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 16. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel, N: +Julianna, +Szülei, +Lányai, +Unokája  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Lovász György, N:+Sárfi Ilona, +Bodor Irén (+június 10.), a Barna és a Micsei család élő és +Tagjaiért,

majd Elsőgyónási előkészítő

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

10. Hétfő Szent Skolasztika – szerzetesekért

Batthyány Lajos szn. – 1807 – hazánk vezetőiért

11. Kedd  Szűz Mária Lourdes-i megjelenése –  A betegek világnapja
12. Szerda Windisch Richárd, agrokémikus, szakíró  SZN – 1872
13. Csütörtök Weinek László, A csillagászati fényképezés úttörője SZN – 1848
14. Péntek Szent Cirill és Szent Metód –  egyházszervezők, Európa védőszentjei

Papp Simon, a magyar kőolajbányászat megteremtője SZN – 1886

15. Szombat Markó Dezső, orvos, röntgenológus. SZN – 1896
16. Vasárnap Szent Julianna ||| Az Országos Vízépítési Igazgatóság megalakulása – 1899

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.02.02.

 1. Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra! A héten várom a testvérek februári imaszándékait.

 

 1. A keresztények egységéért ma, február 2-án, a plébánia templomban, 9-én a református templomban imádkozunk, 16 órai kezdettel.

 

 1. Tart a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

 1. Ma, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén imádkozzunk a szerzetesekért, és új hivatásokért! A megszentelt gyertyák pedig emlékeztessenek Krisztusra és hivatásunkra: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,16) Ügyeljünk a gyertyák használatánál a tűzvédelemre: ne hagyjuk felügyelet nélkül, éghető anyag (pl. függöny) közelében az égő gyertyát, illetve a gyerekeket egyedül a tűzzel!!!

 

 1. Holnap, Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesülhetünk. Akinek nincs alkalma eljönni e napon Szentmisére, az jövő vasárnap csoportosan részesülhet e szentelményben.

 

 1. A héten elsőpéntek. Dicséretesen sokan kezdték meg a »Nagykilencedet« januárban, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére. Mivel bármelyik hónapban elkezdhetjük, ezért buzdítok mindenkit a szentgyónás elvégzésére és arra, hogy szentáldozáshoz járuljon. A héten Süttőn hétfőn és csütörtökön, valamint Lábatlanon pénteken a Szentmise előtt, Piszkén kedden a Szentmise után lesz alkalmunk gyónni. Megbeszélés alapján más időpontokban is állok rendelkezésre.

 

 1. A testületek megvitatták és elfogadták a plébániák 2019. évi szám­adását és 2020. évi költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak.

 

Tavaly Süttőn kisebb javítások történtek, illetve néhány szent edényt sikerült felújítani. Piszkén a szentély és sekrestye tetőfedésén túl az új toronykereszt és a megrongált Kálvária felújítása volt soron. Minderre 4millió 800 ezer forintot költöttünk, nagyrészt egyházmegyei segítséggel, de így is több, mint 600,000 Ft-ot  fizettünk ki saját forrásból, azaz a kedves hívek adományaiból. (A biztosítóra sajnos nem számíthatunk. Néhány éven belül ez már harmadik alkalom, hogy nem fogadják el a káreseményt.) Feladataink és terveink idén Süttőn továbbra is a templombelső festésének folytatása, illetve a kövezet megújítása, míg Piszkén a plébánia oldalsó kerítésének újjáépítése és a plébánia-templom sekrestye mennyezetének javítása és festése halaszthatatlan feladat. A főegyházmegye segítségén túl a kedves hívek adakozó készségére is szükség lesz mindezek megvalósításához.

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó­jával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek. Külön köszönet Kállai Gyuláné, Nemes Imréné és Oláh Melinda megajánlások gyűjtése terén végzett áldozatos munkájáért.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a tavalyi rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkez­hetnek erről.

 

 1. A kiadó februártól emelte az Új Ember és az Adoremus árát. Ez januárban még nem volt ismeretes, ezért kérjük, hogy aki januárban előre rendezte az előfizetését, rendezze a különbözetet.

 

A polgári esztendő 6. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 03. Hétfő 16:30 Elsőgyónó hittan  
18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise utána
17 óra Karitász tanácskozás (szedecsben)  
 
Süttő 05. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 06. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
19 óra Útkereső hittan  
 
Lábatlan 07. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 08. Szombat 16:30 Bérmálási előkészítő  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Richter István és +Hozzátartozók  
Lábatlan 16 óra Ökumenikus imaalkalom

a református templomban

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

04. Kedd Rákellenes világnap
05. Szerda  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért
06. Csütörtök Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért
07. Péntek Boldog IX. Piusz pápa – Egyházunkért
08. Szombat Emiliáni Szent Jeromos, nevelő – Az ifjúság nevelőiért
09. Vasárnap A II. Magyar Hadsereg pusztulásának emléknapja –  a »Voronyezsi katasztrófa” – 1943 – honvédelmünkért ||| Bolyai Farkas szn.– 1775 – tudósokért

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2020.01.26.

. Imádkozzunk  a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, valamint az emléknapok naptárában jelölt szándékokra!

 

 1. A keresztények egységéért imádkoztunk a héten. A közös imádságra lábatlani református testvéreinkkel idén február 2-án, a plébánia templomban, 9-én a református templomban kerül sor, 16 órai kezdettel.

 

 1. Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

 1. Főpásztorunk a héten, február 1-én, szombaton Nyergesújfalun Rózsafüzért imádkozik 17:30-kor, majd Szentmisét mutat be. Ha tehetjük, ünnepeljünk vele együtt.

 

 1. Jövő vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Hozzunk magunkkal gyertyákat, melyeket a pap a Szentmise elején megszentel. A Szentmiséken a gyermekek megáldására is sor kerül, hiszen e napon ünnepeljük a 40 napos gyermek Jézus templomban való bemutatását.

 

Az 5. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 28. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 29. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 30. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Munkatársak tervező megbeszélése  
 
Lábatlan 31. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 01. Szombat 15 óra Esküvő: Roszmann István és Kókai Mária Julianna (Bp. – Gazdagrét)  
Lábatlan 18 óra Szentmise,  benne gyertyaszentelés és körmenet, valamint a gyermekek megáldása  
 
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise – közös szándék, benne gyertyaszentelés és körmenet, valamint a gyermekek megáldása  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: A Gubody és a Petercsák család + tagjai,   benne gyertyaszentelés és körmenet, valamint a gyermekek megáldása,

utána elsőgyónók készülete

 
16 óra Ökumenikus imaalkalom  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

27. Hétfő Merici Szent Angéla szűz, nevelő,
28. Kedd  Aquinói Szent Tamás – teológusokért
29. Szerda Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Csütörtök A lepra elleni harc világnapja |||Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért
31. Péntek Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Szombat Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Vasárnap Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Betűméret
Kontrasztos mód
felis velit, neque. facilisis id, commodo elit.